W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O urzędzie","url":"/web/uw-opolski/urzad","pageId":20068619,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Co robimy","url":"/web/uw-opolski/co-robimy","pageId":20068620,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci","pageId":20068622,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/uw-opolski/zalatw-sprawe","pageId":20068621,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/uw-opolski/kontakt","pageId":20077740,"type":"SIDE_MENU","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-karty-doskonalenia-zawodowego-dla-ratownika-medycznego","pageId":20081970,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-karty-doskonalenia-dla-dyspozytora-medycznego","pageId":20082561,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uzyskanie zatwierdzenia programu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy","url":"/web/uw-opolski/uzyskanie-zatwierdzenia-programu-kursu-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy","pageId":20082563,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok.","url":"/web/uw-opolski/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2021-rok","pageId":20241161,"parentPageId":20240951,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Szpital tymczasowy","url":"/web/uw-opolski/szpital-tymczasowy","pageId":20123140,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raporty dnia","url":"/web/uw-opolski/raporty-dnia","pageId":20093675,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikaty Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/komunikaty-wojewody-opolskiego","pageId":20093701,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykresy","url":"/web/uw-opolski/wykresy","pageId":20089131,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Liczba zakażeń w powiatach","url":"/web/uw-opolski/liczba-zakazen-w-powiatach","pageId":20115042,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mapa szpitali COVID-19 w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/mapa-szpitali-covid-19-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20144114,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Archiwalne oferty pracy w służbie cywilnej","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-oferty-pracy-w-sluzbie-cywilnej","pageId":20123191,"parentPageId":20123190,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Archiwalne oferty pracy poza służbą cywilną","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-oferty-pracy-poza-sluzba-cywilna","pageId":20123196,"parentPageId":20123190,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Projekt ustawy budżetowej na 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/projekt-ustawy-budzetowej-na-2021-r","pageId":20143484,"parentPageId":20143416,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Link do platformy przetargowej","url":"/web/uw-opolski/link-do-platformy-przetargowej","pageId":20264028,"parentPageId":20240954,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko rzemieślnik/specjalista","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-rzemieslnika","pageId":20114155,"parentPageId":20123196,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinych","url":"/web/uw-opolski/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinych","pageId":20082472,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne","url":"/web/uw-opolski/informacje-dla-skladajacych-wniosek-o-swiadczenia-rodzinne","pageId":20082874,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-rodzinne-uzaleznione-od-niepelnosprawnosci","pageId":20082875,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15 kV relacji Bierdzany-ZK-SN Osowiec na działkach nr 771/45, ark. 2 i 2/6, ark. 5 położonych w obrębie Osowiec, gmina Turawa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-elektroenergetycznej-sieci-sn-15-kv-relacji-bierdzany-zk-sn-osowiec-na-dzialkach-nr-77145-ark-2-i-26-ark-5-polozonych-w-obrebie-osowiec-gmina-turawa","pageId":20114265,"parentPageId":20098592,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 69515 z dnia 2.10.2020 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji w zakresie programu rządowego \"posiłek w szkole i w domu\" oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69515-z-dnia-2102020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-wojewodzkiego-ds-rozliczania-dotacji-w-zakresie-programu-rzadowego-posilek-w-szkole-i-w-domu-oraz-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20115863,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 66050 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66050-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093243,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 66042 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66042-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093254,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 66039 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66039-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093261,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 69906 z dnia 10.10.2020 r. na stanowisko zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69906-z-dnia-10102020-r-na-stanowisko-zastepcy-kierownika-dyspozytorni-medycznej-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20120069,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 69884 z dnia 10.10.2020 r. na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69884-z-dnia-10102020-r-na-stanowisko-kierownika-dyspozytorni-medycznej-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20120071,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 69672 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69672-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-oraz-prowadzenia-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20121499,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 69702 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. statystyki resortowej Ministerstwa Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69702-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-statystyki-resortowej-ministerstwa-zdrowia-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20121502,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 69658 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów opieki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-69658-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-programow-opieki-zdrowotnej-i-oceny-potrzeb-zdrowotnych-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20121503,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 70478 z dnia 27 października 2020 r. na stanowisko inspektora ds. płac w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-70478-z-dnia-27-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-ds-plac-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20142174,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 70944 z dnia 9 listopada 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-70944-z-dnia-9-listopada-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-i-nadzoru-dzialalnosci-podmiotow-realizujacych-zadania-wynikajace-z-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20149081,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora ds: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr 70542 z dnia 28 października 2020 r","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-administracji-architektoniczno--budowlanej-i-instancji-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci---ogloszenie-nr-70542-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r","pageId":20161897,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr 70492 z dnia 28 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci---ogloszenie-nr-70492-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r","pageId":20161912,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr 70551 z dnia 28 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci---ogloszenie-nr-70551-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r","pageId":20161928,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 71241 z dnia 18 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. gospodarki sprzętem i ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-71241-z-dnia-18-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-gospodarki-sprzetem-i-ochrony-ludnosci-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20173277,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ogłoszenie nr 71248 z dnia 18 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-do-spraw-planowania-i-organizacji-systemu-zarzadzania-kryzysowego-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego---ogloszenie-nr-71248-z-dnia-18-listopada-2020-r","pageId":20188645,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 72056 z dnia 10 grudnia 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. kadr w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-72056-z-dnia-10-grudnia-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-kadr-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20198982,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór z dnia 4 stycznia 2021 r. na stanowisko Sekretarza w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/nabor-z-dnia-4-stycznia-2021-r-na-stanowisko-sekretarza-w-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu","pageId":20215336,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 71501 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. wpisywania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz obsługi cudzoziemców w zakresie wydania i wymiany karty pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-71501-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-wpisywania-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen-oraz-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-wydania-i-wymiany-karty-pobytu-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20217076,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 71482 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-71482-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-obslugi-klientow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20217080,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu ogłoszenie nr 72888 z dnia 6 stycznia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-plac-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-72888-z-dnia-6-stycznia-2021r","pageId":20224210,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko Psychologa w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego ogłoszenie nr 73263 z dnia 16 stycznia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/naboru-na-stanowisko-psychologa-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-ogloszenie-nr-73263-z-dnia-16-stycznia-2021r","pageId":20224222,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora ds. dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego - ogłoszenie nr 74292 z dnia 10 lutego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-programow-polityki-zdrowotnej-i-oceny-potrzeb-zdrowotnych-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego---ogloszenie-nr-74292-z-dnia-10-lutego-2021-r","pageId":20247998,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 74227 z dnia 9 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw kadr w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-74227-z-dnia-9-lutego-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-kadr-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20248104,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu ogłoszenie nr 74683 z dnia 18 lutego 2021r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-plac-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-74683-z-dnia-18-lutego-2021r","pageId":20257780,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora ds. prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego - ogłoszenie nr 74984 z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-prowadzenia-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego---ogloszenie-nr-74984-z-dnia-25-lutego-2021-r","pageId":20258754,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór nr 74651 z dnia 17 lutego 2021r.,na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-74651-z-dnia-17-lutego-2021rna-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20261090,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór nr 75247 z dnia 03 marca 2021 na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75247-z-dnia-03-marca-2021-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-organizacyjnych-oraz-postepowan-administracyjnych-w-zakresie-osob-niepelnosprawnych","pageId":20266354,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 75591 z dnia 10 marca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75591-z-dnia-10-marca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20266358,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 75297 z dnia 04 marca 2021 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75297-z-dnia-04-marca-2021-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-do-spraw-kontroli-i-nadzoru-dzialania-organow-administracji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20266362,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki kontroli - wystąpienia pokontrolne","url":"/web/uw-opolski/Wyniki-kontroli-wystapienia-pokontrolne","pageId":20070029,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Plany kontroli","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli","pageId":20072345,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim","url":"/web/uw-opolski/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-opolskim-urzedzie-wojewodzkim","pageId":20073214,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sprawozdawczość","url":"/web/uw-opolski/sprawozdawczosc","pageId":20073215,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Budżet Wojewody - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody---2020-r","pageId":20076295,"parentPageId":20074023,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Budżet Wojewody - 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody---2021-r","pageId":20143416,"parentPageId":20074023,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zawiadamianie o zgromadzeniach","url":"/web/uw-opolski/zawiadamianie-o-zgromadzeniach","pageId":20080638,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Organizowane zgromadzenia","url":"/web/uw-opolski/organizowane-zgromadzenia","pageId":20080639,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zgromadzenia cykliczne","url":"/web/uw-opolski/zgromadzenia-cykliczne","pageId":20080640,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-opolu","pageId":20082998,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą","url":"/web/uw-opolski/rejestr-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza","pageId":20083003,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konsultanci Wojewódzcy w Ochronie Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/konsultanci-wojewodzcy-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083010,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz fizjoterapeutów","url":"/web/uw-opolski/ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-oraz-fizjoterapeutow","pageId":20083012,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"HIV AIDS","url":"/web/uw-opolski/hiv-aids","pageId":20083043,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia - IOWISZ","url":"/web/uw-opolski/opinia-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia---iowisz","pageId":20083060,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rady Społeczne w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami","url":"/web/uw-opolski/rady-spoleczne-w-podmiotach-leczniczych-niebedacych-przedsiebiorcami","pageId":20083062,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mapy Potrzeb Zdrowotnych","url":"/web/uw-opolski/mapy-potrzeb-zdrowotnych","pageId":20083073,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Statystyka w ochronie zdrowia","url":"/web/uw-opolski/statystyka-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083049,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Program Zdrowia NPZ","url":"/web/uw-opolski/narodowy-program-zdrowia-npz","pageId":20083058,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-dla-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20083061,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Aktualności i komunikaty","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci-i-komunikaty2","pageId":20083247,"parentPageId":20082981,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki postępowania kwalifikacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-postepowania-kwalifikacyjnego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-1-31-marca-2021-r","pageId":20265550,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20072792,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Starostwa","url":"/web/uw-opolski/starostwa","pageId":20072794,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Urzędy Miast i Gmin","url":"/web/uw-opolski/urzedy-miast-i-gmin","pageId":20072797,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Administracja zespolona","url":"/web/uw-opolski/administracja-zespolona","pageId":20072748,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Jednostki podległe Wojewodzie","url":"/web/uw-opolski/jednostki-podlegle-wojewodzie","pageId":20073163,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 14.09.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-14092020-r","pageId":20088941,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Liczba miejsc nieobjętych rezydenturą (pozarezydenckie) dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/liczba-miejsc-nieobjetych-rezydentura-pozarezydenckie-dla-lekarzy-w-poszczegolnych-dziedzinach-medycyny-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-pazdziernika-2020-r","pageId":20088995,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Statystyka - liczba przyznanych miejsc szkoleniowych i złożonych wniosków na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2020 r. w SMK","url":"/web/uw-opolski/statystyka---liczba-przyznanych-miejsc-szkoleniowych-i-zlozonych-wnioskow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-pazdziernika-2020-r-w-smk","pageId":20112261,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki postępowania kwalifikacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów 1-31 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-postepowania-kwalifikacyjnego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-1-31-pazdziernika-2020-r","pageId":20121776,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór na specjalizacje w dziedzinie fizjoterapii - wolne miejsca szkoleniowe, stan na 10.11.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-specjalizacje-w-dziedzinie-fizjoterapii---wolne-miejsca-szkoleniowe-stan-na-10112020-r","pageId":20129785,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkolenie kadry medycznej do walki z epidemią","url":"/web/uw-opolski/szkolenie-kadry-medycznej-do-walki-z-epidemia","pageId":20129903,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Projekt Domowej Opieki Medycznej (DOM)","url":"/web/uw-opolski/projekt-domowej-opieki-medycznej-dom","pageId":20145653,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 21.11.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-21112020-r","pageId":20163110,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Lista rankingowa lekarzy zakwalifikowanych na dodatkowe miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą","url":"/web/uw-opolski/lista-rankingowa-lekarzy-zakwalifikowanych-na-dodatkowe-miejsca-szkoleniowe-objete-rezydentura","pageId":20190030,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na 11 stycznia 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-11-stycznia-2021-r","pageId":20204182,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Winiki postępowania kwalifikacyjnego w dziedzinie fizjoterapii przeprowadzonego w terminie 16 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/winiki-postepowania-kwalifikacyjnego-w-dziedzinie-fizjoterapii-przeprowadzonego-w-terminie-16-grudnia-2020-r-do-15-stycznia-2021-r","pageId":20207074,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 12.02.2021 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-12022021-r","pageId":20232108,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Liczba miejsc nieobjętych reyzdenturą (pozarezydenckie) dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/liczba-miejsc-nieobjetych-reyzdentura-pozarezydenckie-dla-lekarzy-w-poszczegolnych-dziedzinach-medycyny-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-marca-2021-r","pageId":20232222,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Statystyka - liczba przyznanych miejsc szkoleniowych i złożonych wniosków na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/statystyka---liczba-przyznanych-miejsc-szkoleniowych-i-zlozonych-wnioskow-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-marca-2021-r","pageId":20246721,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powołanie konsultantów wojewódzkich","url":"/web/uw-opolski/powolanie-konsultantow-wojewodzkich","pageId":20249217,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody-opolskiego-2021-r","pageId":20202550,"parentPageId":20202539,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody-opolskiego-2020","pageId":20090203,"parentPageId":20202539,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego do nr 89/2020","url":"/web/uw-opolski/Zarzadzenia-Wojewody-Opolskiego-do-nr-89-2020","pageId":20089862,"parentPageId":20202539,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody","pageId":20202539,"parentPageId":20202516,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Informacja o Rejestrach prowadzonych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu","url":"/web/uw-opolski/Informacja-o-rejestrach-prowadzonych-w-urzedzie","pageId":20090088,"parentPageId":20202516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 18 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-18-listopada-2020-r","pageId":20139941,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 17 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-17-listopada-2020-r","pageId":20135432,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 16 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/09112020-szpital-tymczasowy-w-opolu","pageId":20134865,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 19 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-19-listopada-2020-r","pageId":20141028,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 20 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-20-listopada-2020-r","pageId":20142662,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 21 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-21-listopada-2020-r","pageId":20142666,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 23 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-23-listopada-2020-r","pageId":20145899,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 24 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-24-listopada-2020-r","pageId":20145902,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 25 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-25-listopada-2020-r","pageId":20147666,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 26 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-26-listopada-2020-r","pageId":20149063,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 27 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-27-listopada-2020-r","pageId":20150409,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 30 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-30-listopada-2020-r","pageId":20166214,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 7 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-7-grudnia-2020-r","pageId":20173236,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 8 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-8-grudnia-2020-r","pageId":20173241,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 9 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-9-grudnia-2020-r","pageId":20173247,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaawansowanie prac na dzień 10 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zaawansowanie-prac-na-dzien-10-grudnia-2020-r","pageId":20173252,"parentPageId":20123160,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Senior Plus edycja 2021","url":"/web/uw-opolski/senior-plus-edycja-2021","pageId":20247020,"parentPageId":20245279,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Wojewody Opolskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-dzialalnosci-lobbingowej-w-procesie-stanowienia-prawa-podejmowanej-wobec-wojewody-opolskiego-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-za-2020-r","pageId":20200740,"parentPageId":20076319,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o działalności lobbingowej - Archiwum do 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-dzialalnosci-lobbingowej---archiwum-do-2019-r","pageId":20200733,"parentPageId":20076319,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje WCZK","url":"/web/uw-opolski/informacje-wczk","pageId":20081650,"parentPageId":20080896,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Organizacja pracy w Centrum Obsługi Cudzoziemca w czasie epidemii","url":"/web/uw-opolski/organizacja-pracy-w-centrum-obslugi-cudzoziemca-w-czasie-epidemii","pageId":20080136,"parentPageId":20080129,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego","url":"/web/uw-opolski/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego2","pageId":20082756,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wsparcie dla rodzin z dziećmi","url":"/web/uw-opolski/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi","pageId":20082417,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestry","url":"/web/uw-opolski/rejestry","pageId":20082886,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna","url":"/web/uw-opolski/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-edukacja-prawna","pageId":20076392,"parentPageId":20081921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Pomoc społeczna","url":"/web/uw-opolski/pomoc-spoleczna","pageId":20082894,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Niepełnosprawność","url":"/web/uw-opolski/niepelnosprawnosc","pageId":20088516,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za Życiem","url":"/web/uw-opolski/za-zyciem","pageId":20088747,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przemoc w rodzinie","url":"/web/uw-opolski/przemoc-w-rodzinie","pageId":20088538,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Projekt budżetu na rok 2020 III etap","url":"/web/uw-opolski/projekt-budzetu-na-rok-2020-iii-etap","pageId":20079794,"parentPageId":20076295,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Program Pomyśl zanim spróbujesz dotyczący profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019","url":"/web/uw-opolski/program-pomysl-zanim-sprobujesz-dotyczacy-profilaktyki-uzaleznien-dzieci-i-mlodziezy-do-18-roku-zycia-w-wojewodztwie-opolskim-na-lata-2016-2019","pageId":20083014,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń na lata 2016-2019.","url":"/web/uw-opolski/cyberbezpieczny-uczen-na-lata-2016-2019","pageId":20083025,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program podniesienia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018-2020 Świadomy i bezpieczny Senior.","url":"/web/uw-opolski/program-podniesienia-swiadomosci-seniorow-w-obszarze","pageId":20083033,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 - 2021","url":"/web/uw-opolski/program-wspolpracy-wojewody-opolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-latach-2017---2021","pageId":20134361,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja o zakresie działalności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego","pageId":20087060,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/uw-opolski/deklaracja-dostepnosci","pageId":20077710,"parentPageId":20074756,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się","url":"/web/uw-opolski/usluga-dla-osob-majacych-trudnosci-w-komunikowaniu-sie","pageId":20072929,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wideoinfolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych","url":"/web/uw-opolski/wideoinfolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych","pageId":20077711,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koordynatorzy do spraw dostępności","url":"/web/uw-opolski/koordynatorzy-do-spraw-dostepnosci","pageId":20119770,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wniosek o zapewnienie dostępności","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci","pageId":20236925,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ustawy o dostępności przetłumaczone na Polski Język Migowy","url":"/web/uw-opolski/ustawy-o-dostepnosci-przetlumaczone-na-polski-jezyk-migowy","pageId":20241258,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w OUW","url":"/web/uw-opolski/plan-dzialan-na-rzecz-poprawy-zapewnienia-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-ouw","pageId":20249179,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Raport o stanie zapewnienia dostępności","url":"/web/uw-opolski/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci","pageId":20261527,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje o szpitalu tymczasowym","url":"/web/uw-opolski/informacje-o-szpitalu-tymczsowym","pageId":20123157,"parentPageId":20123140,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Postęp prac: zdjęcia","url":"/web/uw-opolski/postep-prac","pageId":20123160,"parentPageId":20123140,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"20.09.2020 - Koronawirus w DPS Jędrzejów","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps-jedrzejow2","pageId":20093469,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus w DPS : aktualizacja informacji","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps--aktualizacja-informacji2","pageId":20096386,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Więcej