W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Akty prawne i dokumenty

Akty i regulacje

Materiały

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
Obwieszczenie​_15​_marca​_2019.pdf 1.07MB
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmienia ustawy o transporcie kolejowym
Ustawa​_30​_sierpnia​_2019.pdf 0.12MB
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 369)
Rozporzadzenie​_MIiB​_16​_marca​_2016.pdf 1.25MB
Rozporządzenie Ministra Transportu z 21 lutego 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (Dz. U. 2007 nr 41 poz. 269)
Rozporzadzenie​_MT​_21​_lutego​_2007.pdf 0.08MB
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. 2016 poz. 560)
Rozporzadzenie​_MIiB​_12​_kwietnia​_2016.pdf 0.68MB
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)
Rozporzadzenie​_MPiPS​_15​_maja​_1996.pdf 0.07MB

Regulamin

Szczegółową organizację PKBWK określa Regulamin PKBWK (Zarządzenie nr 3 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Dz. Urz. MSWiA 2020 poz. 2).

Materiały

Regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
Regulamin​​_PKBWK.pdf 0.74MB

Porozumienia

Materiały

Porozumienie z dnia 27 czerwca 2014 roku pomiędzy: Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych i Prokuratorem Generalnym
Porozumienie​_27​_czerwca​_2014.pdf 0.22MB
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2014 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji - gen. insp. dr Markiem Działoszyńskim oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych
Porozumienie​_16​_grudnia​_2014.docx 0.02MB
Porozumienie zawarte w dniu 16 grudnia 2014 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji - gen. insp. dr Markiem Działoszyńskim oraz Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych (wersja PDF)
Porozumienie​_16​_grudnia​_2014​_pdf.pdf 0.64MB