W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

SP ZOZ MSWiA w Lublinie jest placówką służby zdrowia z 68-letnią tradycją. Początkowo Zakład świadczył usługi medyczne głównie policjantom, funkcjonariuszom SG, PSP i ZK. W 1999 r. w związku ze zmianami systemowymi w ochronie zdrowia jednostka została przekształcona w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i od tego momentu udziela świadczeń zdrowotnych ogółowi społeczeństwa.

Misją Zakładu jest „Pacjentom – nasza wiedza, profesjonalizm i życzliwość”, którą realizuje poprzez wdrożoną politykę jakości mającą na celu stałą poprawę skuteczności działań w zakresie jakości świadczonych usług, bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania wszystkich pracowników. Obecnie Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

SP ZOZ MSWiA w Lublinie jest jednym z 10 świadczeniodawców realizujących usługi stacjonarne na terenie miasta Lublina. Wieloprofilowość działalności umożliwiająca ciągłość opieki nad pacjentem sprawia, że z usług Zakładu chętnie korzystają zarówno mieszkańcy Lublina, jak i całego regionu. Szpital posiada też SOR z lądowiskiem przystosowanym do całodobowego lądowania helikopterów sanitarnych. Aktualnie w strukturze Zakładu funkcjonuje 11 oddziałów szpitalnych, czynny 24 godziny na dobę dział diagnostyki laboratoryjnej oraz pracownie diagnostyczne (RTG, TK i MR, USG, diagnostyki holterowskiej, cytologicznej, EEG, prób wysiłkowych i EKG, echokardiografii, endoskopii).  Bogate zaplecze diagnostyczne w tym nowoczesna Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej – Hemodynamiki oraz kompleksowość udzielanych świadczeń zdrowotnych ułatwiają proces diagnostyczno-leczniczy. Szpital zlokalizowany jest na obrzeżach miastach, co zapewnia ciszę, dodatkowo dużo zieleni wokół daje pacjentom możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia. Pacjenci opuszczający oddziały mają stworzone warunki do kontynuacji leczenia w 17 specjalistycznych poradniach w Przychodni MSWiA przy ul. Spokojnej 3, mieszczącej się w centrum Lublina. Zakład jest też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, dojścia o nachyleniu, dźwigi umożliwiające transport osób na wózkach, toalety ogólnodostępne). Celem dostosowania Zakładu do przepisów prawa realizowana jest inwestycja budowy łącznika wraz z blokiem operacyjnym, która obejmuje swoim zakresem budowę nowego obiektu w miejsce istniejącego budynku technicznego. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2017 r. Dzięki współfinansowaniu ze środków UE oraz Ministerstwa Zdrowia Zakład zrealizował projekty dotyczące modernizacji lądowiska dla helikopterów sanitarnych, podniesienia jakości wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez doposażenie pomieszczeń szpitalnych, zakupu nowego TK.

Zakład bierze udział w realizacji programów zdrowotnych państwa:

  • Narodowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
  • Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
  • Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce,
  • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

SP ZOZ MSWiA w Lublinie posiada status szpitala akredytowanego nadawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nieprzerwanie od 2011 r. Ponadto od 2009 r. jednostka posiada Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który zaświadcza, że Szpital stosuje system zarządzania zgodny  z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008 w zakresie: leczenia zachowawczego i zabiegowego, stacjonarnego i ambulatoryjnego, całodobowej pomocy doraźnej w ramach SOR, świadczeń rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej i endoskopowej oraz kardiologii inwazyjnej.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.11.2018 12:21 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
28.11.2018 12:21 Adam Nowakowski