łóżek dla pacjentów z koronawirusem i zaostrzenie obostrzeń w powiatach","url":"/web/uw-opolski/wiecej-lozek-dla-pacjentow-z-koronawirusem-i-zaostrzenie-obostrzen-w-powiatach2","pageId":20097682,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"FAKE NEWS: Odpowiedź Wojewody Opolskiego na artykuł Gazety Wyborczej","url":"/web/uw-opolski/fake-news-odpowiedz-wojewody-opolskiego-na-artykul-gazety-wyborczej2","pageId":20113993,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: ponad 3,8 mln zł dla opolskich seniorów na przeciwdziałanie epidemii","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-ponad-38-mln-zl-dla-opolskich-seniorow-na-przeciwdzialanie-epidemii2","pageId":20123106,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"FAKE NEWS: Odpowiedź na artykuł Nowej Trybuny Opolskiej ws. szpitala tymczasowego","url":"/web/uw-opolski/fake-news-odpowiedz-na-artykul-nowej-trybuny-opolskiej-ws-szpitala-tymczasowego2","pageId":20123129,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Działania Wojewody Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2","url":"/web/uw-opolski/dzialania-wojewody-opolskiego-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-epidemii-wirusa-sars-cov-3","pageId":20127413,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ponad 4 miliony złotych na instalacje tlenowe. Na ten cel wojewoda opolski pozyskał środki z rezerwy budżetu państwa","url":"/web/uw-opolski/ponad-4-miliony-zlotych-na-instalacje-tlenowe-na-ten-cel-wojewoda-opolski-pozyskal-srodki-z-rezerwy-budzetu-panstwa","pageId":20171532,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RFIL: Wojewoda opolski przekazał środki opolskim samorządom. To niemal 87 mln złotych","url":"/web/uw-opolski/rfil-wojewoda-opolski-przekazal-srodki-opolskim-samorzadom-to-niemal-87-mln-zlotych","pageId":20172357,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda pozyskał testy antygenowe","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-pozyskal-testy-antygenowe","pageId":20174301,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ważne! Szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników DPS i OPS","url":"/web/uw-opolski/wazne-szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-dps-i-ops","pageId":20187944,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko rzemieślnika/specjalisty","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-rzemieslnikaspejalisty","pageId":20127763,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarza w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-sekretarza-w-wojewodzkim-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu","pageId":20138598,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-wojewodzkiego-koordynatora-ratownictwa-medycznego-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego2","pageId":20138675,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-dyspozytora-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20161246,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarza w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-sekretarza-w-wojewodzkim-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu2","pageId":20200694,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-dyspozytora-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20264707,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie naboru na stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-wojewodzkiego-koordynatora-ratownictwa-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20264724,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Portiera w Oddziale Obsługi Urzędu.","url":"/web/uw-opolski/opolski-urzad-wojewodzki-w-opolu-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-portiera-w-oddziale-obslugi-urzedu","pageId":20270506,"parentPageId":20082443,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie4","pageId":20093610,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"SENIOR + 2017-2020","url":"/web/uw-opolski/senior--2017-2020","pageId":20093457,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"SENIOR+ 2021","url":"/web/uw-opolski/senior-2021","pageId":20216429,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kierownictwo urzędu","url":"/web/uw-opolski/kierownictwo-urzedu","pageId":20069987,"parentPageId":20068619,"type":"TILES_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/uw-opolski/wydzialy-i-biura","pageId":20070025,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Pełnomocnicy Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/pelnomocnicy-wojewody-opolskiego","pageId":20170125,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Misja Urzędu","url":"/web/uw-opolski/misja-urzedu","pageId":20075957,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Prawne podstawy działania","url":"/web/uw-opolski/prawne-podstawy-dzialania","pageId":20072351,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw","url":"/web/uw-opolski/proba","pageId":20068818,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/uw-opolski/ochrona-danych-osobowych","pageId":20072910,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Administracja publiczna w województwie","url":"/web/uw-opolski/administracja-publiczna-w-wojewodztwie","pageId":20072746,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Komisje i Zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim","url":"/web/uw-opolski/komisje-i-zespoly-dzialajace-przy-wojewodzie-opolskim","pageId":20073199,"parentPageId":20068619,"type":"DOCUMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestry prowadzone w Urzędzie","url":"/web/uw-opolski/rejestry-prowadzone","pageId":20202516,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Majątek urzędu","url":"/web/uw-opolski/majatek-urzedu","pageId":20073695,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Budżet Wojewody","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody","pageId":20074023,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa","url":"/web/uw-opolski/dzialalnosc-lobbingowa-w-procesie-stanowienia-prawa","pageId":20076319,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wykaz umorzonych należności budżetu państwa","url":"/web/uw-opolski/wykaz-umorzonych-naleznosci-budzetu-panstwa","pageId":20215122,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Dostępność","url":"/web/uw-opolski/dostepnosc2","pageId":20089485,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2","url":"/web/uw-opolski/informacja-na-temat-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars--cov-2","pageId":20122610,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 EN","url":"/web/uw-opolski/informacja-na-temat-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars--cov-2-en","pageId":20122626,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja na temat pracy urzędu w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 UK","url":"/web/uw-opolski/informacja-na-temat-pracy-urzedu-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars--cov-2-uk","pageId":20122627,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Historia OUW","url":"/web/uw-opolski/historia-ouw","pageId":20166071,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uzupełnianie dokumentów","url":"/web/uw-opolski/uzupelnianie-dokumentow","pageId":20080209,"parentPageId":20080136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"System kolejkowy","url":"/web/uw-opolski/system-kolejkowy","pageId":20080224,"parentPageId":20080136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci-wiadomosci","pageId":20073330,"parentPageId":20068622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus woj. opolskie","url":"/web/uw-opolski/koronawirus","pageId":20090422,"parentPageId":20068622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Realizacja programu w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/realizacja-programu-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20083072,"parentPageId":20082447,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowe inwestycje 2020","url":"/web/uw-opolski/nowe-inwestycje-2020","pageId":20083077,"parentPageId":20082447,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienia publiczne 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne-2021-r","pageId":20216986,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zamówienia publiczne - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne---2020-r","pageId":20089259,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Archiwum Zamówienia publiczne - postępowania wszczęte przed dniem 15.09.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/archiwum-zamowienia-publiczne---wszczete-przed-dniem-15092020-r","pageId":20088661,"parentPageId":20076303,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych","url":"/web/uw-opolski/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych","pageId":20240951,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Programy rządowe","url":"/web/uw-opolski/progray-rzadowe","pageId":20070039,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Programy Wojewody","url":"/web/uw-opolski/programy-wojewody","pageId":20073223,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz Solidarnościowy ","url":"/web/uw-opolski/fundusz-solidarnosciowy","pageId":20076399,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontrole","url":"/web/uw-opolski/kontrole","pageId":20072998,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Działalność nadzorcza","url":"/web/uw-opolski/dzialalnosc-nadzorcza","pageId":20074120,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Polityka Społeczna","url":"/web/uw-opolski/polityka-spoleczna","pageId":20081921,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zdrowie","url":"/web/uw-opolski/zdrowie","pageId":20082981,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe","url":"/web/uw-opolski/zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20074414,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/panstwowe-ratownictwo-medyczne","pageId":20074415,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20079789,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna","url":"/web/uw-opolski/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna","pageId":20230963,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiany granic administracyjnych","url":"/web/uw-opolski/zmiany-granic-administracyjnych","pageId":20093920,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Patronaty Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/patronaty-wojewody-opolskiego","pageId":20170135,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do oddania użytkowanie wieczyste w Kluczborku działka nr 94/15","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa","pageId":20096566,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do oddania użytkowanie wieczyste w obrębie Szymonków działka nr 388/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kluczborskiego-do-oddania-uzytkowanie-wieczyste-w-obrebie-szymonkow-dzialka-nr-3882","pageId":20096577,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaoczonej przez Starostę Opolskiego do dzierżawy w obrębie Magnuszowice działka nr 173/13","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaoczonej-przez-staroste-opolskeigo-do-dzierzawy-w-obrebie-magnuszowice-dzialka-nr-17313","pageId":20096838,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do oddania w darowiznę w Kluczborku działka nr 94/14","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kluczborskiego-do-oddania-w-darowizne-w-kluczborku-dzialka-nr-9414","pageId":20097518,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Głubczyckiego do dzierżawy obrębie Pilszcz działki nr 260 i 273/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-glubczyckiego-do-dzierzawy-obrebie-pilszcz-dzialki-nr-260-i-2732","pageId":20112352,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kluczborskiego do dzierżawy w obrębie Paruszowice działka nr 49/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kluczborskiego-do-dzierzawy-w-obrebie-paruszowice-dzialka-nr-492","pageId":20112522,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Brzeskiego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Lipowa działka nr 312","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarb-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-brzeskiego-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-w-obrebie-lipowa-dzialka-nr-312","pageId":20112770,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Brzeskiego do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 27/1","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-brzeskiego-do-dzierzawy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-lokal-uzytkowy-w-brzegu-ul-boleslawa-chrobrego-271","pageId":20112779,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Brzeskiego do najmu w Brzegu, ul. Włościańska 2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-brzeskiego-do-najmu-w-brzegu-ul-wloscianska-2","pageId":20112784,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym w obrębie Blachownia ul. Szkolna działka nr 602/246","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-wynajecia-w-trybie-bezprzetargowym-w-obrebie-blachownia-ul-szkolna-dzialka-nr-602246","pageId":20113561,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w obrębie Podlesie działka nr 540/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy-w-obrebie-podlesie-dzialka-nr-5402","pageId":20113574,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w obrębie Landzmierz działka nr 239/1","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy-w-obrebie-landzmierz-dzialka-nr-2391","pageId":20113577,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Kluczborskiego do oddania w darowiznę na rzecz Gminy w Wołczyn w obrębie Wołczyn","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-kluczborskiego-do-oddania-w-darowizne-na-rzecz-gminy-w-wolczyn-w-obrebie-wolczyn","pageId":20119553,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości będącej współwłasnością Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Oleskiego do oddania w użyczenie do 31 grudnia 2028 r. -","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-bedacej-wspolwlasnoscia-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-oleskiego-do-oddania-w-uzyczenie-do-31-grudnia-2028-r--","pageId":20199417,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Głubczyckiego do zbycia w formie darowizny - działka nr 431","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-glubczyckiego-do-zbycia-w-formie-darowizny---dzialka-nr-431","pageId":20199428,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Opolskiego do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości w Turawie, przy ul. Opolskiej 43","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-opolskiego-do-zbycia-w-trybie-bezprzetargowym-nieruchomosci-w-turawie-przy-ul-opolskie-43","pageId":20205792,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do użyczenia w obrębach Kłodnica i Koźle do 31 grudnia 2023 r.","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-uzyczenia-w-obrebach-klodnica-i-kozle-do-31-grudnia2023-r","pageId":20224318,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w obrębie Kędzierzyn - części działek nr 350/8, 420/5, 1882/17","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy---czesci-dzialek-nr-3508-4205-188217","pageId":20231639,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych w Tułowicach działki nr 135/56 i 135/57","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-trybie-bezprzetargowym-na-rzecz-wspoluzytkownikow-wieczystych-w-tulowicach-dzialki-nr-13556-i-13557","pageId":20235085,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczonej przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w obrębie Roszowicki Las działka nr 861/1","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-przez-staroste-kedzierzynsko-kozielskiego-do-dzierzawy-w-trybie-bezprzetargowym-na-okres-3-lat-w-obrebie-roszowicki-las-dzialka-nr-8611","pageId":20235090,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lista kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/lista-kandydatow-na-bieglych-rzeczoznawcow-majatkowych-w-postepowaniach-administracyjnych-prowadzonych-przez-wojewode-opolskiego","pageId":20236387,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej przez Starostę Opolskiego do oddania w darowiznę na rzecz Gminy Tułowice w obrębie Szydłów działka nr 113/2","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-przez-staroste-opolskeigo-do-oddania-w-darowizne-na-rzecz-gminy-tulowice-w-obrebie-szydlow-dzialka-nr-1132","pageId":20241407,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym do 31.12.2023 r. w obrębie Kędzierzyn działka nr 957/5","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-trybie-bezprzetargowym-do-31122023-r-w-obrebie-kedzierzyn-dzialka-nr-9575","pageId":20243708,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Kolonowskie działka nr 62","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-w-obrebie-kolonowskie-dzialka-nr-62","pageId":20252467,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w obrębach Lipniki, gmina Kamiennik działki nr 96/7 i 396 oraz Przechód, gmina Korfantów działka nr 80/3","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonych-do-dzierzawy-w-obrebach-lipniki-gmina-kamiennik-dzialki-nr-967-i-396-oraz-przechod-gmina-korfantow-dzialka-nr-803","pageId":20258499,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia trybie przetargu ustnego nieograniczonego w obrębie Przechód, gmina Korfantów działka nr 458","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-zbycia-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-w-obrebie-przechod-gmina-korfantow-dzialka-nr-458","pageId":20264340,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w obrębie Laskowice, gmina Lasowice Wielkie działka nr 101/22","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-dzierzawy-w-trybie-bezprztargowym-w-obrebie-laskwoice-gmina-lasowice-wielkie-dzialka-nr-10122","pageId":20269386,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej zespół dworski w Lubiatowie, gmina Otmuchów","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-trybie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-stanowiacej-zespol-dworski-w-lubiatowie-gmina-otmuchow","pageId":20270787,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy w obrębie Roszowicki Las działki nr 424/1, 424/3","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-dzierzawy-w-obrebie-roszowicki-las-dzialki-nr-4241-4243","pageId":20273285,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia w obrębie Kędzierzyn działka nr 1049/7","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-uzyczenia-w-obrebie-kedzierzyn-dzialka-nr-10497","pageId":20273293,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w obrębie Żytniów, gmina Rudniki działka nr 299/6","url":"/web/uw-opolski/wykaz-nieruchomosci-skarbu-panstwa-przeznaczonej-do-oddania-w-dzierzawe-w-trybie-bezprzetargowym-na-okres-10-lat-na-rzecz-dotychczasowego-dzierzawcy-w-obrebie-zytniow-gmina-rudniki-dzialka-nr-2996","pageId":20273808,"parentPageId":20076301,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostępność","url":"/web/uw-opolski/dostepnosc","pageId":20074756,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Usługi dla obywatela","url":"/web/uw-opolski/uslugi-dla-obywatela","pageId":20076641,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Lustracja","url":"/web/uw-opolski/lustracja2","pageId":20079291,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenia Wojewody","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenia-wojewody","pageId":20075959,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/uw-opolski/ogloszenia","pageId":20076301,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenia-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego","pageId":20076302,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe","url":"/web/uw-opolski/oswiadczenia-majatkowe","pageId":20246048,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Petycje","url":"/web/uw-opolski/petycje","pageId":20076377,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Praca w Urzędzie","url":"/web/uw-opolski/praca-w-urzedzie","pageId":20076191,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw","url":"/web/uw-opolski/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw","pageId":20072861,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/uw-opolski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20073344,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne","pageId":20076303,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zgromadzenia publiczne","url":"/web/uw-opolski/zgromadzenia-publiczne","pageId":20076324,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/uw-opolski/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021","pageId":20258501,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Programy polityki zdrowotnej","url":"/web/uw-opolski/programy-polityki-zdrowotnej","pageId":20083063,"parentPageId":20083058,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"1 sierpnia 2020 Opolanie wiecznie pamiętają","url":"/web/uw-opolski/1-sierpnia-2020-opolanie-wiecznie-pamietaja","pageId":20080287,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opole: Wojewódzkie i miejskie obchody święta policji","url":"/web/uw-opolski/opole-wojewodzkie-i-miejskie-obchody-swieta-policji","pageId":20080600,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Żyli prawem wilka. Pamiętamy o Żołnierzach „Bartka”","url":"/web/uw-opolski/zyli-prawem-wilka-pamietamy-o-zolnierzach-bartka","pageId":20088680,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda wspiera powodzian. Głuchołazy otrzymały środki w zaledwie dobę","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-wspiera-powodzian-glucholazy-otrzymaly-srodki-w-zaledwie-dobe","pageId":20088981,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wciąż poszukują zamordowanych Bohaterów","url":"/web/uw-opolski/wciaz-poszukuja-zamordowanych-bohaterow","pageId":20089430,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus – nowe obostrzenia na terenie pow. kluczborskiego i głubczyckiego","url":"/web/uw-opolski/koronawirus--nowe-obostrzenia-na-terenie-pow-kluczborskiego-i-glubczyckiego","pageId":20089663,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Kietrz: zasiłki celowe na remonty","url":"/web/uw-opolski/gmina-kietrz-zasilki-celowe-na-remonty","pageId":20089676,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę - uroczystości w Opolu","url":"/web/uw-opolski/81-rocznica-agresji-sowieckiej-na-polske---uroczystosci-w-opolu2","pageId":20089904,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus w DPS Jędrzejów","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps-jedrzejow","pageId":20090158,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Domaszowice otrzymała ponad pół mln zł dofinansowania rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety-Wrocław Mikołajów w m. Strzelce","url":"/web/uw-opolski/gmina-domaszowice-otrzymala-srodki-na-dofinansowanie-rozbiorki-wiaduktu-nad-linia-kolejowa-nr-143-relacji-kalety-wroclaw-mikolajow-w-m-strzelce","pageId":20090310,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dożynki diecezjalne 2020: wicewojewoda podziękowała rolnikom","url":"/web/uw-opolski/dozynki-diecezjalne-2020-wicewojedoa-podziekowala-rolnikom","pageId":20090613,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie na konferencję PPK \"Blisko Ciebie\"","url":"/web/uw-opolski/zaproszenie-na-konferencje-ppk-blisko-ciebie","pageId":20094659,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gmina Głubczyce – zasiłki celowe na remonty","url":"/web/uw-opolski/gmina-glubczyce--zasilki-celowe-na-remonty","pageId":20094877,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport: nauczanie w szkołach w czasie pandemii","url":"/web/uw-opolski/raport-nauczanie-w-szkolach-w-czasie-pandemii2","pageId":20094882,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Aktualizacja koronawirus: nowe powiaty na mapie dodatkowych obostrzeń","url":"/web/uw-opolski/aktualizacja-koronawirus-nowe-powiaty-na-mapie-dodatkowych-obostrzen","pageId":20094891,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Druhowie z OSP Szybowice odebrali nowy wóz ratowniczo-gaśniczy","url":"/web/uw-opolski/druhowie-z-osp-szybowice-odebrali-nowy-woz-ratowniczo-gasniczy","pageId":20095982,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Projekty Wojewody Opolskiego zakwalifikowane do Programu „Niepodległa”!","url":"/web/uw-opolski/projekty-wojewody-opolskiego-zakwalifikowane-do-programu-niepodlegla","pageId":20096018,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz rozwoju przewozów autobusowych: dodatkowy nabór wniosków","url":"/web/uw-opolski/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-dodatkowy-nabor-wnioskow","pageId":20096029,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda przekazał kolejną transzę środków ochrony osobistej dla opolskich DPS-ów","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-przekazal-kolejna-transze-srodkow-ochrony-osobistej-dla-opolskich-dps-ow2","pageId":20096378,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dzień Energetyka 2020","url":"/web/uw-opolski/dzien-energetyka-2021","pageId":20096381,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ponad 500 tysięcy złotych dla Gminy Domaszowice","url":"/web/uw-opolski/ponad-500-tysiecy-zlotych-dla-gminy-domaszowice","pageId":20096435,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda wręczył odznaczenia zasłużonym","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-wreczyl-odznaczenia-zasluzonym","pageId":20097548,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Więcej łóżek dla pacjentów z koronawirusem i zaostrzenie obostrzeń w powiatach","url":"/web/uw-opolski/wiecej-lozek-dla-pacjentow-z-koronawirusem-i-zaostrzenie-obostrzen-w-powiatach","pageId":20097596,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Młodzi bohaterowie są wśród nas","url":"/web/uw-opolski/mlodzi-bohaterowie-sa-wsrod-nas","pageId":20097802,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szkolili przedsiębiorców jak wdrożyć kolejną fazę PPK","url":"/web/uw-opolski/szkolili-przedsiebiorcow-jak-wdrozyc-kolejna-faze-ppk","pageId":20097908,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował kandydatów na nowych ministrów","url":"/web/uw-opolski/premier-mateusz-morawiecki-zaprezentowal-kandydatow-na-nowych-ministrow","pageId":20098079,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Prezydent oraz premier wyróżnili postawę zasłużonych z regionu","url":"/web/uw-opolski/prezydent-oraz-premier-wyroznili-postawe-zasluzonych-z-regionu","pageId":20098483,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało mapę dodatkowych obostrzeń w powiatach","url":"/web/uw-opolski/ministerstwo-zdrowia-zaktualizowalo-mape-dodatkowych-obostrzen-w-powiatach","pageId":20098505,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda: Apeluję o wzmożenie działań na poziomie powiatów","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-apeluje-o-wzmozenie-dzialan-na-poziomie-powiatow","pageId":20098629,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"FDS: gmina Korfantów zrealizowała 3 inwestycje","url":"/web/uw-opolski/fds-gmina-korfantow-zrealizowala-3-inwestycje","pageId":20098836,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"81. