Weryfikacja autentyczności dokumentów

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, która wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia opublikowania, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach propagowania wiedzy i edukacji w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych, opracowało Instrukcje weryfikacji podstawowych zabezpieczeń przed fałszerstwem dowodu osobistego oraz strony personalizacyjnej paszportu.

W Instrukcjach zaprezentowane i opisane zostały zabezpieczenia z tzw. pierwszego poziomu bezpieczeństwa dokumentów, możliwe do zweryfikowania bez wykorzystania specjalistycznych przyrządów. Instrukcja może być praktycznym materiałem do wykorzystania zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, gdy na podstawie dokumentu sprawdzeniu podlega tożsamość innej osoby.

Do pobrania:

pdf Weryfikacja autentyczności paszportu – podstawowe zabezpieczenia na stronie personalizacyjnej

0.68MB

pdf Weryfikacja autentyczności dowodu osobistego – podstawowe zabezpieczenia

0.67MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.12.2018 17:13
Osoba publikująca: Adam Nowakowski
Zmodyfikowano: 19.12.2018 10:48
Osoba modyfikująca: Adam Nowakowski