W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Celem działania Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW jest pobieranie krwi, wytwarzanie z niej składników wysokiej jakości, ich dystrybucja oraz zaspokajanie terapeutycznych oczekiwań odbiorców.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW rozpoczęło działalność we wrześniu 2004 roku.

Podstawowe zadania Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW:

 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi;
 2. prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup oddających krew w Centrum MSW;
 3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
 6. pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 7. zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;
 8. udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
 9. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 10. współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 11. sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 12. organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wykonując swoje zadania, Centrum MSW współpracuje w szczególności z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi oraz innymi podmiotami leczniczymi, Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, instytutami badawczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Polityka zarządzania jakością w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oparta jest na ciągłym wdrażaniu systemu „Dobrej praktyki wytwarzania – GMP”, stosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych i laboratoryjnych, co wpływa na bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych produktów, a także pracy zatrudnionych osób.

Szczególną troską objęci są dawcy krwi jako osoby zasługujące na społeczną aprobatę i wdzięczność.

System zapewnienia jakości w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW opiera się na:

 1. stosowaniu obowiązujących przepisów wydanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w 2014 roku,
 2. zapewnianiu jakości na wszystkich stanowiskach pracy,
 3. dążeniu do włączenia całej załogi w kompleksowy system zapewniania jakości,
 4. dążeniu do spełnienia oczekiwań odbiorców świadczonych usług zarówno wewnętrznych (pracownicy), jak i zewnętrznych (dawcy i biorcy krwi, banki krwi, lekarze uczestniczący
  w procesie leczenia),
 5. prawidłowym, zgodnym z przepisami dokumentowaniu wszystkich procesów wytwórczych, zarówno na poziomie operacyjnym (regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków), taktycznym (standardowe procedury operacyjne – SOP, sporządzane w oparciu o obowiązujące przepisy IHiT, BHP, PIP), jak i strategicznym (Księga Jakości).

W Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW wdrożono system identyfikacji i etykietowania krwi i jej składników zgodny z międzynarodowym standardem ISBT 128.

Co nas wyróżnia

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW jest jedyną jednostką służby zdrowia MSWiA, która realizuje zadania z zakresu pobierania, przetwarzania i dystrybucji krwi i jej składników.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.12.2018 13:41 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
03.12.2018 13:41 Adam Nowakowski