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego","url":"/web/uw-opolski/81-rocznica-powolania-polskiego-panstwa-podziemnego","pageId":20098921,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ćwiczenie RENEGADE 2020","url":"/web/uw-opolski/cwiczenie-renegade-2020","pageId":20099033,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wicewojewoda przewodniczącą Rady Programowej opolskiej Komendy OHP","url":"/web/uw-opolski/wicewojewoda-przewodniczaca-rady-programowej-opolskiej-komendy-ohp","pageId":20099048,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: Wojewoda w stałym kontakcie ze starostami","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-wojewoda-w-stalym-kontakcie-ze-starostami","pageId":20112714,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"FAKE NEWS: Odpowiedź Wojewody Opolskiego na artykuł Gazety Wyborczej","url":"/web/uw-opolski/fake-news-odpowiedz-wojewody-opolskiego-na-artykul-gazety-wyborczej","pageId":20113807,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, m. Opola oraz gmin Gorzów Śląski, Praszka","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-oglosil-alarm-przeciwpowodziowy-na-terenie-powiatow-glubczyckiego-kedzierzynsko-kozielskiego-krapkowickiego-opolskiego-brzeskiego-nyskiego-m-opola-oraz-gmin-gorzow-slaski-praszka","pageId":20115129,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski poinformował o aktualnej sytuacji hydrologicznej","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-poinformowal-o-aktualnej-sytuacji-hydrologicznej","pageId":20115922,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: \"Jest wielu anonimowych Bohaterów\" Wojewoda Opolski podsumował sytuację w regionie","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-jest-wielu-anonimowych-bohaterow-wojewoda-opolski-podsumowal-sytuacje-w-regionie","pageId":20116513,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski podjął działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Brzegu","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-podjal-dzialania-w-celu-zwiekszenia-bezpieczenstwa-przeciwpowodziowego-brzegu","pageId":20116721,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda odwołał alarm przeciwpowodziowy dla powiatów głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, brzeskiego, nyskiego, m. Opola oraz gmin Gorzów Śląski, Praszka","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-odwolal-alarm-przeciwpowodziowy-powiatow-glubczyckiego-kedzierzynsko-kozielskiego-krapkowickiego-opolskiego-brzeskiego-nyskiego-m-opola-oraz-gmin-gorzow-slaski-praszka","pageId":20117750,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dodatkowe środki z rezerwy celowej dla domów pomocy społecznej województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/dodatkowe-srodki-z-rezerwy-celowej-dla-domow-pomocy-spolecznej-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20117999,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowy program Wspieraj Seniora","url":"/web/uw-opolski/nowy-program-wspieraj-seniora","pageId":20118994,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wsparcie wojska zamówisz online","url":"/web/uw-opolski/wsparcie-wojska-zamowisz-online","pageId":20121399,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dodatkowe środki z rezerwy celowej dla domów pomocy społecznej województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/dodatkowe-srodki-z-rezerwy-celowej-dla-domow-pomocy-spolecznej-wojewodztwa-opolskiego2","pageId":20122074,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: ponad 3,8 mln zł dla opolskich seniorów na przeciwdziałanie epidemii","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-ponad-38-mln-zl-dla-opolskich-seniorow-na-przeciwdzialanie-epidemii","pageId":20122992,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"FAKE NEWS: Odpowiedź na artykuł Nowej Trybuny Opolskiej ws. szpitala tymczasowego","url":"/web/uw-opolski/fake-news-odpowiedz-na-artykul-nowej-trybuny-opolskiej-ws-szpitala-tymczasowego","pageId":20123116,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konferencja prasowa Wojewody Opolskiego w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu","url":"/web/uw-opolski/szpital-tymczasowy2","pageId":20126126,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Działania Wojewody Opolskiego w związku z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2","url":"/web/uw-opolski/dzialania-wojewody-opolskiego-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-epidemii-wirusa-sars-cov-2","pageId":20127348,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: Możesz zgłosić się do pracy w szpitalu tymczasowym","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-mozesz-zglosic-sie-do-pracy-w-szpitalu-tymczasowym","pageId":20127424,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odpowiedź Wojewody Opolskiego na FAKE NEWS Gazety Wyborczej z dnia 05.11.2020 r. dot. szpitala w Korfantowie","url":"/web/uw-opolski/odpowiedz-wojewody-opolskiego-na-fake-news-gazety-wyborczej-z-dnia-05112020-r-dot-szpitala-w-korfantowie","pageId":20128338,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wszystko o kwarantannie","url":"/web/uw-opolski/wszystko-o-kwarantannie","pageId":20128963,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Niepodległa do Hymnu 2020 - dołącz do akcji!","url":"/web/uw-opolski/niepodlegla-do-hymnu-2020---dolacz-do-akcji","pageId":20130213,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stop fake news: Odpowiedź na doniesienia medialne nt. sytuacji w Opolskim Centrum Onkologii","url":"/web/uw-opolski/stop-fake-news-odpowiedz-na-doniesienia-medialne-nt-sytuacji-w-opolskim-centrum-onkologii","pageId":20130555,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Vivat Niepodległa!","url":"/web/uw-opolski/vivat-niepodlegla","pageId":20130793,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ponad 80 tysięcy złotych dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy","url":"/web/uw-opolski/ponad-80-tysiecy-zlotych-dla-poszkodowanych-w-wyniku-nawalnicy","pageId":20131166,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stop fake news: Nieprawdziwe informacje w artykule Gazety Wyborczej","url":"/web/uw-opolski/stop-fake-news-nieprawdziwe-informacje-w-artykule-gazety-wyborczej","pageId":20131522,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla z dofinansowaniem z UE","url":"/web/uw-opolski/budowa-obwodnicy-kedzierzyna-kozla-z-dofinansowaniem-z-ue","pageId":20131802,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stop Covid-19. Cztery kroki w walce z pandemią","url":"/web/uw-opolski/stop-covid-19-cztery-kroki-w-walce-z-pandemia","pageId":20132992,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"130 mln zł na wsparcie dzieci w pieczy zastępczej","url":"/web/uw-opolski/130-mln-zl-na-wsparcie-dzieci-w-pieczy-zastepczej2","pageId":20135379,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OCR w Korfantowie nie będzie szpitalem covidowym. Wojewoda argumentuje swoją decyzję","url":"/web/uw-opolski/ocr-w-korfantowie-nie-bedzie-szpitalem-covidowym-wojewoda-argumentuje-swoja-decyzje","pageId":20139942,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda opolski odpowiada posłom KO: Zapraszam do rozmów. Media będą brały w tym udział","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-odpowiada-poslom-ko-zapraszam-do-rozmow-media-beda-braly-w-tym-udzial3","pageId":20139951,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opolskie: kolejne drogi z Rządowym wsparciem","url":"/web/uw-opolski/opolskie-kolejne-drogi-z-rzadowym-wsparciem","pageId":20141054,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: lekki spadek zakażeń w regionie ale walka z Covid-19 trwa nadal","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-lekki-spadek-zakazen-w-regionie-ale-walka-z-covid-19-trwa-nadal2","pageId":20141057,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przyjęcie transportu do tymczasowego szpitala w Opolu","url":"/web/uw-opolski/przyjecie-transportu-do-tymczasowego-szpitala-w-opolu","pageId":20141798,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Posiedzenie WZZK","url":"/web/uw-opolski/posiedzenie-wzzk","pageId":20143481,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej","url":"/web/uw-opolski/dofinansowanie-biezacej-dzialalnosci-domow-pomocy-spolecznej","pageId":20144055,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pomoc dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy z Gminy Lubrza","url":"/web/uw-opolski/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-nawalnicy-z-gminy-lubrza","pageId":20144057,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda opolski oraz 10 BLOG wspierają DPS","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-oraz-10-blog-wspieraja-dps","pageId":20144113,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Budowa szpitala tymczasowego w Opolu na finiszu. Przed nami kluczowy etap inwestycji","url":"/web/uw-opolski/budowa-szpitala-tymczasowego-w-opolu-na-finiszu-przed-nami-kluczowy-etap-inwestycji","pageId":20144119,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rząd zabezpieczył fundusze na budowę przeprawy mostowej w Kędzierzynie-Koźlu","url":"/web/uw-opolski/rzad-zabezpieczyl-fundusze-na-budowe-przeprawy-mostowej-w-kedzierzynie-kozlu","pageId":20149575,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki Maluch Plus - edycja 2021","url":"/web/uw-opolski/wyniki-maluch-plus---edycja-2021","pageId":20149816,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W opolskim powstał szpital tymczasowy. Prace nad nim trwały zaledwie trzy tygodnie","url":"/web/uw-opolski/w-opolskim-powstal-szpital-tymczasowy-prace-nad-nim-trwaly-zaledwie-trzy-tygodnie","pageId":20151776,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przebudowa polderu Żelazna na start!","url":"/web/uw-opolski/przebudowa-polderu-zelazna-na-start","pageId":20162829,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przeszedłeś zakażenie koronawirusem? Możesz pomagać bezpiecznie","url":"/web/uw-opolski/przeszedles-zakazenie-koronawirusem-mozesz-pomagac-bezpiecznie","pageId":20162969,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"24 grudnia Opolski Urząd Wojewódzki będzie nieczynny","url":"/web/uw-opolski/24-grudnia-opolski-urzad-wojewodzki-bedzie-nieczynny","pageId":20164545,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat MRiPS w sprawie ogłoszenia programów: „Opieka Wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2021","url":"/web/uw-opolski/komunikat-mrips-w-sprawie-ogloszenia-programow-opieka-wytchnieniowa-oraz-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2021","pageId":20164599,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ponad 30 tysięcy dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy","url":"/web/uw-opolski/ponad-30-tysiecy-dla-poszkodowanych-w-wyniku-nawalnicy","pageId":20166025,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczne półkolonie dla najmłodszych w czasie ferii zimowych","url":"/web/uw-opolski/bezpieczne-polkolonie-dla-najmlodszych-w-czasie-ferii-zimowych","pageId":20166168,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rząd wspiera Opolszczyznę! Kolejne pieniądze na rzecz samorządów","url":"/web/uw-opolski/rzad-wspiera-opolszczyzne-kolejne-pieniadze-na-rzecz-samorzadow","pageId":20168649,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RFIL: nabór wniosków - dokumenty","url":"/web/uw-opolski/rfil-nabor-wnioskow---dokumenty","pageId":20170888,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus opolskie: trwa I etap zmniejszania bazy łóżkowej","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-opolskie-trwa-i-etap-zmniejszania-bazy-lozkowej","pageId":20171363,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szpital tymczasowy w Opolu","url":"/web/uw-opolski/szpital-tymczasowy-w-opolu","pageId":20141019,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zielone światło dla inwestycji drogowej w Praszce. Rząd wspiera rozwój Opolszczyzny","url":"/web/uw-opolski/zielone-swiatlo-dla-inwestycji-drogowej-w-praszce-rzad-wspiera-rozwoj-opolszczyzny","pageId":20172235,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odmrażanie szpitali jednym z tematów rozmowy z samorządami","url":"/web/uw-opolski/odmrazanie-szpitali-jednym-z-tematow-rozmowy-z-samorzadami","pageId":20172358,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gogolin: CUS już od stycznia 2021 r.!","url":"/web/uw-opolski/gogolin-cus-juz-od-stycznia-2021-r","pageId":20174307,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kłamliwe zarzuty opozycji kontra rzeczywistość. Wojewoda odniósł się do fake newsów na temat RFIL","url":"/web/uw-opolski/klamliwe-zarzuty-opozycji-kontra-rzeczywistosc-wojewoda-odniosl-sie-do-fake-newsow-na-temat-rfil","pageId":20174741,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda pozyskał testy antygenowe","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-pozyskal-testy-antygenowe2","pageId":20174840,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Maluch+: W Rudnikach powstał pierwszy gminny żłobek","url":"/web/uw-opolski/maluch-w-rudnikach-powstal-pierwszy-gminny-zlobek","pageId":20175298,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Cyfrowo i audiowizualnie. Kolejne projekty w ramach „Niepodległej” będą dostępne w sieci!","url":"/web/uw-opolski/cyfrowo-i-audiowizualnie-kolejne-projekty-w-ramach-niepodleglej-beda-dostepne-w-sieci","pageId":20184278,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ważne! Szczepienia przeciw Covid-19 dla pracowników OPS i DPS","url":"/web/uw-opolski/wazne-szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-ops-i-dps","pageId":20187932,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Olesno: o krok od rozpoczęcia prac przy budowie obwodnicy Olesna. Wojewoda opolski daje zielone światło","url":"/web/uw-opolski/olesno-o-krok-od-rozpoczecia-prac-przy-budowie-obwodnicy-olesna-wojewoda-opolski-daje-zielone-swiatlo","pageId":20188051,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Szpital tymczasowy w Opolu: przyjęcie pierwszych pacjentów już od 27 grudnia!","url":"/web/uw-opolski/szpital-tymczasowy-w-opolu-przyjecie-pierwszych-pacjentow-juz-od-27-grudnia","pageId":20189049,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowy program Wspieraj Seniora. Dla regionu przyznano 2,7 mln zł","url":"/web/uw-opolski/nowy-program-wspieraj-seniora-dla-regionu-przyznano-27-mln-zl","pageId":20189062,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia świąteczne od wojewody i wicewojewody opolskiego","url":"/web/uw-opolski/zyczenia-swiateczne-od-wojewody-i-wicewojewody-opolskiego","pageId":20189428,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W Polsce ruszyły szczepienia przeciwko Covid-19. Na Opolszczyźnie pierwsze podano w Kędzierzynie-Koźlu","url":"/web/uw-opolski/w-polsce-ruszyly-szczepienia-przeciwko-covid-19-na-opolszczyznie-pierwsze-podano-w-kedzierzynie-kozlu","pageId":20198234,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków w ramach Programów resortowych \"Opieka wytchnieniowa\" - edycja 2021 oraz \"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej\" - edycja 2021","url":"/web/uw-opolski/komunikat-w-sprawie-wydluzenia-terminow-naboru-wnioskow-w-ramach-programow-resortowych-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-oraz-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021","pageId":20198514,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"RFIL: ruszył nabór wniosków. Samorządy mają czas do 12 lutego","url":"/web/uw-opolski/rfil-ruszyl-nabor-wnioskow-samorzady-maja-czas-do-12-lutego","pageId":20200935,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Brexit - nowe informacje","url":"/web/uw-opolski/brexit---nowe-informacje","pageId":20202500,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszyła ogólnopolska akcja badania nauczycieli w kierunku SARS-Cov-2","url":"/web/uw-opolski/ruszyla-ogolnopolska-akcja-badania-nauczycieli-w-kierunku-sars-cov-2","pageId":20204311,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat dla osób z grupy 0","url":"/web/uw-opolski/komunikat-dla-osob-z-grupy-0","pageId":20205405,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W tym tygodniu seniorzy będą mogli zapisywać się na szczepienie","url":"/web/uw-opolski/w-tym-tygodniu-seniorzy-beda-mogli-zapisywac-sie-na-szczepienie","pageId":20206105,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ważne! Komunikat prasowy","url":"/web/uw-opolski/wazne-komunikat-prasowy","pageId":20206467,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!","url":"/web/uw-opolski/masz-powyzej-80-lat-zarejestruj-sie-na-termin-szczepienia-przeciw-covid-19-juz-15-stycznia","pageId":20206748,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opieka 75 plus: samorządy mają czas do końca miesiąca","url":"/web/uw-opolski/opieka-75-plus-samorzady-maja-czas-do-konca-miesiaca","pageId":20206818,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszyła Techniczna Infolinia dla Nauczycieli","url":"/web/uw-opolski/ruszyla-techniczna-infolinia-dla-nauczycieli","pageId":20206895,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Z samorządami o wspólnej walce z Covid-19","url":"/web/uw-opolski/z-samorzadami-o-wspolnej-walce-z-covid-19","pageId":20207144,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uwaga samorządy! Nadchodzi mróz!","url":"/web/uw-opolski/uwaga-samorzady-nadchodzi-mroz","pageId":20207145,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dodatkowe środki ochrony osobistej dla potrzebujących","url":"/web/uw-opolski/dodatkowe-srodki-ochrony-osobistej-dla-potrzebujacych","pageId":20213037,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: pod tym numerem telefonu znajdziesz informacje na temat szczepień","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-pod-tym-numerem-telefonu-znajdziesz-informacje-na-temat-szczepien","pageId":20213526,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Głubczyce i Głuchołazy oraz Prudnik mogą się starać o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych","url":"/web/uw-opolski/glubczyce-i-glucholazy-oraz-prudnik-moga-sie-starac-o-dofinansowanie-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20213554,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Trwa nabór ofert konkursowych w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym","url":"/web/uw-opolski/trwa-nabor-ofert-konkursowych-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym","pageId":20213983,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszyły szczepienia w DPS-ach na Opolszczyźnie. Chętnych nie brakuje","url":"/web/uw-opolski/ruszyly-szczepienia-w-dps-ach-na-opolszczyznie-chetnych-nie-brakuje","pageId":20214566,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Za nami pierwsze w tym roku posiedzenie WRDS","url":"/web/uw-opolski/za-nami-pierwsze-w-tym-roku-posiedzenie-wrds","pageId":20214638,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dyspozytornia medyczna w Opolu włączona w strukturę OUW","url":"/web/uw-opolski/dyspozytornia-medyczna-w-opolu-wlaczona-w-strukture-ouw","pageId":20215660,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej! - rusza konkurs „Samorząd Pro Familia 2021”","url":"/web/uw-opolski/znajdzmy-miejsce-w-polsce-gdzie-rodzinom-zyje-sie-najlepiej---rusza-konkurs-samorzad-pro-familia-2021","pageId":20216271,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Rodzina 500+ - nowe terminy składania wniosków o świadczenie w 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/program-rodzina-500---nowe-terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-w-2021-r","pageId":20222394,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rodzina 500plus: ponad 134 mld złotych dla polskich rodzin od kwietnia 2016 r. Ruszył nowy okres świadczeniowy","url":"/web/uw-opolski/rodzina-500plus-ponad-134-mld-zlotych-dla-polskich-rodzin-od-kwietnia-2016-r-ruszyl-nowy-okres-swiadczeniowy","pageId":20223740,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszyły Stragany oPolskie","url":"/web/uw-opolski/ruszyly-stragany-opolskie","pageId":20223774,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Trwa odmrażanie opolskich szpitali. Aktualnie już 538 łóżek covidowych przywrócono do pracy sprzed epidemii","url":"/web/uw-opolski/trwa-odmrazanie-opolskich-szpitali-aktualnie-juz-538-lozek-covidowych-przywrocono-do-pracy-sprzed-epidemii","pageId":20225750,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Program Szczepień – tematem cyklu widekonferencji z samorządami","url":"/web/uw-opolski/narodowy-program-szczepien--tematem-cyklu-widekonferencji-z-samorzadami3","pageId":20225762,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Miliony złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy","url":"/web/uw-opolski/miliony-zlotych-na-wsparcie-osob-niepelnosprawnych-na-rynku-pracy","pageId":20225769,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ponad 182 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników","url":"/web/uw-opolski/ponad-182-mld-zl-wsparcia-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow","pageId":20226575,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Otwarto Klub Seniora w Popielowie","url":"/web/uw-opolski/otwatro-klub-seniora-w-popielowie","pageId":20228335,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przed nami setna rocznica zwycięskiego III Powstania Śląskiego","url":"/web/uw-opolski/przed-nami-setna-rocznica-zwycieskiego-iii-powstania-slaskiego","pageId":20228659,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski kontroluje ewentualne zagrożenia związane z sytuacją pogodową na terenie województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-kontroluje-ewentualne-zagrozenia-zwiazane-z-sytuacja-pogodowa-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20229116,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pamiętamy: 81. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir","url":"/web/uw-opolski/pamietamy-81-rocznica-pierwszej-masowej-deportacji-polakow-na-sybir","pageId":20229122,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nowoczesny SOR otwarto w USK w Opolu: Więcej łóżek, odrębne sale, specjalistyczny sprzęt","url":"/web/uw-opolski/nowoczesny-sor-otwarto-w-usk-w-opolu-wiecej-lozek-odrebne-sale-specjalistyczny-sprzet","pageId":20230743,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego skierowany do Operatorów Numerów Alarmowych","url":"/web/uw-opolski/list-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-pana-mariusza-kaminskiego-skierowany-do-operatorow-numerow-alarmowych","pageId":20231122,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opolscy Operatorzy Numeru Alarmowego wyróżnieni! Tak uczciliśmy Europejski Dzień Numeru 112","url":"/web/uw-opolski/opolscy-operatorzy-numeru-alarmowego-wyroznieni-tak-uczcilismy-europejski-dzien-numeru-112","pageId":20231504,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Maluchy z Gorzowa Śląskiego znajdą opiekę w nowym żłobku. Pomógł rządowy program","url":"/web/uw-opolski/maluchy-z-gorzowa-slaskiego-znajda-opieke-w-nowym-zlobku-pomogl-rzadowy-program","pageId":20231728,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opolska policja z nowym komendantem","url":"/web/uw-opolski/opolska-policja-z-nowym-komendantem","pageId":20232109,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Poziom rzek w normie ale na Małej Panwi zbiera się lód","url":"/web/uw-opolski/poziom-rzek-w-normie-ale-na-malej-panwi-zbiera-sie-lod","pageId":20232262,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W Polsce ruszyły szczepienia nauczycieli","url":"/web/uw-opolski/w-polsce-ruszyly-szczepienia-nauczycieli","pageId":20232270,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"79 lat temu powstała Armia Krajowa","url":"/web/uw-opolski/79-lat-temu-powstala-armia-krajowa","pageId":20233019,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Sytuacja na rzece Mała Panew opanowana W regionie nie ma zagrożenia powodziowego","url":"/web/uw-opolski/sytuacja-na-rzece-mala-panew-opanowana-w-regionie-nie-ma-zagrozenia-powodziowego","pageId":20233402,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W kraju szykuje się odwilż. Rząd na bieżąco kontroluje sytuację","url":"/web/uw-opolski/w-kraju-szykuje-sie-odwilz-rzad-na-biezaco-kontroluje-sytuacje","pageId":20234193,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami","url":"/web/uw-opolski/pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20234927,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Gdzie rodzinom w Polsce żyje się najlepiej-na to pytanie odpowie konkurs Samorząd PRO FAMILIA 2021","url":"/web/uw-opolski/gdzie-rodzinom-w-polsce-zyje-sie-najlepiej-na-to-pytanie-odpowie-konkurs-samorzad-pro-familia-2021","pageId":20235125,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-wodnego-w-2021-roku","pageId":20235181,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"NFZ uruchomił na Opolszczyźnie wyjazdowe punkty szczepień","url":"/web/uw-opolski/nfz-uruchomil-na-opolszczyznie-wyjazdowe-punkty-szczepien","pageId":20236491,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rzeki na Opolszczyźnie nie przekraczają stanu alarmowego. Wojewoda monitoruje sytuację","url":"/web/uw-opolski/rzeki-na-opolszczyznie-nie-przekraczaja-stanu-alarmowego-wojewoda-monitoruje-sytuacje","pageId":20236531,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nie ma zagrożenia powodziowego. Sytuacja hydrologiczna stale monitorowana","url":"/web/uw-opolski/nie-ma-zagrozenia-powodziowego-sytuacja-hydrologiczna-stale-monitorowana","pageId":20240327,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda opolski podczas WRDS: najważniejsza była szybka i sprawna reakcja","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-podczas-wrds-najwazniejsza-byla-szybka-i-sprawna-reakcja","pageId":20245037,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Żyli prawem wilka. Uczciliśmy pamięć o Żołnierzach Wyklętych","url":"/web/uw-opolski/zyli-prawem-wilka-uczclismy-pamiec-o-zolnierzach-wykletych","pageId":20245279,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Wojewody Opolskiego ws. nieprawdziwych informacji medialnych","url":"/web/uw-opolski/komunikat-wojewody-opolskiego-ws-nieprawdziwych-informacji-medialnych","pageId":20247007,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Senior Plus 2021 - konkurs","url":"/web/uw-opolski/senior-plus-2021---konkurs","pageId":20247023,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięto konkurs plastyczny PFRON","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygnieto-konkurs-plastyczny-pfron","pageId":20248165,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Medale za długie pożycie małżeńskie","url":"/web/uw-opolski/medale-za-dlugie-pozycie-malzenskie2","pageId":20248185,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ruszył nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych","url":"/web/uw-opolski/ruszyl-nabor-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-w-zakresie-poprawy-bezpieczenstwa-ruchu-pieszych-w-obszarze-oddzialywania-przejsc-dla-pieszych","pageId":20249647,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Polityka senioralna: ruszył nabór do Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych Aktywni+ oraz Senior + na lata 2021-2025","url":"/web/uw-opolski/polityka-senioralna-ruszyl-nabor-do-rzadowego-programu-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-oraz-senior--na-lata-2021-2025","pageId":20253020,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Seniorzy w Grocholubiu mają swój klub","url":"/web/uw-opolski/seniorzy-w-grocholubiu-maja-swoj-klub","pageId":20253599,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podsumowanie kadencji wojewody opolskiego Adriana Czubaka","url":"/web/uw-opolski/podsumowanie-kadencji-wojewody-opolskiego-adriana-czubaka","pageId":20256749,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmiana na stanowisku wojewody opolskiego","url":"/web/uw-opolski/zmiana-na-stanowisku-wojewody-opolskiego","pageId":20256797,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda opolski: apeluję do lekarzy o pomoc w walce z epidemią","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-apeluje-do-lekarzy-o-pomoc-w-walce-z-epidemia2","pageId":20257278,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat dot. zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19","url":"/web/uw-opolski/komunikat-dot-zwiekszenia-bazy-lozkowej-dla-pacjentow-z-covid-19","pageId":20257837,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: Wojewoda Opolski powołuje Zespół Doradców","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-wojewoda-opolski-powoluje-zespol-doradcow2","pageId":20257845,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"76. rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf","url":"/web/uw-opolski/76-rocznica-wyzwolenia-stalagu-344-lamsdorf","pageId":20257974,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Apel do medyków","url":"/web/uw-opolski/apel-do-medykow","pageId":20257989,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski: powstanie model matematyczny przebiegu epidemii koronawirus na Opolszczyźnie","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-powstanie-model-matematyczny-przebiegu-epidemii-koronawirus-na-opolszczyznie","pageId":20258385,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Już jutro symboliczne wkopanie łopaty! Ruszają prace nad obwodnicą Olesna","url":"/web/uw-opolski/juz-jutro-symboliczne-wkopanie-lopaty-ruszaja-prace-nad-obwodnica-olesna","pageId":20258438,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystawa Plebiscyt słów - Opole 1921","url":"/web/uw-opolski/wystawa-plebiscyt-slow---opole-1921","pageId":20258921,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oświadczenie dot. uchylenia decyzji ws. przekształcenia szpitala w Namysłowie","url":"/web/uw-opolski/oswiadczenie-dot-uchylenia-decyzji-ws-przeksztalcenia-szpitala-w-namyslowie","pageId":20259333,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Łopata w ruch. Już za dwa lata pojedziemy obwodnicą Olesna","url":"/web/uw-opolski/lopata-w-ruch-juz-za-dwa-lata-pojedziemy-obwodnica-olesna","pageId":20258804,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Mieszkańcy Opolszczyzny wyróżnieni przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego","url":"/web/uw-opolski/mieszkancy-opolszczyzny-wyroznieni-przez-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego","pageId":20260758,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski ponownie apeluje do środowiska lekarskiego","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-ponownie-apeluje-do-srodowiska-lekarskiego","pageId":20260627,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opolskie: rośnie liczba łóżek dla pacjentów z koronawirusem","url":"/web/uw-opolski/opolskie-rosnie-liczba-lozek-dla-pacjentow-z-koronawirusem","pageId":20260866,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Spotkanie z przedstawicielami działającymi w obszarze państwowego ratownictwa","url":"/web/uw-opolski/spotkanie-z-przedstawicielami-dzialajacymi-w-obszarze-panstwowego-ratownictwa","pageId":20261670,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Środki finansowe dla gmin górskich w woj. opolskim","url":"/web/uw-opolski/srodki-finansowe-dla-gmin-gorskich-w-woj-opolskim","pageId":20261617,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koordynacja transportu pacjentów z koronawirusem pod czujnym okiem dyspozytorów covidowych","url":"/web/uw-opolski/koordynacja-transportu-pacjentow-z-koronawirusem-pod-czujnym-okiem-dyspozytorow-covidowych","pageId":20262291,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda w kontakcie z samorządami. Potrzebna pomoc dla powiatowych stacji sanepidu","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-w-kontakcie-z-samorzadami-potrzebna-pomoc-dla-powiatowych-stacji-sanepidu3","pageId":20262314,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zespół Doradców Wojewody Opolskiego o aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie","url":"/web/uw-opolski/zespol-doradcow-wojewody-opolskiego-o-aktualnej-sytuacji-epidemicznej-w-regionie","pageId":20262345,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W Grodkowie zainaugurowano działalność ŚDS oraz klubu seniora","url":"/web/uw-opolski/w-grodkowie-zainaugurowano-dzialalnosc-sds-oraz-klubu-seniora","pageId":20262671,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rząd wspiera gminy górskie na Opolszczyźnie","url":"/web/uw-opolski/rzad-wspiera-gminy-gorskie-na-opolszczyznie","pageId":20262911,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Region przygotowany na walkę z epidemią. Rząd stale monitoruje rozwój sytuacji","url":"/web/uw-opolski/region-przygotowany-na-walke-z-epidemia-rzad-stale-monitoruje-rozwoj-sytuacji","pageId":20263587,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021","url":"/web/uw-opolski/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2022","pageId":20263939,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W Kędzierzynie-Koźlu powstanie most dla ruchu kołowego! Pojedziemy nim już za rok","url":"/web/uw-opolski/w-kedzierzynie-kozlu-powstanie-most-dla-ruchu-kolowego-pojedziemy-nim-juz-za-rok","pageId":20264197,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kolejne łóżka dla pacjentów z COVID19 w