W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”. Nowe możliwości dla gmin

10 mln zł zarezerwował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu. Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ruszy w czerwcu. To element projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”.

Obecnie w Polsce prawie 60% ludności mieszka w miastach, które ciągle się rozwijają, zwiększając presję na środowisko, a jednocześnie są obszarami szczególnie wrażliwymi na zmiany klimatu. Te procesy mają duży wpływ na zdrowie człowieka, m.in. w związku z powstającym w miastach problemem zanieczyszczenia powietrza, niekorzystną strukturą przestrzeni zurbanizowanej czy utrudnionym gospodarowaniem wodami. Dlatego celem konkursu jest upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu.

Beneficjentami nowej części programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu” mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach: do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców. Kluczem do sukcesu jest spełnienie wymogu posiadania przygotowanych do realizacji projektów z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury.

Nagradzane będą mogły być przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych, rozwój terenów zieleni w miastach.

O uruchomieniu naboru z budżetem 10 mln zł, NFOŚiGW niebawem poinformuje na swojej stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl.

W programie przewidziane są dotacje, maksymalnie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 mln zł na inwestycję. Realizacja tej części programu „Adaptacja do zmian klimatu” jest pilotażem z możliwością powtarzania konkursu w kolejnych latach.   

Konkurs NFOŚiGW wpisuje się w projekt Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych oraz wsparcie miast w drodze do transformacji, w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu.

Więcej o konkursie NFOŚiGW:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/

Więcej o projekcie Ministra Klimatu „Miasto z klimatem”:

https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem2

{"register":{"columns":[]}}