W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Posiedzenie Rady JHA w Luksemburgu

08.10.2019

Kwestie migracyjne, zwalczanie terroryzmu oraz wykorzystanie nowych technologii w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego to niektóre z tematów poruszanych podczas posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), które odbyło się w Luksemburgu. Na spotkaniu Polskę reprezentował wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Wiceminister Krzysztof Kozłowski na posiedzeniu Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Luksemburgu.

W trakcie posiedzenia odbyła się debata dotycząca migracji. Zainicjowana została na podstawie deklaracji Niemiec, Włoch, Francji oraz Malty, podpisanej 29 września br. Państwa te chcą wprowadzenia projektu pilotażowego obejmującego dobrowolną relokację osób. Ma być ona prowadzona przez kraje, które podpisały dokument oraz wspierana logistycznie i finansowo przez Unię Europejską. Podczas dyskusji Polska konsekwentnie sprzeciwiła się jakimkolwiek formom narzucania podziału kwot migracyjnych, wypracowywanym poza mandatem Rady i pomijającym konkluzje Rady Europejskiej z czerwca 2018 roku. Przewiduje ona jednomyślne podejmowanie decyzji w każdej sprawie dotyczącej solidarności w migracjach. 

Zdaniem Polski to do państw członkowskich należy suwerenne podejmowanie decyzji co do ewentualnego przyjęcia migrantów, a żadne porozumienia – w szczególności podejmowane poza oficjalnymi organami Unii Europejskiej – nie mogą poszczególnym krajom tego narzucić. Polska podtrzymała swój sprzeciw wobec przymusowych relokacji. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo naszego państwa i naszych obywateli.  

Polski rząd konsekwentnie stoi na stanowisku, że kluczem do stworzenia trwałych rozwiązań zapewniających stabilizację sytuacji migracyjnej jest działanie dwutorowe. Z jednej strony ważne jest wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych UE, w tym działalności unijnej agencji Frontex. Natomiast z drugiej strony istotne są działania prowadzone poza Unią w państwach pochodzenia i tranzytu migrantów. W związku z tym Polska popiera ściślejszą współpracę z państwami trzecimi. Wzmocnienie skuteczności ochrony i szczelności granicy państw trzecich przełoży się na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

W trakcie posiedzenia przyjęta została konkluzja Rady w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci. Zgodnie ze stanowiskiem Polski, w dokumencie ujęto konieczność lepszego wykorzystania istniejących narzędzi oraz wypracowanie zasad współpracy z sektorem prywatnym. 

W trakcie posiedzenia dyskutowano też nad wykorzystaniem nowych technologii mających wspomagać działania związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Poruszono sprawę zagrożeń hybrydowych. Żeby ograniczyć te zjawiska oraz usprawnić wymianę informacji powstanie Laboratorium Innowacji funkcjonujące w ramach Europolu. Jego zadaniem będzie promocja i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, które można wykorzystać w sferze bezpieczeństwa. Wprowadzenie takich samych narzędzi w państwach członkowskich pozwoli obniżyć ich koszty. 

W kontekście zwalczania zagrożeń hybrydowych przyjęty został postulat Polski o konieczności zadaniowania  w tej dziedzinie agencji unijnych. Chodzi o Europol, Cepol, Frontex, a także, co jest nowością, Europejski Mechanizm Ochrony Ludności. 

Podczas posiedzenia Grecja wraz z Bułgarią oraz Cyprem, zaapelowała o wsparcie UE wobec zjawiska wzrostu presji na szlaku wschodniośródziemnomorskim. 

Warto przypomnieć, że Straż Graniczna w dobie kryzysu migracyjnego wspiera swoich zagranicznych partnerów. W 2018 r. w działaniach granicznych koordynowanych przez Frontex wzięło udział 218 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Obecni byli m.in. w Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, Rumunii, Estonii, we Włoszech i na Węgrzech. 

W miesięcznej operacji w Grecji uczestniczył helikopter Straży Granicznej Anakonda wraz z 12-osobową obsadą lotniczo-techniczną. W 2018 r. w ramach umowy dwustronnej w Macedonii SG odbyła 10 operacji, w których uczestniczyło w sumie 299 funkcjonariuszy.