przygotowaniu","url":"/web/uw-opolski/kolejne-lozka-dla-pacjentow-z-covid19-w-przygotowaniu","pageId":20264938,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"W opolskich samorządach powstaną nowe punkty szczepień przeciw koronawirusowi","url":"/web/uw-opolski/w-opolskich-samorzadach-powstana-nowe-punkty-szczepien-przeciw-koronawirusowi","pageId":20264954,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów","url":"/web/uw-opolski/komunikat-rzadowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-nt-organizacji-pracy-urzedow","pageId":20264965,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nieco ponad 34 mln złotych dla woj. opolskiego w ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych","url":"/web/uw-opolski/nieco-ponad-34-mln-zlotych-dla-woj-opolskiego-w-ramach-kolejnego-konkursu-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20265125,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"5 lat Programu „Rodzina 500+”","url":"/web/uw-opolski/5-lat-programu-rodzina-500","pageId":20266348,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda opolski gościem posiedzenia Opolskiego Zespołu Parlamentarnego","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski-gosciem-posiedzenia-opolskiego-zespolu-parlamentarnego","pageId":20266372,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przybędzie przejść dla pieszych na Opolszczyźnie! Wojewoda ogłosił konkurs","url":"/web/uw-opolski/przybedzie-przejsc-dla-pieszych-na-opolszczyznie-wojewoda-oglosil-konkurs","pageId":20267027,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Życzenia wielkanocne dla mieszkańców Opolszczyzny","url":"/web/uw-opolski/zyczenia-wielkanocne-dla-mieszkancow-opolszczyzny","pageId":20267196,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pełna obsada medyczna, opolski szpital tymczasowy zwiększa liczbę łóżek","url":"/web/uw-opolski/pelna-obsada-medyczna-opolski-szpital-tymczasowy-zwieksza-liczbe-lozek","pageId":20267598,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koronawirus: Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-obostrzenia-przedluzone-do-18-kwietnia","pageId":20268084,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powstaną nowe obwodnice na Opolszczyźnie! Pierwsze umowy podpisane!","url":"/web/uw-opolski/powstana-nowe-obwodnice-na-opolszczyznie-pierwsze-umowy-podpisane","pageId":20268392,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września! Jednak już dziś warto przystąpić do samospisu online","url":"/web/uw-opolski/narodowy-spis-powszechny-potrwa-do-30-wrzesnia-jednak-juz-dzis-warto-przystapic-do-samospisu-online","pageId":20269200,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uwaga rodzice i opiekunowie maluchów! Działanie m.in. żłobków zawieszone do 18 kwietnia!","url":"/web/uw-opolski/uwaga-rodzice-i-opiekunowie-maluchow-dzialanie-min-zlobkow-zawieszone-do-18-kwietnia","pageId":20269273,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"11 rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Upamiętniliśmy Ofiary tragedii lotniczej","url":"/web/uw-opolski/11.rocznica-katastrofy-smolenskiej-upamietnilismy-ofiary-tragedii-lotniczej","pageId":20269677,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert Wojewody Opolskiego w roku 2021.","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowej-w-otwartym-konkursie-ofert-wojewody-opolskiego-w-roku-2021","pageId":20269926,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zmarł p. Artur Tomala, burmistrz Gorzowa Śląskiego","url":"/web/uw-opolski/zmarl-p-artur-tomala-burmistrz-gorzowa-slaskiego","pageId":20270596,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Walka z pandemią trwa. Wojewoda w kontakcie z opolskimi szpitalami","url":"/web/uw-opolski/walka-z-pandemia-trwa-wojewoda-w-kontakcie-z-opolskimi-szpitalami","pageId":20270643,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pamiętamy: 81. rocznica Zbrodni Katyńskiej","url":"/web/uw-opolski/pamietamy-81-rocznica-zbrodni-katynskiej","pageId":20271279,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Święto Chrztu Polski! Wywieś flagę państwową","url":"/web/uw-opolski/swieto-chrztu-polski-wywies-flage-panstwowa","pageId":20271933,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dodatkowe punkty szczepień w regionie. Pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych ruszy już w przyszłym tygodniu w Opolu!","url":"/web/uw-opolski/dodatkowe-punkty-szczepien-w-regionie-pilotazowy-punkt-szczepien-powszechnych-ruszy-juz-w-przyszlym-tygodniu-w-opolu","pageId":20271909,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Po pierwsze Rodzina!","url":"/web/uw-opolski/po-pierwsze-rodzina","pageId":20272608,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Już od poniedziałku 19 kwietnia na Opolszczyźnie ruszy pierwszy, pilotażowy Punkt Szczepień Powszechnych!","url":"/web/uw-opolski/juz-od-poniedzialku-19-kwietnia-na-opolszczyznie-ruszy-pierwszy-pilotazowy-punkt-szczepien-powszechnych","pageId":20272600,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Powrót maluchów do żłobków!","url":"/web/uw-opolski/powrot-maluchow-do-zlobkow","pageId":20273496,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pierwsza transza szczepionek trafiła już na TOROPOL","url":"/web/uw-opolski/pierwsza-transza-szczepionek-trafila-juz-na-toropol","pageId":20273537,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"NBP wydało monety z okazji setnej rocznicy III Powstania Śląskiego","url":"/web/uw-opolski/nbp-wydalo-monety-z-okazji-setnej-rocznicy-iii-powstania-slaskiego","pageId":20274047,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uruchomiliśmy pierwszy w regionie Punkt Szczepień Powszechnych! Na Toropolu chętnych nie brakuje","url":"/web/uw-opolski/uruchomilismy-pierwszy-w-regionie-punkt-szczepien-powszechnych-na-toropolu-chetnych-nie-brakuje","pageId":20273743,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Realizacja od 2020","url":"/web/uw-opolski/realizacja-od-2020","pageId":20088650,"parentPageId":20076401,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Realizacja 2021","url":"/web/uw-opolski/realizacja-2021","pageId":20249606,"parentPageId":20076401,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Typy zezwoleń na pracę","url":"/web/uw-opolski/typy-zezwolen","pageId":20076668,"parentPageId":20076662,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Typ A, B, C, D, E","url":"/web/uw-opolski/przedluzenie-zezwolenia-na-prace-cudzoziemca-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej","pageId":20079450,"parentPageId":20076662,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Ratownictwo wodne w 2021 roku","url":"/web/uw-opolski/ratownictwo-wodne-w-2021-roku","pageId":20234880,"parentPageId":20234876,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ B","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-typ-b","pageId":20216734,"parentPageId":20076670,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ C","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-typ-c","pageId":20216728,"parentPageId":20076671,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ A","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-a","pageId":20076669,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ B","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-b","pageId":20076670,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ C","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-c","pageId":20076671,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ D","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-d","pageId":20076672,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ E","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-e","pageId":20076673,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-typ-a","pageId":20216738,"parentPageId":20076669,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"HIV/AIDS - dane epidemiologiczne","url":"/web/uw-opolski/dane-epidemiologiczne","pageId":20083065,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacje Ogólne","url":"/web/uw-opolski/informacje-ogolne","pageId":20083066,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ciąża i dzieci","url":"/web/uw-opolski/ciaza-i-dzieci","pageId":20083067,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Leczenie","url":"/web/uw-opolski/leczenie","pageId":20083068,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Tel. zaufania","url":"/web/uw-opolski/tel-zaufania","pageId":20083069,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewoda Opolski","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski","pageId":20069990,"parentPageId":20069987,"type":"BIOGRAPHY","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wicewojewoda Opolski","url":"/web/uw-opolski/wicewojewoda","pageId":20070028,"parentPageId":20069987,"type":"BIOGRAPHY","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dyrektor Generalny","url":"/web/uw-opolski/dyrektor-generalny","pageId":20073255,"parentPageId":20069987,"type":"BIOGRAPHY","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Archiwum Zakładowe","url":"/web/uw-opolski/archiwum-zakladowe","pageId":20076719,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budownictwo, architektura oraz planowanie przestrzenne","url":"/web/uw-opolski/budownictwo-architektura-oraz-planowanie-przestrzenne","pageId":20076731,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Cudzoziemcy","url":"/web/uw-opolski/cudzoziemcy","pageId":20076655,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Karta Polaka","url":"/web/uw-opolski/karta-polaka","pageId":20080580,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kościoły i związki wyznaniowe","url":"/web/uw-opolski/koscioly-i-zwiazki-wyznaniowe","pageId":20076732,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nieruchomości, odszkodowania, rekompensaty","url":"/web/uw-opolski/nieruchomosci-odszkodowania-rekompensaty","pageId":20076725,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obywatelstwo i repatriacja","url":"/web/uw-opolski/obywatelstwo-i-repatriacja","pageId":20076721,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Ordery i odznaczenia państwowe","url":"/web/uw-opolski/ordery-i-odznaczenia-panstwowe","pageId":20076716,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Paszporty","url":"/web/uw-opolski/paszporty","pageId":20082259,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Transport i komunikacja","url":"/web/uw-opolski/transport-i-komunikacja","pageId":20076748,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rolnictwo","url":"/web/uw-opolski/rolnictwo","pageId":20076759,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/panstwowe-ratownictwo-medyczne2","pageId":20081969,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wykaz umorzonych należności budżetu państwa w IV kwartale 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wykaz-umorzonych-naleznosci-budzetu-panstwa-w-iv-kwartale-2020-r","pageId":20215242,"parentPageId":20215136,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego","url":"/web/uw-opolski/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego","pageId":20076636,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego","url":"/web/uw-opolski/zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego","pageId":20076639,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nadanie obywatelstwa polskiego","url":"/web/uw-opolski/nadanie-obywatelstwa-polskiego","pageId":20076635,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uznanie za obywatela polskiego","url":"/web/uw-opolski/uznanie-za-obywatela-polskiego","pageId":20080615,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lista organizacji uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa opolskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji","url":"/web/uw-opolski/lista-organizacji-uprawnionych-do-prowadzenia-punktow-na-obszarze-wojewodztwa-opolskiego-w-zakresie-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20131456,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim w 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/wykaz-punktow","pageId":20088931,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wzory oświadczeń dla dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.","url":"/web/uw-opolski/wzory-oswiadczen","pageId":20088962,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Akty prawne dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/uw-opolski/akty-prawne-dotyczace-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20088964,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wzory wniosków i oświadczeń dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wpis na listę wojewody.","url":"/web/uw-opolski/wzory-wnioskow-i-oswiadczen-dla-organizacji","pageId":20088967,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raporty/statystyki/opracowania","url":"/web/uw-opolski/raportystatystykiopracowania2","pageId":20088971,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Warunki wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji.","url":"/web/uw-opolski/warunki-wpisu-na-liste","pageId":20088972,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zasady podmiotowe i przedmiotowe udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji.","url":"/web/uw-opolski/zasady-podmiotowe-i-przedmiotowe2","pageId":20088974,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Odznaczenia \"Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia\"","url":"/web/uw-opolski/odznaczenia-za-zaslugi-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083052,"parentPageId":20083049,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zaproszenie cudzoziemca","url":"/web/uw-opolski/zaproszenie-cudzoziemca","pageId":20076588,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenia na pracę cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow","pageId":20076662,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej","url":"/web/uw-opolski/legalizacja-pobytu-obywateli-unii-europejskiej","pageId":20076675,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Legalizacja pobytu cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/legalizacja-pobytu-cudzoziemcow","pageId":20076688,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Brexit","url":"/web/uw-opolski/brexit","pageId":20080127,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Centrum Obsługi Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/centrum-obslugi-cudzoziemcow","pageId":20080129,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow","pageId":20080211,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przedłużenie wizy","url":"/web/uw-opolski/przedluzenie-wizy","pageId":20080280,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o planie wsparcia na 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-o-planie-wsparcia-na-2021-r","pageId":20152214,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021","url":"/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021","pageId":20164035,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Opieka wytchnieniowa - edycja 2021","url":"/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2021","pageId":20164099,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"System kolejkowy","url":"/web/uw-opolski/system-kolejkowy2","pageId":20082274,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rezerwacja wizyty","url":"/web/uw-opolski/rezerwacja-wizyty","pageId":20082281,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłoszenie utraty, zniszczenia dokumentu paszportowego","url":"/web/uw-opolski/zgloszenie-utraty-zniszczenia-dokumentu-paszportowego","pageId":20076642,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej","url":"/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-dla-osoby-pelnoletniej","pageId":20076645,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydanie paszportu dla osoby małoletniej","url":"/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-dla-osoby-maloletniej","pageId":20079755,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydanie paszportu tymczasowego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-tymczasowego","pageId":20079756,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"klauzula RODO","url":"/web/uw-opolski/klauzula-rodo","pageId":20082307,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Umorzone należności w roku 2020","url":"/web/uw-opolski/umorzone-naleznosci-w-roku-2021","pageId":20215136,"parentPageId":20215122,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca typ A, B, C, D, E","url":"/web/uw-opolski/przedluzenie-zezwolenia-na-prace-cudzoziemca-typ-a-b-c-d-e","pageId":20216762,"parentPageId":20079450,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Petycje","url":"/web/uw-opolski/petycje2","pageId":20205398,"parentPageId":20076377,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oferty pracy w służbie cywilnej","url":"/web/uw-opolski/aktualne-ogloszenia","pageId":20082432,"parentPageId":20082498,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Oferty pracy poza korpusem służby cywilnej","url":"/web/uw-opolski/oferty-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej","pageId":20082443,"parentPageId":20082498,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Procedura naboru","url":"/web/uw-opolski/procedura-naboru","pageId":20093245,"parentPageId":20082498,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.18.2021.CW","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311182021cw","pageId":20270051,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.16.2021.CW Ozimek","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311162021cw-ozimek","pageId":20270529,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.19.2021.KN Branice","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311192021kn-branice","pageId":20270537,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.20.2021.CW Kędzierzyn-Koźle","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311202021cw-kedzierzyn-kozle","pageId":20270544,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.17.2021.CW Tarnów Opolski","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311172021cw-tarnow-opolski","pageId":20270607,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.15.2021.AR Reńska Wieś","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311152021ar-renska-wies","pageId":20270613,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.III.4131.1.22.2021.CW Lasowice Wielkie","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii41311222021cw-lasowice-wielkie","pageId":20270614,"parentPageId":20269892,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Procedura ubiegania się o świadczenia","url":"/web/uw-opolski/procedura-ubiegania-sie-oswiadczenia","pageId":20082813,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ogólne zasady - informacje dla Klienta","url":"/web/uw-opolski/ogolne-zasady---informacje-dla-klienta","pageId":20082812,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zasady współpracy pomiędzy instytucjami","url":"/web/uw-opolski/zasady-wspolpracy-pomiedzy-instytucjami","pageId":20082814,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Koordynacja-akty prawne","url":"/web/uw-opolski/koordynacja-akty-prawne","pageId":20082815,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Świadczenia nienależnie pobrane-umorzenia, raty","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-nienaleznie-pobrane-umorzenia-raty","pageId":20082817,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania - lista zaktualizowana nr 3","url":"/web/uw-opolski/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania---lista-zaktualizowana-nr-3","pageId":20088655,"parentPageId":20088650,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania - lista zaktualizowana nr 4","url":"/web/uw-opolski/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania---lista-zaktualizowana-nr-4","pageId":20137659,"parentPageId":20088650,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.","url":"/web/uw-opolski/swiadczenie-uslug-pocztowych-na-rzecz-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu","pageId":20115223,"parentPageId":20089264,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.","url":"/web/uw-opolski/wykonanie-ekspertyzy-stanu-technicznego-instalacji-wodnej-oraz-kanalizacyjnej-w-budynku-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-ul-piastowska-14","pageId":20113427,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 (II termin).","url":"/web/uw-opolski/wykonanie-ekspertyzy-stanu-technicznego-instalacji-wodnej-oraz-kanalizacyjnej-w-budynku-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-ul-piastowska-14-ii-termin","pageId":20118165,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby OUW w roku 2021","url":"/web/uw-opolski/zakup-i-dostawa-srodkow-czystosci-na-potrzeby-ouw-w-roku-2021","pageId":20123192,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostawa wody w butlach i dzierżawa dystrybutorów","url":"/web/uw-opolski/dostawa-wody-w-butlach-i-dzierzawa-dystrybutorow","pageId":20127250,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przedłużenie licencji systemu wirtualizacji VCenter OUW.","url":"/web/uw-opolski/przedluzenie-licencji-systemu-wirtualizacji-vcenter-ouw","pageId":20127255,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Serwisowanie mat podłogowych w budynkach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu","url":"/web/uw-opolski/serwisowanie-mat-podlogowych-w-budynkach-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu2","pageId":20130642,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przegląd i konserwacja urządzeń systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego w budynkach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wieży Piastowskiej","url":"/web/uw-opolski/przeglad-i-konserwacja-urzadzen-systemow-alarmowych-i-monitoringu-wizyjnego-w-budynkach-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-oraz-wiezy-piastowskiej","pageId":20140644,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Konserwacja i utrzymanie w ciągłym ruchu automatycznych drzwi wejściowych do budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14","url":"/web/uw-opolski/konserwacja-i-utrzymanie-w-ciaglym-ruchu-automatycznych-drzwi-wejsciowych-do-budynku-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-przy-ul-piastowskiej-14","pageId":20140690,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci teleinformatycznej i elektrycznej na I piętrze i w serwerowni w budynku głównym OUW.","url":"/web/uw-opolski/wykonanie-dokumentacji-projektowo---kosztorysowej-sieci-teleinformatycznej-i-elektrycznej-na-i-pietrze-i-w-serwerowni-w-budynku-glownym-ouw","pageId":20143705,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup 2 światłowodów na potrzeby OCRM","url":"/web/uw-opolski/zakup-2-swiatlowodow-na-potrzeby-ocrm","pageId":20143850,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup elementów i urządzeń sieciowych","url":"/web/uw-opolski/zakup-elementow-i-urzadzen-sieciowych","pageId":20143868,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup 17 przełączników, 1 router GSM, 11 UPS-ów na potrzeby OCRM","url":"/web/uw-opolski/zakup-17-przelacznikow-1-router-gsm-11-ups-ow-na-potrzeby-ocrm","pageId":20143888,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup fabrycznie nowych - 4 skanerów do dokumentów oraz 4 licencji na oprogramowanie do skanowania wsadowego, na potrzeby Kancelarii Ogólnej OUW","url":"/web/uw-opolski/zakup-fabrycznie-nowych-4-skanerow-do-dokumentow-oraz-4-licencji-na-oprogramowanie-do-skanowania-wsadowego-na-potrzeby-kancelarii-ogolnej-ouw","pageId":20144520,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup dodatkowych licencji do systemu backup - Commvault","url":"/web/uw-opolski/zakup-dodatkowych-licencji-do-systemu-backup---commvault","pageId":20145190,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Awaria - połączenia światłowodowe","url":"/web/uw-opolski/awaria---polaczenia-swiatlowodowe","pageId":20151856,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup systemu bezpieczeństwa do zarządzania uprawnieniami użytkowników - FortiAuthenticator VM","url":"/web/uw-opolski/zakup-systemu-bezpieczenstwa-do-zarzadzania-uprawnieniami-uzytkownikow---fortiauthenticator-vm","pageId":20155144,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup urządzeń i akcesoriów do nagłaśniania imprez zewnętrznych","url":"/web/uw-opolski/zestaw-naglasniajacy-zewnetrzny","pageId":20172052,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych dla OUW w 2021 roku.","url":"/web/uw-opolski/zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-urzadzen-wielofunkcyjnych-oraz-akcesoriow-komputerowych-dla-ouw-w-2021-roku","pageId":20215583,"parentPageId":20089265,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obywatelstwo","url":"/web/uw-opolski/obywatelstwo","pageId":20076651,"parentPageId":20076721,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Repatriacja","url":"/web/uw-opolski/repatriacja","pageId":20076724,"parentPageId":20076721,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenia Wojewody z 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenia-wojewody-z-2021-r","pageId":20200656,"parentPageId":20075959,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Obwieszczenia Wojewody z 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenia-wojewody-z-2020-r","pageId":20075962,"parentPageId":20075959,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Archiwalne Obwieszczenia Wojewody","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-obwieszczenia-wojewody","pageId":20075965,"parentPageId":20075959,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uznanie za repatrianta","url":"/web/uw-opolski/uznanie-za-repatrianta","pageId":20080569,"parentPageId":20076724,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pomoc finansowa dla repatrianta","url":"/web/uw-opolski/pomoc-finansowa-dla-repatrianta","pageId":20080571,"parentPageId":20076724,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Potwierdzenie posiadania obywatelstwa dla repatrianta","url":"/web/uw-opolski/potwierdzenie-posiadania-obywatelstwa-dla-repatrianta","pageId":20088702,"parentPageId":20076724,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - mienie zabużańskie","url":"/web/uw-opolski/rekompensaty-z-tytulu-pozostawienia-nieruchomosci-poza-obecnymi-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-mienie-zabuzanskie","pageId":20076743,"parentPageId":20076725,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Warunki wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz ogólne warunki sporządzania opinii i wynagradzania biegłych w postępowaniach administracyjnych","url":"/web/uw-opolski/warunki-wpisu-rzeczoznawcow-majatkowych-na-liste-kandydatow-na-bieglych-rzeczoznawcow-majatkowych-oraz-ogolne-warunki-sporzadzania-opinii-i-wynagradzania-bieglych-w-postepowaniach-administracyjnych","pageId":20088663,"parentPageId":20076725,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa obwodnicy Olesna","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-w-sprawie-przystapienia-do-przeprowadzenia-ponownej-oceny-oddzialywania-przedsiewziecia-na-srodowisko-budowa-obwodnicy-olesna","pageId":20090275,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w miejscowości Wierzbięcice\"","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-41-w-miejscowosci-wierzbiecice","pageId":20098016,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza” na odcinku od km 36+183,00 do km 38+276,82","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-901-na-odcinku-zedowice--kielcza-na-odcinku-od-km-3618300-do-km-3827682","pageId":20097692,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działki nr 137/1 i 137/2","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialki-nr-1371-i-1372","pageId":20098163,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 30/7","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialkia-nr-307","pageId":20098173,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działki nr 30/2 do 30/6","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialki-nr-302-do-306","pageId":20098174,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 28/1","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-281","pageId":20098177,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 42","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-42","pageId":20098178,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 40","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-40","pageId":20098180,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 205/1","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-2051","pageId":20098181,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx293-012785-XXX-01/11014_L293_Bukowo_002 sieci łaczności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na dz. nr 475/2, ark. 4 obręb Bukowo, gmina Murów","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx293-012785-xxx-0111014l293bukowo002-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-dz-nr-4752-ark-4-obreb-bukowo-gmina-murow","pageId":20098894,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 14 sierpnia 2020 r., znak IN.I.746.21.2020.AB o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pomieszczeń w budynku nr 47 na magazyn akumulatorów wraz z punktem ładowania w kompleksie wojskowym K-2348 oraz budowie utwardzonego placu manewrowego na dz. nr 1392/33, ark. 11, obręb Nowa Wieś, gmina Komprachcice.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-decyzji-z-dnia-14-sierpnia-2020-r-znak-ini746212020ab-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-przebudowie-pomieszczen-w-budynku-nr-47-na-magazyn-akumulatorow-wraz-z-punktem-ladowania-w-kompleksie-wojskowym-k-2348-oraz-budowie-utwardzonego-placu-manewrowego-na-dz-nr-139233-ark-11-obreb-nowa-wies-gmina-komprachcice","pageId":20098910,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. \"Budowa dwutorowej linii kablowej 15 kV wraz z traktem światłowodowym zasilającej podstację trakcyjną PT Opole Groszowice\" na działka położonych w obrębie ewidencyjnym Groszowice, m. Opole: nr 35, ark. 4, nr 9/2, ark.5, nr 9/1, ark. 5, nr 37, ark. 9, nr 2/1, ark. 20, nr 2/2, ark. 20, nr 2/3, ark. 20, nr 92, ark. 12, nr 2, ark. 17, nr 1/2, ark. 19.