Dokumenty

Ochrona prywatności w sieci

Broszura informacyjna o europejskiej reformie ochrony danych osobowych Pobierz plik: pdf Broszura informacyjna o europejskiej reformie ochrony danych osobowych

Rozmiar : 1.52MB

Projekt rozporzadzenia PE i Rady (RODO) Pobierz plik: pdf Projekt rozporzadzenia PE i Rady (RODO)

Rozmiar : 1.17MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKi na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (J 1-12 lipca 2012 r.) Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKi na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (J 1-12 lipca 2012 r.)

Rozmiar : 0.18MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (3-4 września 2012 r.) Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (3-4 września 2012 r.)

Rozmiar : 0.15MB

INSTR U K C J A DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (22-23 października 2012 r.) Pobierz plik: pdf INSTR U K C J A DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (22-23 października 2012 r.)

Rozmiar : 0.13MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (14-15 listopada 2012 r.) Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (14-15 listopada 2012 r.)

Rozmiar : 0.15MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 8-9 stycznia 2013 r. Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 8-9 stycznia 2013 r.

Rozmiar : 0.12MB

Wspólne stanowisko PKPP Lewiatan i Fundacji Panoptykon w sprawie projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych Pobierz plik: pdf Wspólne stanowisko PKPP Lewiatan i Fundacji Panoptykon w sprawie projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Rozmiar : 0.27MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSK! na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 21 stycznia 2013 r. Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSK! na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 21 stycznia 2013 r.

Rozmiar : 0.13MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA PO[SK1 na posiedzenie grupy roboczej Rady uE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 12-13 lutego 2013 r. Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA PO[SK1 na posiedzenie grupy roboczej Rady uE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 12-13 lutego 2013 r.

Rozmiar : 0.07MB

INSTRUKCJA DlA PRZEDSTAWICIElA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 13-14 marea 2013 r. Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DlA PRZEDSTAWICIElA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 13-14 marea 2013 r.

Rozmiar : 0.27MB

Definicje Pobierz plik: doc Definicje

Rozmiar : 0.04MB

Profilowanie Pobierz plik: doc Profilowanie

Rozmiar : 0.05MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 9-11 kwietnia 2013 r. Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (DAPIX) 9-11 kwietnia 2013 r.

Rozmiar : 0.18MB

BIK - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf BIK - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.32MB

PZPPIT - stanowisko cz. I do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf PZPPIT - stanowisko cz. I do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.29MB

PIIT - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf PIIT - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.21MB

PZPPIT - stanowisko cz. II do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf PZPPIT - stanowisko cz. II do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.34MB

IAB - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf IAB - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.17MB

LEWIATAN - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf LEWIATAN - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.31MB

PIU - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf PIU - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.24MB

PANOPTYKON - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r Pobierz plik: pdf PANOPTYKON - stanowisko do dyskusji 9 kwietnia 2013 r

Rozmiar : 0.21MB

Risk based approach - uwagi PZPPIT Pobierz plik: doc Risk based approach - uwagi PZPPIT

Rozmiar : 0.24MB

IAB - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r. Pobierz plik: pdf IAB - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.

Rozmiar : 0.5MB

PIU - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.: Risk-based approach Pobierz plik: pdf PIU - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.: Risk-based approach

Rozmiar : 0.54MB

PIIT - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r. Pobierz plik: pdf PIIT - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.

Rozmiar : 0.51MB

PANOPTYKON - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r. Pobierz plik: pdf PANOPTYKON - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.

Rozmiar : 0.32MB

PIU - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.: Risk-based approach Pobierz plik: pdf PIU - stanowisko do dyskusji 16 kwietnia 2013 r.: Risk-based approach

Rozmiar : 0.23MB

Stanowisko IAB Polska do dyskusji 23 kwietnia 2013 r. Pobierz plik: pdf Stanowisko IAB Polska do dyskusji 23 kwietnia 2013 r.

Rozmiar : 0.3MB

LEWIATAN - propozycje do dyskusji 23 kwietnia 2013 r. Pobierz plik: pdf LEWIATAN - propozycje do dyskusji 23 kwietnia 2013 r.

