W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Poproś o uznanie za polskiego obywatela

Jak załatwić sprawę?

W urzędzie lub listownie.

Kto może skorzystać z usługi?

Cudzoziemiec, który spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. warunek:
  • od co najmniej 3 lat, bez przerwy, legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu
  • ma stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce,
  • ma prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego,
 2. warunek:
  • od co najmniej 2 lat, nieprzerwanie i legalnie, przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • od najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem polskim lub nie ma żadnego obywatelstwa,
 3. warunek: od co najmniej 2 lat przebywa nieprzerwanie i legalnie w Polsce na podstawie zezwolenia, które uzyskał w Polsce jako uchodźca,
 4. warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo,
  • drugie z rodziców wyraziło zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 5. warunek:
  • ma mniej niż 18 lat,
  • legalnie przebywa w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu,
  • co najmniej jednemu z jego rodziców zostało przywrócone polskie obywatelstwo.
  • drugi rodzic, jeśli nie ma polskiego obywatelstwa, wyraził zgodę na uznanie dziecka za polskiego obywatela,
 6. warunek:
  • co najmniej od 10 lat nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • ma zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • ma w Polsce stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. warunek:
  • Co najmniej 1 rok nieprzerwanie i legalnie przebywa w Polsce;
  • Ma zezwolenie na pobyt stały, uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub Kartą Polaka.

Pamiętaj! Aby zostać uznanym za polskiego obywatela musisz znać język polski na poziomie B1 – potrzebujesz urzędowego potwierdzenia. Informację jak uzyskać taki certyfikat znajdziesz tutaj.

Pamiętaj! Wojewoda może odmówić uznania za polskiego obywatela, jeśli stanowiłoby to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Kiedy złożyć wniosek?

W dowolnym momencie.

Co zrobić?

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać opłatę skarbową. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż wniosek do wojewody. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć albo wysłać pocztą do wojewody – zależnie od twojego miejsca zamieszkania. Np. jeśli mieszkasz w województwie opolskim, złóż wniosek do wojewody opolskiego.

Ile zapłacisz?

219 zł za wydanie decyzji. Na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego znajdziesz numer konta.

Co przygotować?

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego,
 • tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski - jeśli załączasz do wniosku dokumenty wydane w języku obcym. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP,
 • oświadczenie o zgodzie drugiego rodzica na to, aby twoje dzieci poniżej 18 roku życia też otrzymały obywatelstwo Polskie – jeśli o obywatelstwo stara się tylko jedno z rodziców.

Ile będziesz czekać?

Maksymalnie do 2 miesięcy.

Jak możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wojewody, możesz złożyć odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Poniżej znajdziesz adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5,02-591 Warszawa.

Powinieneś to zrobić w formie pisemnej, w ciągu 14 dni, od kiedy otrzymasz decyzję. Odwołanie możesz złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.

Jeśli nie zgadzasz się również z decyzją MSWiA, masz prawo zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Powinieneś to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji ministra. Pismo ze skargą złóż również do MSWiA.

Warto wiedzieć

Uznanie za polskiego obywatela a dzieci - jeśli zostaniesz uznany za obywatela polskiego, to twoje dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat też otrzymują obywatelstwo polskie.

Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, to musi ono wyrazić zgodę na nabycie polskiego obywatelstwa. Może to zrobić tylko osobiście przed pracownikiem urzędu wojewódzkiego lub konsulem.

Do pobrania

Materiały

wzór wniosku o uznanie za obywatela polskiego
wzor​_wniosku​_o​_uznanie​_za​_obywatela​_polskiego​_2.pdf 0.29MB
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
11.04.2019 08:59 Magdalena Jakubiak
Pierwsza publikacja:
11.04.2019 08:59 Magdalena Jakubiak