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-pn-budowa-dwutorowej-linii-kablowej-15-kv-wraz-z-traktem-swiatlowodowym-zasilajacej-podstacje-trakcyjna-pt-opole-groszowice-na-dzialka-polozonych-w-obrebie-ewidencyjnym-groszowice-m-opole-nr-35-ark-4-nr-92-ark5-nr-91-ark-5-nr-37-ark-9-nr-21-ark-20-nr-22-ark-20-nr-23-ark-20-nr-92-ark-12-nr-2-ark-17-nr-12-ark-19","pageId":20113672,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej .: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole.”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej--rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-287-nysa--opole","pageId":20114258,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody opolskiego o wydanej decyzji kończącej postepowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx072995-XXX-01/10603_L137B_Wiekszyce_002_B sieci łącznośco bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie linie kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 394, ark. 4, obręb Większyce, gmina Reńska Wieś","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydanej-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx072995-xxx-0110603l137bwiekszyce002b-sieci-lacznosco-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dz-nr-394-ark-4-obreb-wiekszyce-gmina-renska-wies","pageId":20115592,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie w zakresie dotyczącym przebudowy: wiaduktu w km 0,657, mostu w km 6,891, przepustu w km 17,392, przepustu w km 30,498","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-przebudowa-linii-kolejowej-e-30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-dotyczacym-przebudowy-wiaduktu-w-km-0657-mostu-w-km-6891-przepustu-w-km-17392-przepustu-w-km-30498","pageId":20115768,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budowa ścieżki pieszo -rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budową parkingu Bike&Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie – Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie – ul. Św. Jana Pawła II do przystanku PKS w m. Stobrawa – ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa do granicy gminy Popielów","url":"/web/uw-opolski/budowa-sciezki-pieszo--rowerowej-wraz-z-oswietleniem-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-457-oraz-budowa-parkingu-bikeride-w-stobrawie-na-odcinku-stare-kolnie--stobrawa-ciag-drogi-wojewodzkiej-nr-457-relacji-brzeg--dobrzen-wielki-od-konca-zabudowan-w-m-stare-kolnie--ul-sw-jana-pawla-ii-do-przystanku-pks-w-m-stobrawa--ul-jakuba-kani-oraz-od-konca-zabudowan-w-miejscowosci-stobrawa-do-granicy-gminy-popielow2","pageId":20117462,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką nr 435 km 0+000,00 do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łącząca w km 0+553,00 w m. Wawelno wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 429 w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w m. Wawelno w km 0+553,00 do skrzyżowania z drogą gminną nr 104008 O – ul. Siedliskowa w m. Polska Nowa Wieś w km 2+422,50 i rozbudowy drogi gminnej – ul. Łączącej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 429 w km 0+000,00 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 435 w km 0+200,27 w m. Wawelno","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-429-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-435-km-000000-do-skrzyzowania-z-droga-gminna--ul-laczaca-w-km-055300-w-m-wawelno-wraz-z-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-429-w-zakresie-budowy-sciezki-pieszo--rowerowej-na-odcinku-od-skrzyzowania-z-droga-gminna--ul-laczaca-w-m-wawelno-w-km-055300-do-skrzyzowania-z-droga-gminna-nr-104008-o--ul-siedliskowa-w-m-polska-nowa-wies-w-km-242250-i-rozbudowy-drogi-gminnej--ul-laczacej-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-429-w-km-000000-do-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-435-w-km-020027-w-m-wawelno","pageId":20118625,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o decyzji kończącej postepowanie w sprawie zmiany decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie pomieszczeń budynku nr 47 na magazyn akumulatorów wraz z punktem ładowania w kompleksie wojskowym K-2348 oraz budowie utwardzonego placu manewrowego na dz. nr 1392/33, ark. 11, obręb Polska Nowa Wieś, gmina Komprachcice.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-zmiany-decyzji-ustalajacej-lokalizacje-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-przebudowie-pomieszczen-budynku-nr-47-na-magazyn-akumulatorow-wraz-z-punktem-ladowania-w-kompleksie-wojskowym-k-2348-oraz-budowie-utwardzonego-placu-manewrowego-na-dz-nr-139233-ark-11-obreb-polska-nowa-wies-gmina-komprachcice","pageId":20118949,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej pn.: Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie w zakresie dotyczącym przebudowy: wiaduktu w km 0,657, mostu w km 6,891, przepustu w km 17,392, przepustu w km 30,498","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-pn-przebudowa-linii-kolejowej-e-30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-dotyczacym-przebudowy-wiaduktu-w-km-0657-mostu-w-km-6891-przepustu-w-km-17392-przepustu-w-km-30498","pageId":20120806,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej obejmującą przebudowę transformatorowni przy strażnicy przejazdowej nr 8, linia kolejowa nr 136 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice w km 7,347","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-obejmujaca-przebudowe-transformatorowni-przy-straznicy-przejazdowej-nr-8-linia-kolejowa-nr-136-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-groszowice-w-km-7347","pageId":20120814,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna.” Rozbudowa drogi będzie realizowana na odcinku od km 33+637,00 do km 35+500,00","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-454-w-m-krogulna-rozbudowa-drogi-bedzie-realizowana-na-odcinku-od-km-3363700-do-km-3550000","pageId":20120841,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno na odcinku od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 – 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 0+553,00 w m. Wawelno do końca opracowania km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś,”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-435-w-m-wawelno-na-odcinku-od-km-2215440-do-km-2337160-z-wylaczeniem-skrzyzowania-z-droga-gminna--ul-laczaca-w-km-2219740--2225480-oraz-drogi-wojewodzkiej-nr-429-od-skrzyzowania-z-droga-gminna--ul-laczaca-w-km-055300-w-m-wawelno-do-konca-opracowania-km-244250-w-m-polska-nowa-wies","pageId":20121310,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki – etap II","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-rozbudowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-strzeleczki--etap-ii","pageId":20126365,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej „Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 20+003 w m. Rudniki.”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-rozbiorka-i-budowa-przepustu-drogowego-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-43-w-km-20003-w-m-rudniki","pageId":20126462,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-zrid-dla-inwestycji-pn-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-46-w-m-dabrowa","pageId":20126908,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej rozbiórkę istniejącego zespołu zaporowo - upustowego DN500oraz budoe zespołu zaporowo - upustowego DN500 w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ZZU na gazociągu DN500 relacji Twargóg - Komorzno II odc. Chocianowice - Komorzno (Ignacówka) II","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-obejmujacej-rozbiorke-istniejacego-zespolu-zaporowo---upustowego-dn500oraz-budoe-zespolu-zaporowo---upustowego-dn500-w-ramach-zadania-pn-opracowanie-dokumentacji-projektowej-na-przebudowe-zzu-na-gazociagu-dn500-relacji-twargog---komorzno-ii-odc-chocianowice---komorzno-ignacowka-ii","pageId":20126911,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID pn. Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki Prószków Pomologia","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-zrid-pn-budowa-sciezki-rowerowej-proszkow-pomologia-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-414-na-odcinku-zlotniki-proszkow-pomologia","pageId":20127940,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx137-098005-XXX-01/10600_L137B_RacławiceS_004_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 1531/3, 1531/5, 1531/6, ark. 5, obręb Racławice Śląskie, gmina Głogówek","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx137-098005-xxx-0110600l137braclawices004a-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dz-nr-15313-15315-15316-ark-5-obreb-raclawice-slaskie-gmina-glogowek","pageId":20130386,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu wyskoiego ciśnienia w miejscowości Leśniczówka","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-gazociagu-wyskoiego-cisnienia-w-miejscowosci-lesniczowka","pageId":20131078,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001752_OPO_A (ORx136-010220-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 342/28, ark. 9, obręb Zdzieszowice","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-c0001752opoa-orx136-010220-xxx-01-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dz-nr-34228-ark-9-obreb-zdzieszowice","pageId":20132647,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. \"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 PE w miejscowości Opole, ul. Królowej Jadwigi - Tuwima - Pandzy\" na dz. nr 59/2, 20/2, 20/1, ark. 71, obręb Nowa Wieś Królewska, miasto Opole","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-pn-budowa-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-dn90-pe-w-miejscowosci-opole-ul-krolowej-jadwigi---tuwima---pandzy-na-dz-nr-592-202-201-ark-71-obreb-nowa-wies-krolewska-miasto-opole","pageId":20132787,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość nabytą pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 205/1","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-nieruchomosc-przejeta-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-2051","pageId":20136093,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość nabytą pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 42","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-nieruchomosc-nabyta-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-42","pageId":20136129,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość nabytą pod budowę obwodnicy północnej Kędzierzyna-Koźla w obrębie Lenartowice działka nr 28/1","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-nieruchomosc-nabyta-pod-budowe-obwodnicy-polnocnej-kedzierzyna-kozla-w-obrebie-lenartowice-dzialka-nr-281","pageId":20136142,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość nabytą pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 414 w Ligocie Prószkowskiej działka nr 660/1","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-odszkodowanie-za-nieruchomosc-nabyta-pod-rozbudowe-drogi-wojewodzkiej-nr-414-w-ligocie-proszkowskiej-dzialka-nr-6601","pageId":20139973,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budowa ścieżki pieszo -rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budową parkingu Bike&Ride w Stobrawie, na odcinku Stare Kolnie – Stobrawa (ciąg drogi wojewódzkiej nr 457 relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki) od końca zabudowań w m. Stare Kolnie – ul. Św. Jana Pawła II do przystanku PKS w m. Stobrawa – ul. Jakuba Kani oraz od końca zabudowań w miejscowości Stobrawa do granicy gminy Popielów","url":"/web/uw-opolski/budowa-sciezki-pieszo--rowerowej-wraz-z-oswietleniem-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-457-oraz-budowa-parkingu-bikeride-w-stobrawie-na-odcinku-stare-kolnie--stobrawa-ciag-drogi-wojewodzkiej-nr-457-relacji-brzeg--dobrzen-wielki-od-konca-zabudowan-w-m-stare-kolnie--ul-sw-jana-pawla-ii-do-przystanku-pks-w-m-stobrawa--ul-jakuba-kani-oraz-od-konca-zabudowan-w-miejscowosci-stobrawa-do-granicy-gminy-popielow","pageId":20117461,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w kompleksie nr 2713 przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki w Opolu, na dz. nr 82, ark. 48 obręb Opole, miasto Opole.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-remoncie-budynku-wojewodzkiego-sztabu-wojskowego-w-kompleksie-nr-2713-przy-ul-generala-tadeusza-kosciuszki-w-opolu-na-dz-nr-82-ark-48-obreb-opole-miasto-opole","pageId":20140388,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx132-094769-XXX-01/10983_L277_OPO_Przeskok_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 9/2, ark 5, nr 77, ark. 9, nr 35, ark. 4, obręb Groszowice, miasto Opole","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx132-094769-xxx-0110983l277opoprzeskok001-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dz-nr-92-ark-5-nr-77-ark-9-nr-35-ark-4-obreb-groszowice-miasto-opole","pageId":20141280,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11) z art. 10 kpa.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-zaprojektowanie-i-budowa-obwodnicy-olesna-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-11-s11","pageId":20143412,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx301-012549-XXX-01/11016_L301_KotorzMaly_001_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 2552/412, ark. 1, obręb Kotórz Mały, gmina Turawa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx301-012549-xxx-0111016l301kotorzmaly001a-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dz-nr-2552412-ark-1-obreb-kotorz-maly-gmina-turawa","pageId":20146820,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx137-098005-XXX-01/10600_L137B_Raclawiceś_004_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działkach nr 1531/3, 1531/5, 1531/6, ark. 5, obręb Racławice Śląskie, gmina Głogówek","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx137-098005-xxx-0110600l137braclawices004a-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dzialkach-nr-15313-15315-15316-ark-5-obreb-raclawice-slaskie-gmina-glogowek","pageId":20147682,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Wawelno","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-429-w-m-wawelno","pageId":20149070,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ZRID nr IN.I.7820.5.2020.AZ","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-decyzji-zrid-nr-ini782052020az","pageId":20170852,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Przebudowa gazociągu Tworóg -Komorzno I, odcinek Chocianowice-Komorzno (Ignacówka) odgałęzienie Wołczyn – Świniary","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-pn-przebudowa-gazociagu-tworog--komorzno-i-odcinek-chocianowice-komorzno-ignacowka-odgalezienie-wolczyn--swiniary2","pageId":20170854,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn. budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Stare Kolonie - Stobrawa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-budowa-sciezki-pieszo---rowerowej-na-odcinku-stare-kolonie---stobrawa","pageId":20171751,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-budowa-obwodnicy-praszki-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-45","pageId":20174042,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-budowa-obwodnicy-praszki-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-46","pageId":20174044,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolejowej-w-celu-realizacji-inwestycji-pn-rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-287-nysa--opole","pageId":20174113,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji PRIP dla zadania budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry w gm. Bierawa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-prip-dla-zadania-budowa-przebudowa-i-modernizacja-prawego-walu-rzeki-odry-w-gm-bierawa","pageId":20188949,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-zaprojektowanie-i-budowa-obwodnicy-olesna-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-11","pageId":20188950,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. przebudowa urządzen SRK i teletechniki na odcinku Kędzierzyn - Koźle - Zdzieszowice wraz ze stacją Zdzieszowice","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-dla-zadania-pn-przebudowa-urzadzen-srk-i-teletechniki-na-odcinku-kedzierzyn---kozle---zdzieszowice-wraz-ze-stacja-zdzieszowice","pageId":20188952,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-zrid-kopice","pageId":20198964,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Wawelno na odcinku od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 – 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 0+553,00 w m. Wawelno do końca opracowania km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zridrozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-435-w-m-wawelno-na-odcinku-od-km-2215440-do-km-2337160-z-wylaczeniem-skrzyzowania-z-droga-gminna--ul-laczaca-w-km-2219740--2225480-oraz-drogi-wojewodzkiej-nr-429-od-skrzyzowania-z-droga-gminna--ul-laczaca-w-km-055300-w-m-wawelno-do-konca-opracowania-km-244250-w-m-polska-nowa-wies","pageId":20199889,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-46-w-m-dabrowa-wraz-z-rozbiorka-istniejacego-wykonaniem-nowego-wiaduktu-w-km-95294-zlokalizowanego-nad-linia-kolejowa-nr-132","pageId":20174052,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego od km 157+300,70","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-45-na-odcinku-praszka--granica-wojewodztwa-opolskiego-od-km-15730070","pageId":20174047,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o rozpoczęciu procedury postepowania z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn.: \"Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego\" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-centralnego-portu-komunikacyjnego-sp-z-oo-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-niezbedna-dokumentacja-sprawy-oraz-o-rozpoczeciu-procedury-postepowania-z-udzialem-spoleczenstwa-dla-projektu-dokumentu-pn-strategiczne-studium-lokalizacyjne-inwestycji-centralnego-portu-komunikacyjnego-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko","pageId":20149559,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę Polderu Żelazna w w obrębie Żelazna działka nr 1181/10","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-wysokosc-odszkodowania-za-nieruchomosc-przejeta-pod-budowe-polderu-zelazna-w-w-obrebie-zelazna-dzialka-nr-118110","pageId":20114384,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej w obrębie Januszkowice","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-w-w-obrebie-januszkowice","pageId":20113422,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej w obrębach Górażdże i Przywory","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-powzoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-w-obrebach-gorazdze-i-przywory","pageId":20113416,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110PE wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia DN 90 PE na działce 104/1, ark. 4 obręb Grodków","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-sieci-gazowej-sredniego-cisnienia-dn-110pe-wraz-z-przylaczem-gazu-sredniego-cisnienia-dn-90-pe-na-dzialce-1041-ark-4-obreb-grodkow","pageId":20112251,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORX23-004640-XXX-01/11015_I293_Kaly_001 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na dz. nr 371/5, ark. 1, obręb Kały, gmina Murów","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx23-004640-xxx-0111015i293kaly001-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-dz-nr-3715-ark-1-obreb-kaly-gmina-murow","pageId":20112220,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydanej-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym","pageId":20098592,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zarządzenia zastępcze Wojewody - archiwum","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-zastepcze-wojewody---archiwum","pageId":20081991,"parentPageId":20076218,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych","url":"/web/uw-opolski/ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego--ustalenie-warunkow-zabudowy-na-terenach-zamknietych","pageId":20076733,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Ustalenie warunków zabudowy na terenach zamkniętych","url":"/web/uw-opolski/ustalenie-warunkow-zabudowy-na-terenach-zamknietych","pageId":20076734,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/uw-opolski/pozwolenie-na-budowe","pageId":20076735,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/uw-opolski/pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20076736,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę","url":"/web/uw-opolski/zgloszenie-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe","pageId":20076737,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze -2020 r.","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze--2020-r","pageId":20076220,"parentPageId":20076216,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze - archiwum","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze---archiwum","pageId":20081961,"parentPageId":20076216,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze -2021","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze--2021","pageId":20269892,"parentPageId":20076216,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - archiwum","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze-dotyczace-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego---archiwum","pageId":20081972,"parentPageId":20076217,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Finansów i Budżetu -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-finansow-i-budzetu--2020","pageId":20079337,"parentPageId":20073662,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia--2020","pageId":20080277,"parentPageId":20073662,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Prawnym i Nadzoru -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-prawnym-i-nadzoru--2020","pageId":20080278,"parentPageId":20073662,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow--2020","pageId":20272131,"parentPageId":20073662,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych","url":"/web/uw-opolski/dzialania-podejmowane-wobec-dluznikow-alimentacyjnych","pageId":20082877,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Świadczenia z funduszu alimentacyjnego","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego","pageId":20082878,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Informacja dla osób składających wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego","url":"/web/uw-opolski/informacja-dla-osob-skladajacych-wniosek-o-swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego","pageId":20082879,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podstawowe dokumenty","url":"/web/uw-opolski/podstawowe-dokumenty","pageId":20082880,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kryteria dochodowe","url":"/web/uw-opolski/kryteria-dochodowe","pageId":20082881,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięcie nadzorcze-PN.III.4131.1.110.2020.AR-Dobrodzień","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecie-nadzorcze-pniii413111102020ar-dobrodzien","pageId":20221927,"parentPageId":20076220,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Uzgodnienie trasy procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym odbywającej się na drogach publicznych","url":"/web/uw-opolski/uzgodnienie-trasy-procesji-pielgrzymki-lub-innej-imprezy-o-charakterze-religijnym-odbywajacej-sie-na-drogach-publicznych","pageId":20076755,"parentPageId":20076732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną lub/i o pełnieniu funkcji organu prawnego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-zaswiadczenia-o-posiadaniu-osobowosci-prawnej-przez-koscielna-jednostke-organizacyjna-lubi-o-pelnieniu-funkcji-organu-prawnego","pageId":20076757,"parentPageId":20076732,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"oPolskie Stragany - tu znajdziesz regionalne specjały","url":"/web/uw-opolski/opolskie-stragany---tu-znajdziesz-regionalne-specjaly","pageId":20223580,"parentPageId":20222394,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci--2019-r","pageId":20114880,"parentPageId":20114877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia---2019-r","pageId":20115163,"parentPageId":20114877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Czas pracy","url":"/web/uw-opolski/czas-pracy2","pageId":20088830,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dofinansowanie do wynagrodzeń","url":"/web/uw-opolski/dofinansowanie-do-wynagrodzen3","pageId":20088841,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Uprawnienia pracodawcy","url":"/web/uw-opolski/uprawnienia-pracodawcy","pageId":20088844,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot kosztów szkolenia pracowników","url":"/web/uw-opolski/zwrot-kosztow-szkolenia-pracownikow","pageId":20088846,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy","url":"/web/uw-opolski/zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy","pageId":20088848,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zwrot kosztów zatr. i szkol. osób pomagających","url":"/web/uw-opolski/zwrot-kosztow-zatr-i-szkol-osob-pomagajacych","pageId":20088854,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przydatne informacje","url":"/web/uw-opolski/przydatne-informacje","pageId":20088865,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Chroniony rynek pracy","url":"/web/uw-opolski/czas-pracy","pageId":20088791,"parentPageId":20088739,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakłady aktywności zawodowej","url":"/web/uw-opolski/zaklady-aktywnosci-zawodowej2","pageId":20088956,"parentPageId":20088739,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zakłady pracy chronionej","url":"/web/uw-opolski/zaklady-pracy-chronionej","pageId":20088958,"parentPageId":20088739,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Aktualne oferty pracy","url":"/web/uw-opolski/aktualne-oferty-pracy","pageId":20082498,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Nabory w toku","url":"/web/uw-opolski/nabory-w-toku","pageId":20082465,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wyniki naborów","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naborow","pageId":20076193,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Archiwalne oferty pracy","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-oferty-pracy","pageId":20123190,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Konkursy","url":"/web/uw-opolski/konkursy","pageId":20233202,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wynik naboru nr 68006 z dnia 1 września 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-68006-z-dnia-1-wrzesnia-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20097783,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. ochrony danych osobowych nr 67540 z dnia 21 sierpnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszego-specjalisty-ds-ochrony-danych-osobowych-nr-67540-z-dnia-21-sierpnia-2020-r","pageId":20112307,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru nr 69458 na stanowisko starszego inspektora ds. płac","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-nr-69458-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-plac","pageId":20117698,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 69515 z dnia 2 października 2020 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego ds. rozliczania dotacji w zakresie programu rządowego \"Posiłek w szkole i w domu\" oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-69515-z-dnia-2-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-wojewodzkiego-ds-rozliczania-dotacji-w-zakresie-programu-rzadowego-posilek-w-szkole-i-w-domu-oraz-specjalistycznych-uslug-opiekunczych-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20118465,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Naboru na stanowisko kierownika dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr 69884 z dnia 10 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/naboru-na-stanowisko-kierownika-dyspozytorni-medycznej-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego-nr-69884-z-dnia-10-pazdziernika-2020-r","pageId":20122552,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Naboru na stanowisko zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr 69906 z dnia 10 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/naboru-na-stanowisko-zastepcy-kierownika-dyspozytorni-medycznej-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego-nr-69906-z-dnia-10-pazdziernika-2020-r","pageId":20122554,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru na stanowisko rzemieślnik/specjalista z dnia 13 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wynik-na-boru-na-stanowisko-rzemieslnikaspecjalisty-z-dnia-13-pazdziernika-2020-r","pageId":20123117,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 69904 z dnia 12 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-69904-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-i-nadzoru-dzialania-organow-administracji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20126154,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 69702 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. statystyki resortowej Ministerstwa Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-69702-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-statystyki-resortowej-ministerstwa-zdrowia-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20132345,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 69658 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-69658-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-programow-polityki-zdrowotnej-i-oceny-potrzeb-zdrowotnych-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20132347,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 69672 z dnia 6 października 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-69672-z-dnia-6-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-i-prowadzenia-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20132349,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 70478 z dnia 27 października 2020 r. na stanowisko inspektora ds. płac w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-70478-z-dnia-27-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-ds-plac-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20151077,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naborów - archiwum","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naborow---archiwum","pageId":20093249,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wynik naboru nr 70944 z dnia 9 listopada 2020 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-70944-z-dnia-9-listopada-2020-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-ds-kontroli-i-nadzoru-dzialania-organow-administracji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej","pageId":20171016,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 70492 z dnia 28 października 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-70492-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20171703,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 70551 z dnia 28 października 2020 r. na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami - ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-70551-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-inspektora-ds-gospodarki-nieruchomosciami---ustalanie-odszkodowania-za-nieruchomosci-przeznaczone-na-cele-inwestycji-liniowych-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20171707,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 70542 z dnia 28 października 2020 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-70542-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-administracji-architektoniczno---budowlanej-i-instancji-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20171714,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru z dnia 17 listopada 2020 r. na stanowisko Sekretarza w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-z-dnia-17-listopada-2020-r-na-stanowisko-sekretarza-w-wojewodzkim-zespole-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu","pageId":20173235,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru poza korpusem służby cywilnej na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego, Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-na-stanowisko-dyspozytora-medycznego-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-ogloszenie-z-dnia-2-grudnia-2020-r","pageId":20188648,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr naboru 71241 z dnia 18 listopada 2020r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-na-starszego-inspektora-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego-nr-naboru-71241-z-dnia-18-listopada-2020r","pageId":20189010,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru na stanowisko Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-na-stanowisko-wojewodzkiego-koordynatora-ratownictwa-medycznego-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego-w-opolu","pageId":20189464,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i organizacji systemu zarządzania kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - ogłoszenie nr 71248 z dnia 18 listopada 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-do-spraw-planowania-i-organizacji-systemu-zarzadzania-kryzysowego-w-wydziale-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego---ogloszenie-nr-71248-z-dnia-18-listopada-2020-r2","pageId":20193674,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 70504 z dnia 28 października 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości.","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-70504-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-infrastruktury-wodnej-w-rolnictwie-infrastruktury-drogowej-oraz-wykorzystania-dotacji-celowych-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-usuwaniem-skutkow-klesk-zywiolowych-w-szczegolnosci-w-dzialalnosci-rolniczej-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20198432,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 72056 z dnia 10 grudnia 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. kadr w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-72056-z-dnia-10-grudnia-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-kadr-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20203037,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru na stanowisko Psychologa w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-na-stanowisko-psychologa-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20217383,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru na stanowisko Sekretarza w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-na-stanowisko-sekretarza-w-wojewodzkim-zespole-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-opolu","pageId":20221917,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 71501 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko starszego inspektora ds. wpisywania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz obsługi cudzoziemców w zakresie wydania i wymiany karty pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-71501-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-wpisywania-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen-oraz-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-wydania-i-wymiany-karty-pobytu-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20222176,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 71482 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko: starszy inspektor ds. obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-71482-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-starszy-inspektor-ds-obslugi-klientow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow-oddzial-paszportow","pageId":20225025,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru na stanowisko Psychologa w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego ogłoszenie nr 73263 z dnia 16 stycznia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-na-stanowisko-psychologa-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-ogloszenie-nr-73263-z-dnia-16-stycznia-2021r","pageId":20229447,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu ogłoszenie nr 72888 z dnia 6 stycznia 2021r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-plac-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-72888-z-dnia-6-stycznia-2021r2","pageId":20229454,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 71509 z dnia 25 listopada 2020 r. na stanowisko inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-71509-z-dnia-25-listopada-2020-r-na-stanowisko-inspektora-ds-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-legalizacji-pobytu-czasowego-oraz-weryfikowania-brakow-formalnych-wnioskow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20241128,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 74303 z dnia 10 lutego 2021 r. na stanowisko inspektora ds. infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-74303-z-dnia-10-lutego-2021-r-na-stanowisko-inspektora-ds-infrastruktury-wodnej-w-rolnictwie-infrastruktury-drogowej-oraz-wykorzystania-dotacji-celowych-na-dofinansowanie-zadan-zwiazanych-z-usuwaniem-skutkow-klesk-zywiolowych-w-szczegolnosci-w-dzialalnosci-rolniczej-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20248110,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 74227 z dnia 9 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora ds. kadr w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-74227-z-dnia-9-lutego-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-kadr-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20249150,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego ogłoszenie nr 74292 z dnia 10 lutego 2021r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-na-stanowisko-inspektor-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego-ogloszenie-nr-74292-z-dnia-10-lutego-2021r","pageId":20255041,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki naboru na stanowisko Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości ogłoszenie nr 74307 z dnia 10 lutego 2021r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-na-stanowisko-starszy-inspektor-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci-ogloszenie-nr-74307-z-dnia-10-lutego-2021r","pageId":20255465,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wyniki nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac w Biurze Obsługi Urzędu ogłoszenie nr 74683 z dnia 18 lutego 2021r.","url":"/web/uw-opolski/wyniki-nabor-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-plac-w-biurze-obslugi-urzedu-ogloszenie-nr-74683-z-dnia-18-lutego-2021r","pageId":20258675,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór nr 74984 z dnia 25 lutego 2021 r. na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-74984-z-dnia-25-lutego-2021-r-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-prowadzenia-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzilalnosc-lecznicza-w-wydziale-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20263964,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór nr 75028 z dnia 25 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-75028-z-dnia-25-lutego-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-ds-administracji-architektoniczno-budowlanej-i-instancji-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20263943,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru nr 74203 z dnia 08 lutego 2021 r. na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Polityki Społecznej","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-nr-74203-z-dnia-08-lutego-2021-r-na-stanowisko-inspektora-ds-organizacyjnych-i-obslugi-sekretariatu-w-wydziale-polityki-spolecznej","pageId":20264698,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wyniki naboru nr 75006 z dnia 25 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora wojewódzkiego ds. zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naboru-nr-75006-z-dnia-25-lutego-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-wojewodzkiego-ds-zamowien-publicznych-oraz-inwestycji-i-remontow-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20264712,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 74677 z dnia 18 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw wpisywania zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz obsługi cudzoziemców w zakresie wydawania i wymiany karty pobytu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-74677-z-dnia-18-lutego-2021-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-wpisywania-zaproszenia-do-ewidencji-zaproszen-oraz-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-wydawania-i-wymiany-karty-pobytu-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20265810,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75132 z dnia 27 lutego 2021 r. na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75132-z-dnia-27-lutego-2021-r-na-stanowisko-inspektora-ds-gospodarki-nieruchomosciami---ustalanie-odszkodowania-za-nieruchomosci-przeznaczone-na-cele-inwestycji-liniowych-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20265823,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75100 z dnia 26 lutego 2021 r. na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75100-z-dnia26-lutego-2021-r-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20266332,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 74651 z dnia 17 lutego 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-74651-z-dnia-17-lutego-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-obslugi-cudzoziemcow-w-zakresie-legalizacji-pobytu-czasowego-oraz-weryfikowania-brakow-formalnych-wnioskow-w-wydziale-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20266340,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75279 z dnia 03 marca 2021 na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75279-z-dnia-03-marca-2021-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-nadzoru-nad-organami-administracji-architektoniczno-budowlanej-stopnia-podstawowego-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20266345,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75299 z dnia 04 marca 2021 na stanowisko starszego inspektora do spraw Administracji Architektoniczno-Budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75299-z-dnia-04-marca-2021-na-stanowisko-starszy-inspektor-do-spraw-administracji-architektoniczno-budowlanej-i-instancji-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20266349,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75602 z dnia 10 marca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75602-z-dnia-10-marca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20268892,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75297 z dnia 04 marca 2021 r. na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75297-z-dnia-04-marca-2021-r-na-stanowisko-inspektora-wojewodzkiego-do-spraw-kontroli-i-nadzoru-dzialania-organow-administracji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-wojewodzkiej-inspekcji-geodezyjnej-i-kartograficznej-w-opolu","pageId":20268900,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75247 z dnia 03 marca 2021 na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75247-z-dnia-03-marca-2021-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-organizacyjnych-oraz-postepowan-administracyjnych-w-zakresie-osob-niepelnosprawnych-w-wydziale-polityki-spolecznej","pageId":20268909,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wynik naboru nr 75591 z dnia 10 marca 2021 r. na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wynik-naboru-nr-75591-z-dnia-10-marca-2021-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-do-spraw-gospodarki-nieruchomosciami-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20270961,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20080896,"parentPageId":20246176,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regionalny System Ostrzegania","url":"/web/uw-opolski/regionalny-system-ostrzegania","pageId":20080925,"parentPageId":20246176,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Alert RCB","url":"/web/uw-opolski/alert-rcb2","pageId":20080958,"parentPageId":20246176,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Instytucje orzekające o niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/instytucje-orzekajace-o-niepelnosprawnosci","pageId":20088868,"parentPageId":20088743,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Stopnie niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/stopnie-niepelnosprawnosci2","pageId":20088873,"parentPageId":20088743,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.","url":"/web/uw-opolski/przebudowa-budynku-nr-2-w-wojewodzkiej-bazie-sprzetu-obrony-cywilnej-w-luboszycach-etap-ii","pageId":20089273,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, etap VIII – oddymianie klatek schodowych","url":"/web/uw-opolski/budowa-zabezpieczen-przeciwpozarowych-w-budynku-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-etap-viii--oddymianie-klatek-schodowych","pageId":20113402,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostawa sprzętów komputerowych","url":"/web/uw-opolski/dostawa-sprzetow-komputerowych","pageId":20118791,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup licencji i oprogramowana na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.","url":"/web/uw-opolski/zakup-licencji-i-oprogramowana-na-potrzeby-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu","pageId":20126407,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup oprogramowana na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.","url":"/web/uw-opolski/zakup-oprogramowana-na-potrzeby-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu","pageId":20138755,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Najem urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu","url":"/web/uw-opolski/najem-urzadzen-wielofunkcyjnych-dla-potrzeb-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu","pageId":20177697,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Przetarg nieograniczony","url":"/web/uw-opolski/przetarg-nieograniczony","pageId":20089253,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Przetarg ograniczony","url":"/web/uw-opolski/przetarg-ograniczony","pageId":20089256,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Negocjacje z ogłoszeniem","url":"/web/uw-opolski/negocjacje-z-ogloszeniem","pageId":20089261,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dialog konkurencyjny","url":"/web/uw-opolski/dialog-konkurencyjny","pageId":20089262,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Licytacja elektroniczna","url":"/web/uw-opolski/licytacja-elektroniczna","pageId":20089263,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi","pageId":20089264,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zamówienia poniżej 30 000 euro NIE współfinansowane z UE","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-ponizej-30-000-euro-nie-wspolfinansowane-z-ue","pageId":20089265,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane z UE","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-ponizej-30-000-euro-wspolfinansowane-z-ue","pageId":20089266,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"O Programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie3","pageId":20088919,"parentPageId":20088747,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pomoc i wsparcie Asystenta rodziny","url":"/web/uw-opolski/pomoc-i-wsparcie-asystenta-rodziny","pageId":20088920,"parentPageId":20088747,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Jednorazowe świadczenie ","url":"/web/uw-opolski/jednorazowe-swiadczenie","pageId":20088923,"parentPageId":20088747,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Turnusy rehabilitacyjne","url":"/web/uw-opolski/turnusy-rehabilitacyjne","pageId":20088823,"parentPageId":20088744,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Warsztaty terapii zajęciowej","url":"/web/uw-opolski/warsztaty-terapii-zajeciowej","pageId":20088826,"parentPageId":20088744,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Turnusy rehabilitacyjne - przydatne informacje","url":"/web/uw-opolski/turnusy-rehabilitacyjne---przydatne-informacje","pageId":20088948,"parentPageId":20088744,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zadania Pełnomocnika","url":"/web/uw-opolski/zadania-pelnomocnika","pageId":20088818,"parentPageId":20088745,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/wojewodzki-plan-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20227758,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezpieczeństwo publiczne","url":"/web/uw-opolski/bezpieczenstwo-publiczne","pageId":20234876,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zarządzanie kryzysowe","url":"/web/uw-opolski/zarzadzanie-kryzysowe2","pageId":20246176,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych","url":"/web/uw-opolski/procedury-postepowania-na-wypadek-wystapienia-zdarzenia-z-duza-liczba-poszkodowanych","pageId":20080092,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć","url":"/web/uw-opolski/dobre-praktyki-postepowania-w-szpitalnych-oddzialach-ratunkowych-i-w-izbach-przyjec","pageId":20080104,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu","url":"/web/uw-opolski/dobre-praktyki-postepowania-dyspozytorow-medycznych-i-zespolow-ratownictwa-medycznego-z-pacjentem-z-podejrzeniem-udaru-mozgu","pageId":20080106,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zalecenia Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie postępowania z pacjentem ze stwierdzonym zawałem mięśnia sercowego lub rozpoznaniem udaru mózgu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/zalecenia-wojewody-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2010-roku-w-sprawie-postepowania-z-pacjentem-ze-stwierdzonym-zawalem-miesnia-sercowego-lub-rozpoznaniem-udaru-mozgu-dla-podmiotow-realizujacych","pageId":20080107,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dobre Praktyki Leczenia Bólu","url":"/web/uw-opolski/dobre-praktyki-leczenia-bolu","pageId":20080108,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pliki do pobrania","url":"/web/uw-opolski/pliki-do-pobrania","pageId":20080109,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego - obowiązujący od 1 kwietnia 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-opolskiego---obowiazujacy-od-1-kwietnia-2019-r","pageId":20080110,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Tabele do planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - archiwum","url":"/web/uw-opolski/tabele-do-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne---archiwum","pageId":20080112,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne","pageId":20080115,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego","url":"/web/uw-opolski/rejestr-panstwowego-ratownictwa-medycznego","pageId":20080116,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Kontakt z urzędem","url":"/web/uw-opolski/kontakt-z-urzedem","pageId":20077742,"parentPageId":20077740,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dla mediów","url":"/web/uw-opolski/dla-mediow","pageId":20114323,"parentPageId":20077740,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/uw-opolski/inspektor-ochrony-danych-2","pageId":20229806,"parentPageId":20077740,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Redakcja GOV.PL","url":"/web/uw-opolski/redakcja-govpl","pageId":20080773,"parentPageId":20077740,"type":"CARD","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ankieta badania satysfakcji klienta","url":"/web/uw-opolski/ankieta-badania-satysfakcji-klienta","pageId":20198401,"parentPageId":20077740,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu poszukuje kandydatów na stanowisko: Sprzątaczka","url":"/web/uw-opolski/opolski-urzad-wojewodzki-w-opolu-poszukuje-kandydatow-na-stanowisko-sprzataczka","pageId":20273746,"parentPageId":20270506,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Podstawa prawna","url":"/web/uw-opolski/podstawa-prawna","pageId":20080118,"parentPageId":20076690,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzule RODO","url":"/web/uw-opolski/klauzule-rodo","pageId":20080119,"parentPageId":20076690,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pouczenia","url":"/web/uw-opolski/pouczenia","pageId":20080120,"parentPageId":20076690,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pobyt czasowy","url":"/web/uw-opolski/pobyt-czasowy","pageId":20076689,"parentPageId":20076688,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Pobyt stały","url":"/web/uw-opolski/pobyt-staly","pageId":20076690,"parentPageId":20076688,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue","pageId":20076699,"parentPageId":20076688,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Podstawa prawna","url":"/web/uw-opolski/podstawa-prawna2","pageId":20080270,"parentPageId":20076689,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzule RODO","url":"/web/uw-opolski/klauzule-rodo2","pageId":20080271,"parentPageId":20076689,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pouczenia","url":"/web/uw-opolski/Pouczenia","pageId":20080272,"parentPageId":20076689,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wystąpienia pokontrolne opublikowane do września 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-opublikowane-do-wrzesnia-2020-r","pageId":20082391,"parentPageId":20080278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-z-kontroli-przeprowadzonych-w-2020-r","pageId":20205608,"parentPageId":20080278,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Regulamin udzielania patronatu","url":"/web/uw-opolski/regulamin-udzielania-patronatu","pageId":20170136,"parentPageId":20170135,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o przyznanie patronatu lub udział w komitecie honorowym","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-przyznanie-patronatu-lub-udzial-w-komitecie-hoonorowym","pageId":20170151,"parentPageId":20170135,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Logo Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/logo-wojewody-opolskiego","pageId":20170159,"parentPageId":20170135,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Karta Dużej Rodziny","url":"/web/uw-opolski/karta-duzej-rodziny","pageId":20073413,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program osłonowy MRiPS \"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie\".","url":"/web/uw-opolski/program-oslonowy-mrpips-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie","pageId":20073416,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dobry start Posiłek w szkole i w domu","url":"/web/uw-opolski/posilek-w-szkole-i-w-domu","pageId":20075236,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz przewozów autobusowych","url":"/web/uw-opolski/fundusz-przewozow-autobusowych","pageId":20070044,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Maluch+","url":"/web/uw-opolski/maluch","pageId":20082147,"parentPageId":20070039,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Senior +","url":"/web/uw-opolski/senior-","pageId":20075275,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz dróg samorządowych","url":"/web/uw-opolski/fundusz-drog-samorzadowych","pageId":20076401,"parentPageId":20070039,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Fundusz Inwestycji Lokalnych","url":"/web/uw-opolski/fundusz-inwestycji-lokalnych","pageId":20077781,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Aktywna tablica","url":"/web/uw-opolski/aktywna-tablica","pageId":20129746,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Program Opieka 75+","url":"/web/uw-opolski/program-opieka-75","pageId":20206277,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030","url":"/web/uw-opolski/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030","pageId":20235773,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz akcesoriów komputerowych","url":"/web/uw-opolski/zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-urzadzen-wielofunkcyjnych-oraz-akcesoriow-komputerowych","pageId":20217948,"parentPageId":20216989,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Realizacja kwartalnych i rocznych przeglądów serwisowych sprzętu przeciwpowodziowego.","url":"/web/uw-opolski/realizacja-kwartalnych-i-rocznych-przegladow-serwisowych-sprzetu-przeciwpowodziowego","pageId":20230741,"parentPageId":20216989,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej rozbiórkę komina zlokalizowanego w budynku magazynowo - garażowym nr 1 w Luboszycach wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.","url":"/web/uw-opolski/wykonanie-dokumentacji-projektowej-obejmujacej-rozbiorke-komina-zlokalizowanego-w-budynku-magazynowo---garazowym-nr-1-w-luboszycach-wraz-z-uzyskaniem-wymaganych-prawem-uzgodnien-i-pozwolen","pageId":20243450,"parentPageId":20216989,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego.","url":"/web/uw-opolski/dostawa-fabrycznie-nowego-samochodu-terenowego","pageId":20256523,"parentPageId":20216989,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wykonanie usługi mycia szybu windy z zewnątrz wraz z orurowaniem oraz mycia okien klatek schodowych od strony zewnętrznej metodą alpinistyczną wraz z montażem odstraszaczy na gołębie w budynku OUW, ul. Piastowska 14","url":"/web/uw-opolski/wykonanie-uslugi-mycia-szyb","pageId":20271014,"parentPageId":20216989,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zakup 2 fabrycznie nowych notebooków na potrzeby WCZK","url":"/web/uw-opolski/zakup-2-fabrycznie-nowych-notebookow-na-potrzeby-wczk","pageId":20273417,"parentPageId":20216989,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plany kontroli 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-2020-r","pageId":20080365,"parentPageId":20072345,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Plany kontroli 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-2021-r","pageId":20202741,"parentPageId":20072345,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Oferty pracy","url":"/web/uw-opolski/oferty-pracy","pageId":20076192,"parentPageId":20076191,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Praktyki","url":"/web/uw-opolski/praktyki","pageId":20076197,"parentPageId":20076191,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór na stanowisko inspektora do spraw realizacji wydatków budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu / Oddział Księgowości i Sprawozdawczości – ogłoszenie nr 75998 z dnia 18 marca 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-inspektora-do-spraw-realizacji-wydatkow-budzetu-wojewody-w-wydziale-finansow-i-budzetu--oddzial-ksiegowosci-i-sprawozdawczosci--ogloszenie-nr-75998-z-dnia-18-marca-2021-r","pageId":20270036,"parentPageId":20076191,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł NIE współfinansowane z UE","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-o-wartosci-ponizej-130-000-zl-nie-wspolfinansowane-z-ue","pageId":20216989,"parentPageId":20216986,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł współfinansowane z UE","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-o-wartosci-ponizej-130-000-zl-wspolfinansowane-z-ue","pageId":20216990,"parentPageId":20216986,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 130 000 zł","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-o-wartosci-rownej-lub-wyzszej-niz-130-000-zl","pageId":20240954,"parentPageId":20216986,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Realizacja od 2020","url":"/web/uw-opolski/realizacja-od-2021","pageId":20088825,"parentPageId":20070044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Realizacja 2021 rok","url":"/web/uw-opolski/realizacja-2021-rok","pageId":20126277,"parentPageId":20070044,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pobyt stały dla obywateli UE i członków ich rodzin","url":"/web/uw-opolski/pobyt-staly-dla-obywateli-UE-i-czlonkow-ich-rodzin","pageId":20076694,"parentPageId":20076675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zarejestrowanie pobytu","url":"/web/uw-opolski/zarejestrowanie-pobytu","pageId":20076695,"parentPageId":20076675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ D","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-typ-d","pageId":20216720,"parentPageId":20076672,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca typ E","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-typ-e","pageId":20216561,"parentPageId":20076673,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - ratownictwo wodne w 