W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komisja do spraw dokumentów publicznych

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53, z późn. zm.) określa zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych, który obejmuje projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie oraz weryfikację autentyczności dokumentów publicznych, a także inicjowanie zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem w oparciu o analizę przypadków fałszerstw tych dokumentów, a ponadto podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie dokumentów publicznych oraz współpracę z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem dokumentów publicznych. Zadania w tym zakresie powierzone zostały Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który wykonuje je za pośrednictwem Komisji do spraw dokumentów publicznych.

O Komisji

Przy pomocy Komisji ds. dokumentów publicznych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kształtuje politykę bezpieczeństwa dokumentów publicznych zapewnia funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych.

Kto wchodzi w skład

W skład powołanej Komisji wchodzą przedstawiciele służb i organizacji eksperckich zajmujących się problematyką związaną z bezpieczeństwem dokumentów, a w szczególności badaniami kryminalistycznymi ujawnionych fałszywych dokumentów, projektowaniem systemów zabezpieczeń przed fałszerstwem: 

 • 6 osób wykonujących obowiązki służbowe w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • 4 osoby delegowane przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • 3 osoby delegowane przez Komendanta Głównego Policji, 
 • 3 osoby delegowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
 • 3 osoby wyznaczone przez Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, 
 • 1 osoba wskazana przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
 • 1 osoba wskazana przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
 • 1 osoba wskazana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
 • 1 osoba wskazana przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Spraw Obywatelskich MSWiA.

Jakie zadania realizuje

Zadania Komisji to:

 1. Udział w procedurze opracowywania wzorów dokumentów publicznych.
 2. Analiza przypadków fałszerstw dokumentów publicznych.
 3. Inicjowanie zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.
 4. Ocena jakość wydawanych dokumentów publicznych.
 5. Monitorowanie zmian zachodzących na świecie w dziedzinie zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwem.
 6. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną i zabezpieczaniem dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Kontakt

Adres: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
Telefon: 22 601 18 20
E-mail: sekretariat.dso@mswia.gov.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2019 12:02 Joanna Ćmiel
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Departament Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komisja do spraw dokumentów publicznych 5.0 08.11.2019 10:43 Karolina Ołtarzewska
Komisja do spraw dokumentów publicznych 4.0 08.11.2019 10:32 Karolina Ołtarzewska
Komisja do spraw dokumentów publicznych 3.0 08.11.2019 09:56 Karolina Ołtarzewska
Komisja do spraw dokumentów publicznych 2.0 04.11.2019 13:00 Karolina Ołtarzewska
Komisja do spraw dokumentów publicznych 1.0 04.10.2019 12:02 Joanna Ćmiel

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP