Uroczyste otwarcie ITU WSIS Forum 2019

Uczestnicy WSIS Forum 2019 pozują do wspólnego zdjęcia

W Genewie w dniach 8-12 kwietnia odbył się Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego. Wzięli w nim udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Wanda Buk oraz prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marcin Cichy.

Tematem przewodnim spotkania inaugurującego szczyt była sztuczna inteligencja. Podczas sesji poświęconej zapobieganiu wykluczeniu cyfrowemu minister Buk zaprezentowała polskie doświadczenia w wykorzystywaniu prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych przy pomocy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa czy projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) to zgromadzenie ważne dla sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych na całym świecie. Współorganizują je wyspecjalizowane agendy ONZ m.in. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty (UNESCO), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) czy Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Forum to miejsce spotkań zarówno przedstawicieli rządów jak i przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, międzynarodowych oraz świata nauki i organizacji technicznych.

Navigation Menu

Metrics