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert---ratownictwo-wodne-w-2021-r","pageId":20234890,"parentPageId":20234880,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-do-komisji-konkursowej","pageId":20261036,"parentPageId":20234880,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze","pageId":20076216,"parentPageId":20074120,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze-dotyczace-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20076217,"parentPageId":20074120,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzenia zastępcze Wojewody","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-zastepcze-wojewody","pageId":20076218,"parentPageId":20074120,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/oddzial-organizacji-i-zarzadzania-dokumentami","pageId":20070032,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydział Finansów i Budżetu","url":"/web/uw-opolski/wydzial-finansow-i-budzetu","pageId":20072475,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydział Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wydzial-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20072359,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydział Prawny i Nadzoru","url":"/web/uw-opolski/wydzial-prawny-i-nadzoru","pageId":20072616,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20072468,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydział Polityki Społecznej","url":"/web/uw-opolski/wydzial-polityki-spolecznej","pageId":20072464,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wydział Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/wydzial-zdrowia-i-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20203030,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Biuro Wojewody","url":"/web/uw-opolski/biuro-wojewody2","pageId":20072456,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Biuro Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/dyrekcja","pageId":20070030,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/uw-opolski/zespol-do-spraw-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20072685,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zespół Audytu Wewnętrznego","url":"/web/uw-opolski/zespol-audytu-wewnetrznego","pageId":20072635,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20072644,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Inspektor Ochrony Danych","url":"/web/uw-opolski/inspektor-ochrony-danych","pageId":20229782,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna","url":"/web/uw-opolski/wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna2","pageId":20268569,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rzecznik Dyscyplinarny ds. osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii","url":"/web/uw-opolski/rzecznik-dyscyplinarny-ds-osob-wykonujacych-samodzielne-funkcje-w-dziedzinie-geodezji-i-kartografii","pageId":20268574,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wystąpienia pokontrolne 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-2021-r","pageId":20206792,"parentPageId":20070029,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-2020-r","pageId":20073662,"parentPageId":20070029,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":true,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-2019-r","pageId":20114877,"parentPageId":20070029,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne -archiwum","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne--archiwum","pageId":20080279,"parentPageId":20070029,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kąpieliska 2020","url":"/web/uw-opolski/kapieliska-2020","pageId":20081663,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Tlenek węgla - cichy zabójca","url":"/web/uw-opolski/tlenek-wegla---cichy-zabojca","pageId":20081664,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Hydrologia","url":"/web/uw-opolski/hydrologia","pageId":20081675,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Bezdomni - zima 2020/2021","url":"/web/uw-opolski/bezdomni---zima-20202021","pageId":20166658,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Nabór na stanowisko starszy inspektor wojewódzki ds. zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Biurze Obsługi Urzędu / Oddział Inwestycji i Administracji - ogłoszenie nr 75006 z dnia 25 lutego 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-na-stanowisko-starszy-inspektor-wojewodzki-ds-zamowien-publicznych-oraz-inwestycji-i-remontow-w-biurze-obslugi-urzedu--oddzial-inwestycji-i-administracji---ogloszenie-nr-75006-z-dnia-25-lutego-2021-r","pageId":20258774,"parentPageId":20217076,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Plan kontroli zewnętrznych OUW na 2021 rok","url":"/web/uw-opolski/plan-kontroli-zewnetrznych-ouw-na-2021-rok","pageId":20202745,"parentPageId":20202741,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plan kontroli-Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna","url":"/web/uw-opolski/plan-kontroli-wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna","pageId":20230537,"parentPageId":20202741,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Program Rodzina 500+","url":"/web/uw-opolski/program-rodzina-500","pageId":20082423,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Dobry Start","url":"/web/uw-opolski/program-dobry-start","pageId":20082444,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Program Maluch+","url":"/web/uw-opolski/program-maluch","pageId":20082447,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3","url":"/web/uw-opolski/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-3","pageId":20082450,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Świadczenia rodzinne","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-rodzinne","pageId":20082466,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz alimentacyjny","url":"/web/uw-opolski/fundusz-alimentacyjny","pageId":20082876,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Piecza zastępcza","url":"/web/uw-opolski/piecza-zastepcza","pageId":20082897,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTUCZNEGO","url":"/web/uw-opolski/ogloszenie-o-konkursie-na-stanowisko-wojewodzkiego-inspektora-farmaceutucznego","pageId":20233311,"parentPageId":20233202,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-w-2021-r","pageId":20235776,"parentPageId":20235773,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zaproszenie do udziału w pracach Komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, które realizowane będą w 2021 roku w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-do-oceny-wnioskow-w-sprawie-realizacji-zadan-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-ktore-realizowane-beda-w-2021-roku-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20235783,"parentPageId":20235773,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"II nabór dodatkowy","url":"/web/uw-opolski/ii-nabor-dodatkowy","pageId":20095926,"parentPageId":20088825,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - archiwum","url":"/web/uw-opolski/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-opolskim-urzedzie-wojewodzkim---archiwum","pageId":20082395,"parentPageId":20073214,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacje dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin","url":"/web/uw-opolski/informacje-dla-obywateli-wielkiej-brytanii-i-czlonkow-ich-rodzin","pageId":20200925,"parentPageId":20080127,"type":"ARTICLE","bipChildren":true,"bip":true},{"title":"20201002 Brzeg","url":"/web/uw-opolski/20201002-brzeg","pageId":20097576,"parentPageId":20080639,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"20201003 Brzeg","url":"/web/uw-opolski/20201003-brzeg","pageId":20097584,"parentPageId":20080639,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"20201107 Brzeg","url":"/web/uw-opolski/20201107-brzeg","pageId":20127749,"parentPageId":20080639,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"20201205 Brzeg","url":"/web/uw-opolski/20201205-brzeg","pageId":20162343,"parentPageId":20080639,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania z działalności kontrolnej przeprowadzonej przez Opolski Urząd Wojewódzkiw Opolu","url":"/web/uw-opolski/sprawozdanie-z-dzialalnosci-kontrolnej-przeprowadzonej-przez-opolski-urzad-wojewodzki-w-opolu","pageId":20245444,"parentPageId":20073215,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Dokumenty kontrolne i sprawozdania opublikowane do września 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/dokumenty-kontrolne-i-sprawozdania-opublikowane-do-wrzesnia-2020-r","pageId":20082393,"parentPageId":20073215,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie2","pageId":20082188,"parentPageId":20082147,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Maluch+ 2021","url":"/web/uw-opolski/maluch-2021","pageId":20082148,"parentPageId":20082147,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Maluch+ 2020","url":"/web/uw-opolski/maluch-2020","pageId":20082149,"parentPageId":20082147,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Maluch+ 2017-2020","url":"/web/uw-opolski/maluch-2017-2020","pageId":20082150,"parentPageId":20082147,"type":"UNIVERSAL_LIST","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wnioski i opinie wydane do 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wnioski-i-opinie-wydane-do-2020-r","pageId":20093925,"parentPageId":20093920,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Sprawozdania z trwałości","url":"/web/uw-opolski/sprawozdania-z-trwalosci","pageId":20082425,"parentPageId":20082150,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/maluch-2021---o-programie","pageId":20082189,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konsultacje","url":"/web/uw-opolski/konsultacje","pageId":20082789,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konkurs","url":"/web/uw-opolski/konkurs","pageId":20082151,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 1","url":"/web/uw-opolski/modul-5","pageId":20082361,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 2","url":"/web/uw-opolski/modul-6","pageId":20083205,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 3","url":"/web/uw-opolski/modul-8","pageId":20083207,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 4","url":"/web/uw-opolski/modul-11","pageId":20090184,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Dobry start","url":"/web/uw-opolski/dobry-start","pageId":20089980,"parentPageId":20075236,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Posiłek w szkole i w domu","url":"/web/uw-opolski/opolskie-gminy-przylaczyly-sie-do-programu-posilek-w-domu-i-w-szkole","pageId":20089983,"parentPageId":20075236,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Upamiętniliśmy Ofiary Tragedii Górnośląskiej w Łambinowicach","url":"/web/uw-opolski/upamietnilismy-ofiary-tragedii-gornoslaskiej-w-lambinowicach","pageId":20225765,"parentPageId":20225762,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie","pageId":20082162,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Konkurs","url":"/web/uw-opolski/konkurs2","pageId":20082163,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 1","url":"/web/uw-opolski/modul-1","pageId":20082164,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 2","url":"/web/uw-opolski/modul-2","pageId":20082165,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 3","url":"/web/uw-opolski/modul-3","pageId":20082166,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Moduł 4","url":"/web/uw-opolski/modul-4","pageId":20082167,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 21.09.2020 - Koronawirus województwo opolskie","url":"/web/uw-opolski/raport-21092020","pageId":20090432,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 22.09.2020 - Koronawirus województwo opolskie","url":"/web/uw-opolski/raport-22092020---koronawirus-wojewodztwo-opolskie","pageId":20093281,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 23.09.2020 - Koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-23092020---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20093896,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 24.09.2020 - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-24092020---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20094896,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 25.09.2020 - Koronawirus województwo opolskie","url":"/web/uw-opolski/raport-25092020---koronawirus-wojewodztwo-opolskie","pageId":20096024,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 26.09.2020 - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-26092020---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20096121,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 27.09.2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-27092020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20096190,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 28 września 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim ","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-28-wrzesnia-2020-r","pageId":20096382,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 29 września 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-29-wrzesnia-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20097535,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 30.09.2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-30092020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20097747,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 01.10.2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-01102020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20098140,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 2 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-2-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20098444,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 03.10.2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-03102020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20098759,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 04.10.2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-04102020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20098772,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 05.10.2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-05102020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20098957,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport dnia 6 października 2020 r. - koronawirus w woj. opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-6-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-woj-opolskim","pageId":20112353,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 7 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-7-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20112820,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 08 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-8102020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20113467,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 9 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-9-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20113984,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 10 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-10-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20114073,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 11 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-11-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20114092,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 12 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-12-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20114505,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 13 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-13-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20114879,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 14 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-14-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20115293,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 15 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-15-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20115905,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 16 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-16-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20116395,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 17 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-17-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20116729,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 18 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-18-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20116814,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 19 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-19-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20117244,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 20 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-20-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20117737,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 21 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-21-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20118299,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 22 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-22-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20118678,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 23 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-23-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20119336,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 24 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-24-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20119441,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 25 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-25-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20119532,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 26 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-26-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20119934,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 27 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-27-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20120204,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 28 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-28-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20120934,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 29 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-29-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20121561,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 30 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-30-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20122068,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 31 października 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-31-pazdziernika-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20122366,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 1 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-1-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20122395,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 2 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-2-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20122692,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 3 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-3-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20126127,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 4 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-4-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20126819,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 5 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-5-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20127417,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 6 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-6-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20127587,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 7 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-7-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20128326,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 8 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-8-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20128488,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 9 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-9-listopada---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20129483,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 10 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-10-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20130464,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 11 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-11-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20130663,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 12 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-12-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20131388,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 13 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-13-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20133130,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 14 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-14-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20133759,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 15 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-dnia-15-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim2","pageId":20134210,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 16 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-16-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20134792,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 17 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-17-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20138229,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 18 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-18-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20139008,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 19 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-19-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20140241,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 20 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-20-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20141658,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 21 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-21-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20142511,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 22 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-22-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20143009,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raport 23 listopada 2020 r. - koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-23-listopada-2020-r---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20143586,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Komunikat: zmiana w raportach dnia!","url":"/web/uw-opolski/komunikat-zmiana-w-raportach-dnia","pageId":20146693,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne - Wydział Finansów i Budżetu","url":"/web/uw-opolski/kontrola-problemowa-przeprowadzona-w-opolskiej-regionalnej-organizacji-turystycznej","pageId":20079735,"parentPageId":20079337,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plany kontroli - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna","pageId":20080366,"parentPageId":20080365,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Plany kontroli opublikowane do września 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-opublikowane-do-wrzesnia-2020-r","pageId":20082392,"parentPageId":20080365,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-opiekunczo-wychowawczej","pageId":20082898,"parentPageId":20082897,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji nr 104/W/2020 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-nr-104w2020-o-pozwoleniu-na-budowe-i-rozbiorke","pageId":20204906,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa dr. woj.nr 415 w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej odwodnienia oraz oświetlenia w terenie miejscowości Zimnice Wielkie Zimnice Małe","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-rozbudowa-i-przebudowa-dr-wojnr-415-w-zakresie-budowy-sciezki-pieszo-rowerowej-odwodnienia-oraz-oswietlenia-w-terenie-miejscowosci-zimnice-wielekie-zimnice-male2","pageId":20206066,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID pn. Budowa ścieżki rowerowej Prószków Pomologia wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki Prószków Pomologia","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-pn-budowa-sciezki-rowerowej-proszkow-pomologia-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-414-na-odcinku-zlotniki-proszkow-pomologia","pageId":20206068,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. Przebudowa gazociągu Twaróg - Komorzno I odncinek Chocianowice - Komorzno, odgałęzienie Wołczyn - Świniary","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-pn-przebudowa-gazociagu-twarog---komorzno-i-odncinek-chocianowice---komorzno-odgalezienie-wolczyn---swiniary","pageId":20213651,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej decyzję Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 października 2020 r. nr 2/2020 (znak sprawy:BA.6744.3.2019) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Kościelnej i ulicy Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-uchylajacej-decyzje-starosty-kedzierzynsko--kozielskiego-z-dnia-28-pazdziernika-2020-r-nr-22020-znak-sprawyba674432019-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-prezydenta-miasta-kedzierzyn-kozle-polegajacej-na-przebudowie-i-rozbudowie-ulicy-koscielnej-i-ulicy-zascianek-w-kedzierzynie-kozlu","pageId":20216193,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. 'Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa-Brzeg w ramach RPO województwa opolskiego na lata 2014-2020\" - odcinek realizacyjny LOT A realizowanej ma obszarze gmin Nysa, Skoroszyce i Grodków","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-pn-rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-288-nysa-brzeg-w-ramach-rpo-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2014-2020---odcinek-realizacyjny-lot-a-realizowanej-ma-obszarze-gmin-nysa-skoroszyce-i-grodkow","pageId":20217284,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. \"Modernizacja infrastruktury magazynowej w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu\" na dz. nr 121/15, 121/30, 121/31, 121/32, 121/33, 121/43, 121/44, 121/45, 121/46, 121/47, 121/48, 121/49, 121/52, ark. 3, obręb Jastrzębie, gmina Namysłów.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-pn-modernizacja-infrastruktury-magazynowej-w-kompleksie-wojskowym-w-jastrzebiu-na-dz-nr-12115-12130-12131-12132-12133-12143-12144-12145-12146-12147-12148-12149-12152-ark-3-obreb-jastrzebie-gmina-namyslow","pageId":20217293,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przejściu przez teren zamknięty PKP pod torami linii kolejowej nr 333 relacji Głuchołazy-Pokrzywna siecią wodociągową i rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej stanowiącymi element uzbrojenia dla obsługi osiedla Pasterówka-Konradów w gminie Głuchołazy, realizowanej na dz. nr 748, ark. 7, obręb Charbielin, gmina Głuchołazy","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-polegajacej-na-przejsciu-przez-teren-zamkniety-pkp-pod-torami-linii-kolejowej-nr-333-relacji-glucholazy-pokrzywna-siecia-wodociagowa-i-rurociagiem-tlocznym-kanalizacji-sanitarnej-stanowiacymi-element-uzbrojenia-dla-obslugi-osiedla-pasterowka-konradow-w-gminie-glucholazy-realizowanej-na-dz-nr-748-ark-7-obreb-charbielin-gmina-glucholazy","pageId":20217297,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. \"Przebudowa linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Groszowice, obejmująca linię kolejową nr 136 Kędzierzyn-Koźle - Opole Groszowice od km 0,206 do km 37,511 w ramach zadania Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn- Koźle - Opole Zachodnie\" na dz. nr 1/2, ark. 19, obręb Groszowice, miasto Opole.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-pn-przebudowa-linii-kolejowej-na-odcinku-kedzierzyn-kozle---opole-groszowice-obejmujaca-linie-kolejowa-nr-136-kedzierzyn-kozle---opole-groszowice-od-km-0206-do-km-37511-w-ramach-zadania-prace-na-linii-kolejowej-e30-na-odcinku-kedzierzyn--kozle---opole-zachodnie-na-dz-nr-12-ark-19-obreb-groszowice-miasto-opole","pageId":20217304,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. zmieniająca ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych z 5 czerwca 2020 r. znak sprawy IN.I.7820.5.2020.AZ obejmującą budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 – Etap I, w zakresie zmiany przebiegu linii oznaczonej jako „linia określająca granice terenu niezbędnego dla realizacji obiektów budowlanych” dla działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1105/20 (po podziale 1105/34), 48 (po podziale 48/2) oraz dz. nr 24 (po podziale 24/2).","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-zmiany-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dot-zmieniajaca-ostateczna-decyzje-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-w-zakresie-drog-publicznych-z-5-czerwca-2020-r-znak-sprawy-ini782052020az-obejmujaca-budowe-polnocnej-obwodnicy-kedzierzyna--kozla-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-40--etap-i-w-zakresie-zmiany-przebiegu-linii-oznaczonej-jako-linia-okreslajaca-granice-terenu-niezbednego-dla-realizacji-obiektow-budowlanych-dla-dzialek-oznaczonych-w-operacie-ewidencji-gruntow-i-budynkow-nr-110520-po-podziale-110534-48-po-podziale-482-oraz-dz-nr-24-po-podziale-242","pageId":20217966,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolski o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu nr IN.I.747.6.2017.SBW z 14 czerwca 2017 r. pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Brzegu.”