Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu „Dostępność Plus"

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Ustawa określa wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, sposób i tryb wnoszenia żądań o udostępnienie ich cyfrowo oraz sposób monitorowania i sprawozdawczości dostępności stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

Podziel się z nami swoją opinią na temat projektu ustawy. Czekamy na nią do 02.08.2018 r. pod adresem: Sekretariat.DP@mc.gov.pl

odt Projekt_Ustawy_wersja_dostępna.odt

0.05MB

pdf Projekt_Ustawy_wersja_dostępna.pdf

0.61MB

odt 1107_-_OSR_do_projektu_ustawy_o_dostepności_cyfrowej.odt

0.06MB

pdf 11_07_-_OSR_do_projektu_ustawy_o_dostepności_cyfrowej.pdf

0.64MB

odt do_wysyłki_-_11_07_2018_-_projekt_ustawy_o_dostępności_cyfrowej_+_uzasadnienie_wersja_w_szablonie_RCL.odt

0.05MB

pdf do_wysyłki_-_11_07_2018_-_projekt_ustawy_o_dostępności_cyfrowej_+_uzasadnienie_wersja_w_szablonie_RCL.pdf

0.55MB

ZAKOŃCZONE: 12.07.2018 - 02.08.2018

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.09.2018 09:05
Osoba publikująca: Kinga Graczyk
Zmodyfikowano: 11.09.2018 09:05
Osoba modyfikująca: Kinga Graczyk