W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie jest placówką istniejącą od 1946 r., świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

W swoich działaniach medycznych łączy wieloletnią praktykę, doświadczenie zawodowe oraz najnowsze osiągnięcia naukowe,wszystko to opierając na solidnie wyposażonych w sprzęt medyczny pracowniach diagnostycznych, oddziałach szpitalnych i gabinetach lekarskich. Wszelkie usługi świadczone są przez znakomicie przygotowaną, wysoko wykwalifikowaną kadrę, która wypracowała skuteczne, bezpieczne i efektywne procedury postępowania, gwarantujące wysoki poziom, a tym samym komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Dowodem jakości funkcjonowania Zakładu jest wdrożony i stale doskonalony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2008.

Misją SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest objęcie kompleksową i fachową opieką specjalistyczną mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w tym funkcjonariuszy i pracowników resortu MSWiA wraz z rodzinami, uwzględniając potrzeby tej grupy zawodowej, wynikające ze szczególnej roli, jaką pełnią w naszym społeczeństwie. Potwierdzeniem, iż misja Zakładu jest w pełni realizowana są również otrzymane wyróżnienia i certyfikaty m.in.: „Gazela Biznesu”, „Bezpieczny Szpital”, „Dobry Szpital”.

Mottem SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest hasło „Chcemy być bliżej Ciebie”, podkreślające, iż najwyższą wartością jest dbanie o zdrowie oraz udzielanie pomocy pacjentom Zakładu.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie realizuje świadczenia medyczne w trzech lokalizacjach na terenie Szczecina, w:

 • budynku głównym przy ul. Jagiellońskiej 44
 • budynku przy ul. Piotra Skargi 16 (świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej oraz stomatologii)
 • budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 (budynek w końcowym etapie dostosowania do realizacji świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku).

Co nas wyróżnia

W Zakładzie realizowany jest szereg świadczeń wysokospecjalistycznych, unikalnych w skali województwa, a nawet kraju. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy m.in.:

 • Procedury z zakresu diagnostyki i leczenia nowotworów trzustki, w tym z wykorzystaniem EUS (Endoultrasonografii).
 • Procedury gastroenterologiczne obejmujące m.in. badania ECPW (Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna) z zabiegiem sfinkterotomii i protezowania dróg żółciowych, a także zabiegi wykonywane pod kontrolą EUS.
 • Procedury z zakresu neuroradiologii interwencyjnej, w tym embolizacje tętniaków mózgu, zamykanie wad naczyniowych mózgu, stentowanie tętnic szyjnych.
 • Procedury z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.
 • Zabiegi Whipple’a oraz zaawansowane procedury z zakresu leczenia dróg żółciowych i trzustki.

Świadczenia realizowane są przez uznanych i utytułowanych specjalistów, w tym m.in.:

 • Prof. Wojciecha Poncyliusza
 • Prof. Aleksandra Falkowskiego
 • Prof. Rafała Kurzawę
 • dr hab. n. med. Annę Wiechowską-Kozłowską
 • dr n. med. Beatę Gawdis-Wojnarską
 • dra n. med. Klaudiusza Boera

W strukturach SP ZOZ MSWiA w Szczecinie funkcjonuje Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Trzustki, w skład którego wchodzą:

 • Specjalistyczna Poradnia Chorób Trzustki
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologii i Nowotworów Trzustki
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej (w tym badania EUS i ECPW)
 • Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego (KT, NMR, MRCP)

Interdyscyplinarny charakter Centrum umożliwia przeprowadzenie kompleksowego leczenia – od wczesnego wykrycia choroby poprzez określenie optymalnej ścieżki leczenia z możliwością przeprowadzenia zabiegu Whipple’a, wraz z zapewnieniem kontynuacji opieki lekarskiej w trybie ambulatoryjnym po zakończeniu realizacji świadczenia. Uruchomienie Centrum stanowi rozszerzenie dotychczasowej działalności Zakładu w zakresie dydaktyczno-leczniczym w zakresie gastroenterologii, realizowanej m.in. poprzez coroczne Warsztaty Endosonograficzno-Endoskopowe z satelitarną transmisją obrazu z sali zabiegowej, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem specjalistów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Poza świadczeniami wykonywanymi w ramach kontraktu z NFZ, pacjenci mają dodatkowo możliwość skorzystania ze świadczeń pełnopłatnych, w tym m.in. zabiegów laserowej korekcji wzroku, kapsułki endoskopowej (bezinwazyjna metoda realizacji świadczeń diagnostycznych z zakresu gastroenterologii) oraz balonowego leczenia otyłości.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
03.12.2018 13:59 Adam Nowakowski
Pierwsza publikacja:
03.12.2018 13:59 Adam Nowakowski