W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wojna z patogenem

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami jeszcze w styczniu br. w całym kraju rozpocznie się kolejna faza akcji szczepień przeciwko koronawirusowi. Tym razem szczepienia obejmą seniorów, a także służby mundurowe i nauczycieli.

na zdjęciu komendant wojewódzki PSP prowadzący spotkanie w systemie wideokonferencji

Będzie to bardzo duża operacja, nie tylko medyczna, ale także logistyczna. Praktyczna realizacja decyzji rządowej, aby umożliwić wszystkim chętnym zaszczepienie i tym samym ochronę przed zakażeniem, wiąże się bowiem z rozwiązaniem nierzadko bardzo ważnych problemów o charakterze informacyjnym i logistycznym

Kwestie związane z praktyczną realizacją programu szczepień były przedmiotem spotkania przygotowawczego, które już 17 grudnia ub. r. odbyło się w Pieszycach pow. dzierżoniowski. Było to pierwsze w skali kraju pilotażowe i robocze spotkanie mające na celu przygotowanie ogólnokrajowej akcji szczepień od strony organizacyjnej. Analogiczne spotkanie przygotowawcze przeprowadzono, także w grudniu ub. r. w Ciechanowie woj. mazowieckie.

Natomiast obecnie, m.in. na podstawie wypracowanych wówczas decyzji, rusza ogólnokrajowa akcja związana z realizacją programu szczepień dla grupy pierwszej. Poprzedzają ją przygotowania i uzgodnienia podejmowane zarówno na szczeblu MSWiA, województw, a także dolnośląskiej KW PSP. Z udziałem strażaków będzie też prowadzona szeroko zakrojona akcja informacyjna. Np. do mieszkańców trafią ulotki informujące m.in. o celach akcji szczepiennej i zasadach udziału obywateli w tym przedsięwzięciu.

Tej problematyce poświęcona została zorganizowana 12 stycznia br. wideokonferencja ministra MSWiA Macieja Wąsika, z udziałem wojewodów, komendanta głównego PSP oraz komendantów wojewódzkich PSP. W ślad za ustaleniami dotyczącymi organizacji i przebiegu akcji szczepień, odbyły się kolejne spotkania i narady. M.in. dolnośląski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Kamiński, odbył w trybie telekonferencji spotkanie robocze z komendantami powiatowymi/miejskimi PSP.

W oparciu o obecne uzgodnienia, ale także wcześniejsze wnioski z grudniowego spotkania w Pieszycach, uzgodniono działania na najbliższe dni. Już od jutra bowiem (13 bm.) rozpoczną się spotkania w dolnośląskich powiatach poświęcone praktycznej realizacji akcji szczepień. Pierwsze z nich zaplanowano w powiatach: polkowickim, głogowskim, ząbkowickim, strzelińskim i oławskim. Wiele z nich odbędzie się z udziałem wojewody dolnośląskiego, co świadczy o znaczeniu jakie władze województwa przywiązują do tego przedsięwzięcia.

Wśród zadań jakie przy tej okazji będą realizować strażacy PSP i OSP, szczególnie wiele miejsca poświęca się ułatwieniom w dostępie wszystkich chętnych do punktów szczepień. Problem polega na tym, że wielu mieszkańców, zwłaszcza dolnośląskich wsi i miasteczek może mieć trudności z dotarciem do punktu szczepień. Przeszkodą mogą być problemy komunikacyjne, bo np. przecież nie wszyscy mają samochody, są osoby z niepełnosprawnościami, mający rozmaite zdrowotne problemy itp.

W takich sytuacjach z pomocą pospieszą strażacy OSP, którzy będą dowozić wszystkich zainteresowanych do punktów szczepień. To wsparcie jest ważne również dlatego, że zwłaszcza strażacy ochotnicy doskonale znają teren swojej odpowiedzialności, jak i mieszkańców. Wiedzą więc doskonale kto może potrzebować pomocy.

Równie ważne jest prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej. Strażacy będą docierać do mieszkańców z ulotkami, ale przy okazji także z ustną informacją o tym, gdzie, kiedy, no i dlaczego należy się szczepić. Jak pokazują badania, tego rodzaju bezpośrednie działania, są szczególnie przekonujące i efektywne. W przypadku tej ogólnopolskiej akcji, niemającej precedensu w przeszłości, kiedy o jej powodzeniu i w konsekwencji zdrowiu całej populacji, zadecyduje możliwie powszechny udział w szczepieniach, takie bezpośrednie działanie jest niezwykle cenne.

Oczywiście aktywny udział strażaków w akcji szczepień nie może wpłynąć negatywnie na zdolność strażaków do przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa mieszkańców. Stąd, jak w trakcie wideokonferencji z komendantami powiatowymi/miejskimi PSP, wskazywał komendant Kamiński, konieczność odpowiedniego dysponowania siłami. Wymaga to dobrej organizacji, ale też wzmożonego wysiłku wszystkich strażaków. Dlatego też władze rządowe zapowiedziały m.in. dotacje dla tych jednostek pożarniczych, które będą zaangażowane w dowożenie mieszkańców do punktów szczepień, samochodami OSP.

Przed kolejną szeroko zakrojoną kampanią szczepień obejmującą wielomilionową  grupę pierwszą, podejmuje się więc szereg działań zapewniających sprawny i możliwie szybki przebieg akcji.  Niewątpliwie powodzenie tego przedsięwzięcia będzie miało znaczenie dla walki o całkowite pokonanie koronawirusa i pandemii.

Tekst: Lech Lewandowski

Fot.: Lech Lewandowski, Daniel Mucha

Zdjęcia (1)