Article List

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Rząd przyjął nowy „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”. Dlaczego to ważne?
Nowe prawo ochrony danych osobowych

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Celem podejmowanych działań jest wdrożenie do krajowej przestrzeni prawnej ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Ministerstwo Cyfryzacji w którego kompetencji znajduje się kształtowanie polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiada za podjęcie działań legislacyjnych zapewniających pełne i skuteczne stosowanie ogólnego rozporządzenia w polskim porządku prawnym.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Projekt Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce (ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej (wybudowanej w całości ze środków komercyjnych jak i przy udziale dofinansowania ze środków publicznych, w szczególności Programu operacyjnego Polska cyfrowa). Sieć ta będzie operowana przez wyznaczony podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej utrzymanie (jeżeli okaże się to konieczne – również wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej).
Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski

Nowoczesne technologie cyfrowe decydują o innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Ich wykorzystanie w sektorze publicznym i obrocie gospodarczym jest papierkiem lakmusowym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw. Ministerstwa Rozwoju i Cyfryzacji oraz Finansów, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia i Infrastruktury i Budownictwa prowadzą Program „Od papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest rozwój e-państwa i cyfryzacja gospodarki. Wpisuje się on w Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada, że nowoczesna e-administracja jest koniecznym elementem sprawnego państwa, czyli podstawy zrównoważonego rozwoju
mDokumenty - w Administracji Publicznej

mDokumenty - w Administracji Publicznej

Przedstawiamy nową usługę, która polega na prezentacji danych z dokumentów osobistych obywatela na urządzeniu dostępowym podmiotu uprawnionego do ich weryfikacji. Usługa mDokumenty jest bezpłatna i nie jest obowiązkowa.
Portal GOV.PL

Portal GOV.PL

Stworzenie pojedynczego internetowego punktu styku Obywatela z administracją publiczną, poprzez udostępnienie portalu internetowego, dzięki któremu Obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.
e-Dowód - dowód z warstwą elektroniczną

e-Dowód - dowód z warstwą elektroniczną

3 sierpnia 2017 roku Rada Ministrów przyjęła koncepcję dokończenia projektu pl.ID o nazwie „e-Dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów”. W myśl zaakceptowanego zakresu, nowy elektroniczny dowód osobisty z warstwą elektroniczną będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela w świecie wirtualnym. Umożliwi on obywatelowi uwierzytelnianie się w e-Usługach administracji publicznej, będzie posiadał „certyfikat osobisty” z którego pomocą będzie możliwość podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. e-Dowód zostanie wyposażony także w aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) dzięki czemu możliwe będzie przekraczanie granic przez automatyczne bramki lotniskowe na terenie Unii Europejskiej.
mDokumenty w sektorze prywatnym

mDokumenty w sektorze prywatnym

W ramach kontynuacji prac nad projektem mDokumenty – obok rozwiązania pilotażowego uruchomionego w administracji publicznej w dniu 11 maja 2017 r. uruchomiona została aplikacja mobilna mObywatel umożliwiająca bezpłatny dostęp do usługi mDokumenty w smartfonie.
GIK - Główny Informatyk Kraju

GIK - Główny Informatyk Kraju

Koncepcja Głównego Informatyka Kraju jest zestawem mechanizmów porządkujących proces informatyzacji państwa. Obejmuje ona zarządzanie obszerną strukturą organizacyjną z jasno określonymi rolami poszczególnych aktorów. Opiera się na zasadach ponownego wykorzystania (reuse) i współdzielenia zasobów, integracji systemów i ich referencyjności.
e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

e-Doręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

Pomyśl, jakby to było, gdybyś zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego mógł załatwić tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce twojego aktualnego pobytu? Albo gdybyś zamiast posiadania wielu kont na różnych dedykowanych portalach administracji miał jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi podmiotami publicznymi? Nasz projekt Ci to umożliwi.
1
2
3
4

Metrics