W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Do Sądu trafił kolejny akt oskarżenia dotyczący reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Oskarżono warszawską notariusz.

09.07.2021

Temida szalki

W czerwcu 2021 roku Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy akt oskarżenia, którym objęto warszawską notariusz.

Zarzucono jej popełnienie czynu z art. 231 § 2 k.k., tj.  że jako funkcjonariusz publiczny, działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej nie dopełniła swoich obowiązków.

Oskarżona, będąc zobowiązana do czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnych oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, a także do udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w sytuacji która nakazywała odstąpienie od czynności notarialnej - wobec powzięcia wątpliwości, czy strona posiada ku temu zdolność, sporządziła akt notarialny, którego przedmiotem była przedwstępna umowa sprzedaży za kwotę 300,00 zł części praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej oraz pełnomocnictwa, mimo, że strona w chwili składania oświadczenia woli miała z przyczyn zdrowotnych zniesioną zdolność do świadomego i swobodnego podejmowania decyzji i wyrażania woli, co zostało ustalone w oparciu o opinię biegłych.

Wymieniona działała na szkodę osoby fizycznej oraz na szkodę interesu publicznego w postaci wiarygodności i zaufania obywateli do notariatu jako zawodu zaufania publicznego gwarantującego zgodność obrotu cywilnoprawnego z przepisami prawa,

Akt oskarżenia przeciwko M.D. jest już jedenastym, który został skierowany przez zespół prokuratorów powołany w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu do prowadzenia śledztw dotyczących niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzeń, dokonanych w związku z tzw. reprywatyzacją nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.