W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe

18.09.2019

W środę (18 września br.) w Bukareszcie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. W spotkaniu wzięli udział szefowie rządów Polski i Rumunii, a także ministrowie obu państw. Ze strony MSWiA w rozmowach wziął udział wiceminister Krzysztof Kozłowski. Podczas konsultacji podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Akademią Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie.

Polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe

Konsultacje międzyrządowe odbyły się pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz premier Rumuni Vasilicy Vioricy Dăncili. - Bardzo mnie i całą Grupę Wyszehradzką cieszy, że mamy w Rumunii takiego znakomitego partnera, na którym możemy polegać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Podczas spotkania Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA, rozmawiał z Cătălinem Neculą, wiceministrem spraw wewnętrznych Rumunii. Wiceministrowie mieli okazję omówić przebieg współpracy w obszarze spraw wewnętrznych, realizowanej zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w ramach forów regionalnych (Forum Salzburg).

Wiceminister Krzysztof Kozłowski podkreślił gotowość dalszego wzmacniania współpracy podległych służb i wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi i przestępczości narkotykowej. Współpraca resortów spraw wewnętrznych, w tym podległych służb porządku publicznego, jest w dużej mierze oparta na Planie działania na lata 2016-2020 w ramach Polsko-Rumuńskiej Deklaracji o Partnerstwie Strategicznym.

W trakcie dyskusji wiceministrowie poruszyli również kwestie związane z polityką migracyjną i zarządzaniem granicami. Aktualnie największym wyzwaniem w tym obszarze jest reforma Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (WESA). System w obecnym kształcie nie stanowi skutecznej i efektywnej odpowiedzi na aktualne wyzwania migracyjne. Zdaniem Polski naszym priorytetem powinno pozostać zwiększenie skuteczności ochrony granic zewnętrznych. Wiceminister Krzysztof Kozłowski zaznaczył, że nasz kraj podkreśla swoje niezmienne poparcie polityczne dla starań Rumunii o wejście do strefy Schengen, udzielane od początku tego procesu.

Podczas konsultacji międzyrządowych insp. dr hab. Marek Fałdowski, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr Veronica Stoica, rektor Akademii Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie podpisali umowę o współpracy pomiędzy szkołami. W ramach umowy szkoły zobowiązały się do wspólnego prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie bieżącej problematyki policyjnej. Będą również realizować przedsięwzięcia z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej i studentów w zakresie cyberprzestępczości. Ważnym punktem umowy jest również współpraca w zakresie wymiany studentów oraz udziału w konferencjach, seminariach i warsztatach. - Mam nadzieję, że umowa przyczyni się do wzmocnienia współpracy naukowej obu uczelni, a organizowane przez obie szkoły przedsięwzięcia będą stanowić ważne forum wymiany wiedzy i doświadczeń – powiedział wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną policyjną szkołą oficerską w kraju. Prowadzone są w niej zarówno kursy podstawowe, szkolenia oficerskie oraz specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego. Uczelnia prowadzi także studia wyższe I i II stopnia na kierunkach „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, „Kryminologia” oraz na nowym kierunku „Nauka o Policji”. Rocznie w WSPol kształci się – we wszystkich formach kształcenia – blisko 10 tysięcy osób. Organizowane są również liczne konferencje, sympozja, warsztaty o charakterze krajowym i międzynarodowym. Liczne kontakty z partnerami zagranicznymi owocują częstymi wymianami szkoleniowymi studentów-funkcjonariuszy z ich zagranicznymi kolegami. W szkole goszczą policjanci z UE oraz spoza Unii.

Zdjęcia (4)