Article List

13.07.2018

Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w ramach rządowego projektu „Dostępność Plus"

ZAKOŃCZONE 02.08.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
16.07.2018

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)232 final).

ZAKOŃCZONE 26.07.2018

W związku z publikacją Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku wspólnej europejskiej przestrzeni danych” (COM(2018)232 final), zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
29.06.2018

Projekt standardu technicznego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja"

ZAKOŃCZONE 06.07.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt standardu technicznego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
08.06.2018

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej o "fake news"

ZAKOŃCZONE 22.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu: Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie [COM(2018) 236 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
14.06.2018

Konsultacje projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434)

ZAKOŃCZONE 20.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 (COM(2018)434), zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
06.06.2018

Konsultacje projektu rozporządzenia unijnego w sprawie domeny internetowej .eu

ZAKOŃCZONE 11.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu [COM(2018) 231 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.
24.05.2018

Konsultacje Komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego sztucznej inteligencji

ZAKOŃCZONE 08.06.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Komunikatu „Sztuczna Inteligencja dla Europy” [COM(2018) 237 final], zapraszamy Państwa do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.

Projekt standardu prawnego - "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja"

ZAKOŃCZONE 06.06.2018

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia projekt standardu prawnego przygotowanego w ramach projektu "Otwarte dane - dostęp, standard, edukacja", dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
30.04.2018

Konsultacje projektu dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

ZAKOŃCZONE 14.05.2018

25 kwietnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała projekt nowej tzw. dyrektywy re-use, która poszerza zakres danych przekazywanych do dalszej eksploatacji i wprowadza nowe rozwiązania, które mają ułatwić ponowne wykorzystywanie informacji. Inicjatywa ta jest częścią strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jej celem jest usunięcie barier dla rozwoju gospodarki opartej na danych.
29.03.2018

Konsultacje Zaleceń Komisji Europejskiej dotyczącego walki z bezprawnymi treściami w Internecie

ZAKOŃCZONE 16.04.2018

W związku z publikacją przez Komisję Europejską Zalecenia (UE) 2018/334 z dnia 1 marca 2018 r. „w sprawie działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie”, który poprzedza podjęcie przez Komisję działań legislacyjnych w tym zakresie, zapraszamy zainteresowane osoby i podmioty do dzielenia się stanowiskami i opiniami odnoszącymi się do proponowanych przez Komisję zaleceń. Zamierzeniem Komisji jest usprawnienie walki z bezprawnymi treściami w Internecie w szczególności poprzez zwiększenie proaktywności platform internetowych, takich jak przeglądarki internetowe i portale społecznościowe.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 22.11.2017 13:17
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka