W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Spotkanie robocze EUPAN - relacja

12.10.2021

11 października odbyło się wirtualne spotkanie robocze Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (European Public Administration Network, EUPAN). Głównym tematem wydarzenia było zarządzanie talentami i starszymi pracownikami w administracji publicznej.

Spotkanie robocze EUPAN

Badanie „Zarządzanie talentami i starszymi pracownikami w administracjach publicznych UE”

Przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Daniel Gerson i Dónal Mulligan zaprezentowali wstępne wyniki badania przeprowadzonego wspólnie przez OECD i prezydencję Słowenii. Podkreślili, że większość rozwiązań stosowana jest doraźnie przy braku formalnej, całościowej strategii. Do najpopularniejszych narzędzi w zarządzaniu starszymi pracownikami, które stosują państwa członkowie EUPAN należą:

 • stopniowe przechodzenie z pracy na emeryturę,
 • transfer wiedzy od starszych pracowników do młodej kadry (mentoring), oraz odwrócony mentoring od młodszych pracowników do starszych (np. kompetencje cyfrowe),
 • planowanie przekazania obowiązków następcom,
 • dodatkowe rozwiązania i udogodnienia prozdrowotne,
 • narzędzia promujące różnorodność.

W przypadku zarządzania talentami państwa członkowskie najczęściej stosują:

 • wewnętrzną mobilność pracowników,
 • identyfikację najlepszych pracowników i systemy tzw. szybkiej ścieżki kariery,
 • szkolenia o tematyce zarządzania talentami,
 • wewnętrzne programy wymiany talentów,
 • mentoring, staże,
 • audyty talentów, umiejętności i potencjału,
 • programy rotacji stanowisk.

W rekomendacjach D. Gerson podkreślił, że państwa członkowie powinny stosować, o ile to możliwe, zaproponowane narzędzia w formie całościowej strategii. Muszą również dostosować je do potrzeb wielopokoleniowej kadry oraz wspierać transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami w różnym wieku. Powinny także bazować na wiarygodnych danych oraz wspierać rozwój osób na kierowniczych stanowiskach i pracowników kadr.

Badanie CAF

Barbara Zupanc, kierownik projektu ds. wdrożenia CAF (Wspólna Metoda Oceny – Common Assessment Framework) w administracji Słowenii przedstawiła wstępne wyniki badania „Wpływ CAF na zarządzanie zasobami ludzkimi”. Wzięło w nim udział 59 urzędów administracji z 12 krajów UE (w tym z Polski), które stosują CAF. B. Zupanc poinformowała, że w 58 procentach planów usprawnień powstałych w wyniku zastosowania CAF znalazły się środki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ostateczne wyniki badania zostaną przedstawione podczas grudniowego spotkania dyrektorów generalnych EUPAN w Ljubljanie.

Więcej informacji o CAF znajdziecie Państwo w zakładce serwisu służby cywilnej.

Spotkanie prowadziła Anja Majer z Ministerstwa Administracji Publicznej Słowenii.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej KPRM:

 • Katarzyna Dudzik,
 • Krzysztof Banaś,
 • Joanna Skrzyńska,
 • Kamil Kazimierczuk.

Zapowiedź francuskiej prezydencji

W kolejnym półroczu prezydencję w Radzie UE oraz przewodnictwo w EUPAN przejmie Francja. Faustine Bentaberry i Pauline Martin z francuskiej Dyrekcji Generalnej ds. Administracji i Służby Publicznej poinformowały, że prace sieci koncentrować się będą na:

 • mobilności pracowników w wymiarze krajowym i europejskim,
 • transformacji usług publicznych,
 • odporności na kryzysy,
 • reformie służbie cywilnej.

Więcej informacji o EUPAN znajdziecie Państwo na anglojęzycznej stronie internetowej.

{"register":{"columns":[]}}