W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zarzuty w śledztwie dot. kupowania przez Internet fikcyjnych faktur. Wobec jednej z osób sąd zastosował areszt.

07.07.2021

Monety

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo RP II Ds. 12.2017 prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu, wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu  dotyczące nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

W czerwcu 2021r.  dokonano w jego toku zatrzymania kolejnych 6 osób, które usłyszały zarzuty w związku z nabyciem przez Internet faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, które ujmowane były w księgach i deklaracjach podatkowych, w następstwie czego uchylano się od opodatkowania lub uzyskiwano nienależne zwroty podatku naliczonego oraz sprzedaży takich faktur.

Wobec jednej z osób prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym, a nadto dokonał zabezpieczenia majątkowego na mieniu tych podejrzanych na łączną kwotę ok. 1,5 milina złotych.

Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszały 92 osoby. Niemal wszyscy podejrzani, od których odebrano wyjaśnienia, przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i przestępstw skarbowych, zrelacjonowali przebieg swojego postępowania i wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze. Większość z podejrzanych złożyła korekty deklaracji podatkowych i uiściła uszczuplone należności podatkowe

W toku śledztwa do tej pory prokurator dokonał zabezpieczenia mienia podejrzanych na łączną kwotę prawie 23 milinów złotych.