W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Współpraca Polski i USA na rzecz pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie

21.10.2019

Wiceminister Krzysztof Kozłowski w stolicy Bahrajnu Manamie bierze udział w posiedzeniu grupy roboczej ds. bezpieczeństwa morskiego i lotniczego w ramach Procesu Warszawskiego. Proces Warszawski stanowi unikalną w skali światowej inicjatywę USA i Polski.

Współpraca Polski i USA na rzecz pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie

Grupa robocza została utworzona w efekcie ustaleń współorganizowanej przez Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki  konferencji ministerialnej poświęconej budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (Warszawa, 13-14 lutego 2019 r.). Zdecydowano wtedy o powołaniu 7 grup roboczych, w tym grupy ds. bezpieczeństwa  morskiego i lotniczego. Zgodnie z założeniami konferencji warszawskiej grupy robocze stanowić  mają forum dyskusji i współpracy na poziomie eksperckim państw zaangażowanych w Proces Warszawski. Wspólnie przewodniczą im Polska i USA, jako liderzy promowania pokoju i  wspólnych wysiłków dla rozwiązania problemów gospodarczych i społeczno-politycznych na Bliskim Wschodzie.

Polskim współprzewodniczącym grupy roboczej ds. bezpieczeństwa morskiego i lotniczego został Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA. Po stronie amerykańskiej funkcję tę sprawuje Elliot Kang, zastępca sekretarza stanu USA, szef Biura ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Nieproliferacji Departamentu Stanu USA.        

Działania grupy koncentrować się będą na sposobach promowania przez państwa bezpieczeństwa w ruchu morskim i lotniczym. Chodzi też o umożliwianie przechwytywania w transporcie morskim i lotniczym nielegalnych transportów broni masowego rażenia (BMR), w tym poprzez budowanie krajowych zdolności w oparciu o zasady Inicjatywy Krakowskiej (Proliferation Security Initiative). 

W ramach grupy roboczej państwa mają także przeprowadzić dyskusję na temat sposobów poprawy realizacji istniejących porozumień międzynarodowych ustanawiających standardy ograniczające przewóz materiałów powiązanych z bronią masowego rażenia. W trakcie posiedzenia grupy roboczej w Bahrajnie planowane jest wypracowanie wspólnego oświadczenia państw na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa morskiego i lotniczego na Bliskim Wschodzie. Zostanie ono zaprezentowane w lutym 2020 r. podczas kolejnej konferencji Procesu Warszawskiego w Waszyngtonie. 

W ramach Procesu Warszawskiego powołane zostały grupy robocze w następujących obszarach: 

  1. przeciwdziałanie terroryzmowi i jego nielegalnemu finansowaniu, 
  2. zapobieganie proliferacji pocisków balistycznych, 
  3. bezpieczeństwo morskie i lotnicze, 
  4. cyberbezpieczeństwo, 
  5. bezpieczeństwo energetyczne, 
  6. kwestie humanitarne i związane z uchodźcami, 
  7. osoby niesłusznie przetrzymywane oraz prawa człowieka.