Rozmiar : 0.26MB

Stanowisko Panoptykon Pobierz plik: pdf Stanowisko Panoptykon

Rozmiar : 0.26MB

Artykuły RODO, które będą przedmiotem dyskusji w dniu 7 maja 2013 r Pobierz plik: doc Artykuły RODO, które będą przedmiotem dyskusji w dniu 7 maja 2013 r

Rozmiar : 0.11MB

IAB Polska - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r Pobierz plik: pdf IAB Polska - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r

Rozmiar : 0.3MB

PKPP Lewiatan - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r Pobierz plik: pdf PKPP Lewiatan - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r

Rozmiar : 0.49MB

PANOPTYKON - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r Pobierz plik: pdf PANOPTYKON - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r

Rozmiar : 0.39MB

PZPPIT - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r Pobierz plik: pdf PZPPIT - stanowisko do dyskusji 7 maja 2013 r

Rozmiar : 0.33MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE RADY JHA W DN. 6-7.06.2013 Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI NA POSIEDZENIE RADY JHA W DN. 6-7.06.2013

Rozmiar : 0.47MB

RODO wersja z 21 czerwca 2013 Pobierz plik: doc RODO wersja z 21 czerwca 2013

Rozmiar : 0.45MB

Rozdzial VI projektu RODO Pobierz plik: doc Rozdzial VI projektu RODO

Rozmiar : 0.06MB

Rozdzial VII RODO Pobierz plik: doc Rozdzial VII RODO

Rozmiar : 0.08MB

Wyciąg z RODO Pobierz plik: doc Wyciąg z RODO

Rozmiar : 0.05MB

Uwagi Fundacji Panoptykon (przesłane e-mailem) Pobierz plik: pdf Uwagi Fundacji Panoptykon (przesłane e-mailem)

Rozmiar : 0.07MB

Fundacja Panoptykon Uwagi uzgodnione w ramach koalicji European Digital Rights Pobierz plik: pdf Fundacja Panoptykon Uwagi uzgodnione w ramach koalicji European Digital Rights

Rozmiar : 0.07MB

Proposal archiwa etc Pobierz plik: doc Proposal archiwa etc

Rozmiar : 0.03MB

Stanowisko IAB Polska do dyskusji w dniu 16 lipca 2013 r. Pobierz plik: pdf Stanowisko IAB Polska do dyskusji w dniu 16 lipca 2013 r.

Rozmiar : 0.17MB

Polish contribution on Digital Agenda ahead of the European Council of 24-25 October 2013 Pobierz plik: pdf Polish contribution on Digital Agenda ahead of the European Council of 24-25 October 2013

Rozmiar : 0.08MB

Polski non-paper przed Radą Europejską w październiku 2013 EN Pobierz plik: pdf Polski non-paper przed Radą Europejską w październiku 2013 EN

Rozmiar : 0.44MB

Polski non-paper przed Radą Europejską w październiku 2013 PL Pobierz plik: pdf Polski non-paper przed Radą Europejską w październiku 2013 PL

Rozmiar : 0.13MB

Konkluzje z Rady Europejskiej 25 października 2013 Pobierz plik: doc Konkluzje z Rady Europejskiej 25 października 2013

Rozmiar : 0.09MB

Konkluzje z Rady Europejskiej 25 października 2013 Pobierz plik: pdf Konkluzje z Rady Europejskiej 25 października 2013

Rozmiar : 0.12MB

Konkluzje z Rady Europejskiej Pobierz plik: pdf Konkluzje z Rady Europejskiej

Rozmiar : 0.31MB

Tabela zbiorcza - wersje projektu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Pobierz plik: pdf Tabela zbiorcza - wersje projektu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Rozmiar : 1.64MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (8-10 stycznia 2014 r.) Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (8-10 stycznia 2014 r.)

Rozmiar : 0.2MB

INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (20-21 stycznia 2014r.) Pobierz plik: pdf INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI na posiedzenie grupy roboczej Rady UE ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych (20-21 stycznia 2014r.)

Rozmiar : 0.23MB

COM(2013)847 - KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych osobowych z punktu widzenia obywateli UE i przedsiębiorstw z siedzibą w UE Pobierz plik: pdf COM(2013)847 - KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie funkcjonowania zasad bezpiecznego transferu danych osobowych z punktu widzenia obywateli UE i przedsiębiorstw z siedzibą w UE

Rozmiar : 0.44MB

STANOWISKO RZĄDU do Komunikatu COM(2013)847 Pobierz plik: pdf STANOWISKO RZĄDU do Komunikatu COM(2013)847

Rozmiar : 0.13MB

ANALIZA PROGRAMU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” („Safe Harbour”) w zakresie przekazywania danych osobowych z terytorium Polski do odbiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pobierz plik: pdf ANALIZA PROGRAMU „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” („Safe Harbour”) w zakresie przekazywania danych osobowych z terytorium Polski do odbiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Rozmiar : 0.26MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.11.2017 13:18
Osoba publikująca: Joanna Marczak-Redecka
Zmodyfikowano: 31.08.2017 10:43
Osoba modyfikująca: Joanna Marczak-Redecka