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolski-o-zmianie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-towarzyszacej-inwestycji-w-zakresie-terminalu-regazyfikacyjnego-skroplonego-gazu-ziemnego-w-swinoujsciu-nr-ini74762017sbw-z-14-czerwca-2017-r-pn-budowa-systemowej-stacji-redukcyjno-pomiarowej-w-brzegu","pageId":20222232,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445” wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 385 od km 90+391,00 do km 90+526,64","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-zmianie-zakresu-wniosku-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-przebudowa-mostu-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-385-w-m-kopice-km-90445-wraz-z-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-385-od-km-9039100-do-km-9052664","pageId":20223295,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Województwo Opolskie nieruchomość przeznaczoną pod budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 66+300÷77+000 Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie, gmina Cisek – II etap Podlesie w km 3+500÷7+800","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-w-postepowaniu-o-ustalenie-i-wyplate-odszkodowania-za-nabyta-z-mocy-prawa-przez-wojewodztwo-opolskie-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-walu-przeciwpowodziowego-rzeki-odry-w-km-6630077000-przewoz--podlesie--miejsce-odrzanskie-gmina-cisek--ii-etap-podlesie-w-km-35007800","pageId":20227459,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu p.n. \"Przebudowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa od SRP Pawłów do SG Łosiów o długości 5200 m\"","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-towarzyszacej-inwestycji-w-zakresie-terminalu-regazyfikacyjnego-skroplonego-gazu-ziemnego-w-swinoujsciu-pn-przebudowa-gazociagu-dn200-mop-84-mpa-od-srp-pawlow-do-sg-losiow-o-dlugosci-5200-m","pageId":20228073,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km gmina Bierawa, woj. Opolskie.”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-realizacje-inwestycji-w-zakresie-budowli-przeciwpowodziowych-pn-budowa-przebudowa-i-modernizacja-prawego-walu-rzeki-odry-na-dlugosci-285-km-gmina-bierawa-woj-opolskie","pageId":20228993,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie w zakresie budowy linii kablowej niskiego napięcia od złącza kablowo pomiarowego w km 30,134 linii kolejowej nr 136 na stacji Przywory Opolskie","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-przebudowe-linii-kolejowej-e30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-budowy-linii-kablowej-niskiego-napiecia-od-zlacza-kablowo-pomiarowego-w-km-30134-linii-kolejowej-nr-136-na-stacji-przywory-opolskie","pageId":20229008,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie budowy oświetlenia peronu nr 2 p.o. Jasiona od km 15,700 do km 15,915 linii kolejowej nr 136, budowy linii kablowej niskiego napięcia w km 30,134 linii kolejowej nr 136 oraz budowy skrzyni transformatorów separacyjnych w km 30,212 linii kolejowej nr 136 na stacji Przywory Opolskie","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-przebudowe-linii-kolejowej-e30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-budowy-oswietlenia-peronu-nr-2-po-jasiona-od-km-15700-do-km-15915-linii-kolejowej-nr-136-budowy-linii-kablowej-niskiego-napiecia-w-km-30134-linii-kolejowej-nr-136-oraz-budowy-skrzyni-transformatorow-separacyjnych-w-km-30212-linii-kolejowej-nr-136-na-stacji-przywory-opolskie","pageId":20229012,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na odbudowę retencyjnego zbiornika wodnego w Oddz. 104p w leśnictwie Biechów","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-odbudowe-retencyjnego-zbiornika-wodnego-w-oddz-104p-w-lesnictwie-biechow","pageId":20229961,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Kopice km 90+445” wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 385 od km 90+391,00 do km 90+526,64","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-przebudowa-mostu-w-ciagu-drogi-wojewodzkiej-nr-385-w-m-kopice-km-90445-wraz-z-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-385-od-km-9039100-do-km-9052664","pageId":20233255,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. \"Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa-Brzeg w ramach RPO województwa opolskiego na lata 2014 - 2020\" - odcinek realizacyjny LOT C , realizowanej na obszarze gmin Grodków i Olszanka","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-pn-rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-288-nysa-brzeg-w-ramach-rpo-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2014---2020---odcinek-realizacyjny-lot-c--realizowanej-na-obszarze-gmin-grodkow-i-olszanka","pageId":20236170,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. \"Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa-Brzeg w ramach RPO województwa opolskiego na lata 2014-2020\" - odcinek realizacyjny LOT B, realizowanej na dz. nr 163/12, ark. 5 i nr 49, ark. 3, obręb Grodków, gmina Grodków - miasto","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-pn-rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-288-nysa-brzeg-w-ramach-rpo-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2014-2020---odcinek-realizacyjny-lot-b-realizowanej-na-dz-nr-16312-ark-5-i-nr-49-ark-3-obreb-grodkow-gmina-grodkow---miasto","pageId":20236183,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46 dot. działki nr 76/1 w obrębie Brzęczkowice","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-sprawy-w-postepowaniu-o-ustalenie-i-wyplate-odszkodowania-za-nabyta-z-mocy-prawa-na-rzecz-skarbu-panstwa-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-obwodnicy-m-niemodlin-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-46","pageId":20236447,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej, odwodnienia oraz oświetlenia w ramach zadania: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe”.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-i-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-415-w-zakresie-budowy-sciezki-pieszo---rowerowej-odwodnienia-oraz-oswietlenia-w-ramach-zadania-budowa-sciezki-pieszo---rowerowej-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-415-na-terenie-miejscowosci-zimnice-wielkie-i-zimnice-male","pageId":20236988,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wyadniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. \"Budowa elektroenergetycznej sieci 15 kV relacji GPZ Bierdzany - ZK-SN Osowiec\" na dz. nr 2/6, ark. 5, obręb Osowiec, gmina Turawa","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wyadniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-pn-budowa-elektroenergetycznej-sieci-15-kv-relacji-gpz-bierdzany---zk-sn-osowiec-na-dz-nr-26-ark-5-obreb-osowiec-gmina-turawa","pageId":20243784,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budwie budynku garażowego z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 133/7 i 133/8, arkusz 7, obręb Południe, miasto Brzeg","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na-budwie-budynku-garazowego-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-na-dz-nr-1337-i-1338-arkusz-7-obreb-poludnie-miasto-brzeg","pageId":20243789,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna.” Rozbudowa drogi będzie realizowana na odcinku od km 33+637,00 do km 35+500,00","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-454-w-m-krogulna-rozbudowa-drogi-bedzie-realizowana-na-odcinku-od-km-3363700-do-km-3550000","pageId":20244569,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie budowy ekranu akustycznego EA-07 (pale od nr 1 do nr 10)","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-przebudowe-linii-kolejowej-e30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-budowy-ekranu-akustycznego-ea-07-pale-od-nr-1-do-nr-10","pageId":20244967,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku granica województwa - obwodnica Kamienicy - Paczków","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zezwalajacej-na-realizacje-inwestycji-drogowej-pn-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-46-na-odcinku-granica-wojewodztwa---obwodnica-kamienicy---paczkow","pageId":20245824,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice w km 3+180,00 do km 4+800,00","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-487-w-m-roszkowice-w-km-318000-do-km-480000","pageId":20247171,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w miejscowości Miejsce Odrzańskie działka nr 757/5","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-ustalajacej-wysokosc-odszkodowania-za-nabyta-z-mocy-prawa-na-rzecz-wojewodztwa-opolskiego-nieruchomosc-przeznaczona-pod-budowe-walu-przeciwpowodziowego-rzeki-odry-w-miejscowosci-miejsce-odrzanskie-dzialka-nr-7575","pageId":20247241,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie mostu kolejowego w km 70,793 linii kolejowej 144 Tarnowskie Gór-Opole na dz. nr 224/3, 224/4, 224/5 obręb Kolonia Gosławicka, miasto Opole","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na-przebudwie-mostu-kolejowego-w-km-70793-linii-kolejowej-144-tarnowskie-gor-opole-na-dz-nr-2243-2244-2245-obreb-kolonia-goslawicka-miasto-opole","pageId":20248653,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: „Przebudowa gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa od SRP Pawłów do SG Brzeg i SG Łosiów o długości 5200 m","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-towarzyszacej-inwestycji-w-zakresie-terminalu-regazyfikacyjnego-skroplonego-gazu-ziemnego-w-swinoujsciu-pn-przebudowa-gazociagu-dn200-mop-84-mpa-od-srp-pawlow-do-sg-brzeg-i-sg-losiow-o-dlugosci-5200-m","pageId":20248948,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45 - na podstawie art. 38, 72 ust. 6 oraz 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko","url":"/web/uw-opolski/zawiadomienie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-budowa-obwodnicy-praszki-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-45---na-podstawie-art-38-72-ust-6-oraz-95-ust-3-ustawy-o-udostepnieniu-informacji-o-srodowisku-i-jego-ochronie-udziale-spoleczenstwa-o-ochronir-srodowiska-oraz-o-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko","pageId":20249188,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx137-073059-XXX/10603_L137B_Większyce_002_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na dz. nr 394, ark. 4, obręb Większyce, gmina Reńska Wieś","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx137-073059-xxx10603l137bwiekszyce002b-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dz-nr-394-ark-4-obreb-wiekszyce-gmina-renska-wies","pageId":20252552,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec - etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-w-zakresie-terminalu-regazyfikacyjnego-skroplonego-gazu-ziemnego-w-swinoujsciu-pn-budowa-gazociagu-dn100-mop84mpa-o-dlugosci-ok-120m-dla-potrzeb-realizacji-zadania-pn-przylaczenie-psg-w-m-obrowiec---etap-ii-przylaczenia-docelowego-do-gazociagu-zasilajacego-ssrp-obrowiec","pageId":20256340,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w sprawie zmiany decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.8.2019.AZ z 17 lipca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-w-sprawie-zmiany-decyzji-wojewody-opolskiego-nr-ini782082019az-z-17-lipca-2019-r-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-przedsiewziecia-pn-budowa-obwodnicy-m-niemodlin-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-46","pageId":20256388,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej w zakresie peronu kolejowego przystanek osobowy Kubice wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą w Kubicach pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole,”","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-w-sprawie-wydania-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-peronu-kolejowego-przystanku-osobowego-kubice-wraz-z-dojsciem-wyposazeniem-i-infrastruktura-w-kubicach-pn-opracowanie-dokumentacji-projektowej-i-wykonanie-robot-budowlanych--wymiana-nawierzchni-kolejowej-wraz-z-robotami-towarzyszacymi-na-linii-kolejowej-nr-287-nysa--opole-realizowanego-w-ramach-projektu-rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-287-nysa--opole","pageId":20256392,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”","url":"/web/uw-opolski/zawiadomienie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-postanowienia-przez-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-opolu-dla-zadania-pn-budowa-obwodnicy-praszki-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-45","pageId":20258473,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę urządzeń srk i teletechniki na odcinku Zdzieszowice – Opole Groszowice w zakresie przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, teletechniki, elektroenergetyki do 1 kV oraz rozbiórki obiektów kubaturowych","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-przebudowe-urzadzen-srk-i-teletechniki-na-odcinku-zdzieszowice--opole-groszowice-w-zakresie-przebudowy-urzadzen-sterowania-ruchem-kolejowym-teletechniki-elektroenergetyki-do-1-kv-oraz-rozbiorki-obiektow-kubaturowych","pageId":20260606,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice (na odcinku w km 39+280,00 do km 40+318,73).","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-423-w-m-zdzieszowice-na-odcinku-w-km-3928000-do-km-4031873","pageId":20260663,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Głuchołazy od km 2+244,00 do km 3+136,40","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-krajowej-nr-40-w-m-glucholazy-od-km-224400-do-km-313640","pageId":20264043,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie p.o. Raszowa. Budowa oświetlenia przejazdu w km 5,728 linii kolejowej 136.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-przebudowe-linii-kolejowej-e30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-po-raszowa-budowa-oswietlenia-przejazdu-w-km-5728-linii-kolejowej-136","pageId":20264051,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę gazociągu w obrębie Cisowa, gmina Kędzierzyn-Koźle działka nr 1127","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przejeta-pod-budowe-gazociagu-w-obrebie-cisowa-gmina-kedzierzyn-kozle-dzialka-nr-1127","pageId":20264343,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę gazociągu w obrębie Łąki Kozielskie, gmina Leśnica działka nr 642","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przejeta-pod-budowe-gazociagu-w-obrebie-laki-kozielskie-gmina-lesnica-dzialka-nr-642","pageId":20264345,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym p.n. Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa-Brzeg w ramach RPO województwa opolskiego na lata 2014-2020” – odcinek realizacyjny LOT C realizowanej na obszarze gmin Grodków i Olszanka","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-pn-rewitalizacja-linii-kolejowej-nr-288-nysa-brzeg-w-ramach-rpo-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2014-2020--odcinek-realizacyjny-lot-c-realizowanej-na-obszarze-gmin-grodkow-i-olszanka","pageId":20264776,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na modernizacji systemu ciepłowniczego na terenie Kompleksu Wojskowego nr 2347, na dz. nr 1345/1, ark. 8, obręb Komprachcice, gmina Komprachcice","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na-modernizacji-systemu-cieplowniczego-na-terenie-kompleksu-wojskowego-nr-2347-na-dz-nr-13451-ark-8-obreb-komprachcice-gmina-komprachcice","pageId":20264784,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx137- 073059-XXX-01/ 10603_L137B_Większyce_002_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS na działce nr 394, ark. 4, obręb Większyce, gmina Reńska Wieś","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na-budowie-obiektu-radiokomunikacyjnego-orx137--073059-xxx-01-10603l137bwiekszyce002b-sieci-lacznosci-bezprzewodowej-ertmsgsm-r-na-liniach-kolejowych-pkp-polskie-linie-kolejowe-sa-w-ramach-npw-ertms-na-dzialce-nr-394-ark-4-obreb-wiekszyce-gmina-renska-wies","pageId":20264790,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę budowę kładki dla pieszych w ramach zadania pn.: Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie linii nr 136 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 stacja Opole Groszowice od km 94,281 do km 97,210, zaprojektowanej na działkach nr: 1/2, 40/1 obręb Groszowice miejscowość Opole","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-w-sprawie-wydania-pozwolenia-na-budowe-kladki-dla-pieszych-w-ramach-zadania-pn-przebudowa-linii-kolejowej-e-30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-linii-nr-136-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-groszowice-od-km--0206-do-km-37511-oraz-linii-nr-132-stacja-opole-groszowice-od-km-94281-do-km-97210-zaprojektowanej-na-dzialkach-nr-12-401-obreb-groszowice-miejscowosc-opole","pageId":20265307,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie ekranów akustycznych w ramach zadania „Przebudowa ścianek oporowych ramp czołowo-bocznych z wymianą nawierzchni w stacji Opole Główne na linii kolejowej nr 280” na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jak działka nr 1/10, AM-75, obręb Nowa Wieś Królewska","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym","pageId":20265888,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ORx137- 073059-XXX-01/ 10603_L137B_Większyce_002_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w ramach NPW ERTMS na działce nr 394, ark. 4, obręb Większyce, gmina Reńska Wieś","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-w-sprawie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-na-terenie-zamknietym-polegajacej-na","pageId":20265891,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania w związku z budową gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn-Koźle z nieruchomości położonej w obrębie Cisowa, gmina Kędzierzyn-Koźle działki nr 1005, 1004, 1003, 736, 717","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozona-w-obrebie-cisowa-gmina-kedzierzyn-kozle-dzialki-nr-1005-1004-1003-736-717","pageId":20269133,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję Fragmentaryczny remont zniszczonej zabudowy regulacyjnej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wody miarodajne i kontrolne rzeki Biała Głuchołaska położoną w Głuchołazach działka nr 1931/4","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-polozona-w-glucholazach-dzialka-nr-19314","pageId":20269136,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję Fragmentaryczny remont zniszczonej zabudowy regulacyjnej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wody miarodajne i kontrolne rzeki Biała Głuchołaska położoną w Głuchołazach działka nr 1506/5","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nieruchomosc-przeznaczona-pod-inwestycje-fragmentaryczny-remont-zniszczonej-zabudowy-regulacyjnej-wraz-z-wykonaniem-zabezpieczen-przeciwpowodziowych-na-wody-miarodajne-i-kontrolne-rzeki-biala-glucholaska-polozona-w-glucholazach-dzialka-nr-15065","pageId":20269139,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zawiadomienie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ZRID dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”","url":"/web/uw-opolski/zawiadomienie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-zrid-dla-zadania-pn-budowa-obwodnicy-olesna-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-11-s11","pageId":20269285,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec - etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-inwestycji-towarzyszacej-inwestycji-w-zakresie-terminalu-regazyfikacyjnego-skroplonego-gazu-ziemnego-w-swinoujsciu-pn-budowa-gazociagu-dn100-mop84mpa-o-dlugosci-ok-120m-dla-potrzeb-realizacji-zadania-pn-przylaczenie-psg-w-m-obrowiec---etap-ii-przylaczenia-docelowego-do-gazociagu-zasilajacego-ssrp-obrowiec","pageId":20269287,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 w zakresie budowy ścieżki pieszo –rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 oraz budowa parkingu park & ride na terenie gminy Popielów.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-457-w-zakresie-budowy-sciezki-pieszo-rowerowej-wraz-z-oswietleniem-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-457-oraz-budowa-parkingu-park--ride-na-terenie-gminy-popielow","pageId":20269310,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej w zakresie budowy kładki dla pieszych w ramach zadania pn.: Przebudowa linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie linii nr 136 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 stacja Opole Groszowice od km 94,281 do km 97,210, zaprojektowanej na działkach nr: 1/2, 40/1 obręb Groszowice miejscowość Opole.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-wydaniu-decyzji-o-pozwoleniu-na-budowe-linii-kolejowej-w-zakresie-budowe-kladki-dla-pieszych-w-ramach-zadania-pn-przebudowa-linii-kolejowej-e-30-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-zachodnie-w-zakresie-linii-nr-136-na-odcinku-kedzierzyn-kozle--opole-groszowice-od-km--0206-do-km-37511-oraz-linii-nr-132-stacja-opole-groszowice-od-km-94281-do-km-97210-zaprojektowanej-na-dzialkach-nr-12-401-obreb-groszowice-miejscowosc-opole","pageId":20273108,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 46 w obrębie Lędziny działka nr 477/38","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-mozliwosci-przegladania-akt-w-sprawie-ustalenia-i-wyplaty-odszkodowania-za-nabyta-z-mocy-prawa-na-rzecz-skarbu-panstwa-nieruchomosc-przeznaczona-pod-rozbudowe-drogi-krajowej-nr-46-w-obrebie-ledziny-dzialka-nr-47738","pageId":20273719,"parentPageId":20200656,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych","url":"/web/uw-opolski/szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-spowodowanych-skutkami-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych","pageId":20076761,"parentPageId":20076759,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Udzielanie dotacji podmiotowych dla spółek wodnych ","url":"/web/uw-opolski/spolki-wodne","pageId":20080397,"parentPageId":20076759,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz Inwestycji Lokalnych-2020r.","url":"/web/uw-opolski/fundusz-inwestycji-lokalnych-2020-r","pageId":20080093,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór do Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-do-rzadowego-programu-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20083037,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły do opolskich samorządów","url":"/web/uw-opolski/pieniadze-z-funduszu-inwestycji-lokalnych-trafily-do-opolskich-samorzadow","pageId":20088514,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"II Nabór do Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/ii-nabor-do-rzadowego-programu-funduszu-inwestycji-lokalnych---2020-r","pageId":20170864,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"III nabór do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych","url":"/web/uw-opolski/III-nabor-do-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20199771,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Nabór do Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych - gminy górskie 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-do-rzadowego-programu-fundusz-inwestycji-lokalnych---gminy-gorskie-2021","pageId":20213289,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Akty prawne","url":"/web/uw-opolski/akty-prawne","pageId":20088770,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Raporty/statystyki/opracowania","url":"/web/uw-opolski/raportystatystykiopracowania","pageId":20088771,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Osoby dotknięte przemocą","url":"/web/uw-opolski/osoby-dotkniete-przemoca","pageId":20088774,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Osoby stosujące przemoc","url":"/web/uw-opolski/osoby-stosujace-przemoc","pageId":20088776,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Służby zajmujące się przemocą w rodzinie","url":"/web/uw-opolski/sluzby","pageId":20088778,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 31.12.2020 r","url":"/web/uw-opolski/obywatele-zjednoczonego-krolestwa-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej-przebywajacy-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-przed-31122020-r","pageId":20200943,"parentPageId":20200925,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Członkowie rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 31.12.2020 r","url":"/web/uw-opolski/czlonkowie-rodziny-obywatela-zjednoczonego-krolestwa-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej-przebywajacy-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-przed-31122020-r","pageId":20200999,"parentPageId":20200925,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 01.01.2021 r.","url":"/web/uw-opolski/pobyt-obywateli-wielkiej-brytanii-i-czlonkow-ich-rodzin-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-od-dnia-01012021-r","pageId":20201010,"parentPageId":20200925,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wystąpienie pokontrolne - Ambasada Uśmiechu","url":"/web/uw-opolski/wystapienie-pokontrolne---ambasada-usmiechu","pageId":20115233,"parentPageId":20115163,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Majątek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (stan na dzień 01.01.2020 r.)","url":"/web/uw-opolski/majatek-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-stan-na-dzien-01012020-r","pageId":20082904,"parentPageId":20073695,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Punkt Spisowy","url":"/web/uw-opolski/punkt-spisowy","pageId":20265590,"parentPageId":20258501,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zarządzanie ruchem na drogach gminnych i powiatowych","url":"/web/uw-opolski/zarzadzanie-ruchem-na-drogach-gminnych-i-powiatowych","pageId":20114891,"parentPageId":20114880,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rejestr domów pomocy społecznej","url":"/web/uw-opolski/rejestr-domow-pomocy-spolecznej","pageId":20082887,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku","url":"/web/uw-opolski/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku","pageId":20082892,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych","url":"/web/uw-opolski/rejestr-placowek-opiekunczo-wychowawczych","pageId":20126537,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr miejsc w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi noclegowniach oraz ogrzewalniach","url":"/web/uw-opolski/rejestr-miejsc-w-ktorych-gmina-udziela-tymczasowego-schronienia-w-schroniskach-dla-osob-bezdomnych-schroniskach-dla-osob-bezdomnych-z-uslugami-opiekunczymi-noclegowniach-oraz-ogrzewalniach2","pageId":20164926,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w woj. opolskim","url":"/web/uw-opolski/rejestr-wolnych-miejsc-w-placowkach-opiekunczo-wychowawczych-stan-na-30112020-r","pageId":20188807,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Zatrudnienie osób niepełnosprawnych","url":"/web/uw-opolski/zatrudnienie-osob-niepelnosprawnych","pageId":20088738,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zatrudnienie na chronionym rynku pracy","url":"/web/uw-opolski/zatrudnienie-na-chronionym-rynku-pracy","pageId":20088739,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Status osoby niepełnosprawnej","url":"/web/uw-opolski/status-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20088743,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych","url":"/web/uw-opolski/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych","pageId":20088744,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych","url":"/web/uw-opolski/pelnomocnik-ds-osob-niepelnosprawnych","pageId":20088745,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Niepełnosprawność w liczbach","url":"/web/uw-opolski/niepelnosprawnosc-w-liczbach","pageId":20088746,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Fundusz Solidarnościowy","url":"/web/uw-opolski/fundusz-solidarnosciowy2","pageId":20088748,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne - Wydział Finansów i Budżetu 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne---wydzial-finansow-i-budzetu-2021-r","pageId":20230429,"parentPageId":20206792,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Wystąpienia pokontrolne - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne---wydzial-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20245828,"parentPageId":20206792,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne - Wydział Polityki Społecznej","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne---wydzial-polityki-spolecznej2","pageId":20258121,"parentPageId":20206792,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w 2021 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne---wydzial-spraw-obywatelskich-i-ciudzoziemcow-w-2021-r","pageId":20272110,"parentPageId":20206792,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prowadzenie-domu-pomocy-spolecznej","pageId":20082895,"parentPageId":20082894,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula Informacyjna dla klientów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-klientow-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu","pageId":20072914,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Informacja o monitorowaniu siedziby Opolskiego Urzędu","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-monitorowaniu-siedziby-opolskiego-urzedu","pageId":20082819,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula informacyjna w związku z monitorowaniem koronawirusa","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-w-zwiazku-z-monitorowaniem-koronawirusa","pageId":20082821,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań i wydarzeń w OUW","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-uczestnikow-spotkan-i-wydarzen-w-ouw","pageId":20083254,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20083264,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna - Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna---koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego","pageId":20083267,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula informacyjna dla klientów Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-klientow-wojewodzkiego-zespolu-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20082389,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie powiadamiania ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-systemie-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20080302,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie SWD PRM","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-systemie-swd-prm","pageId":20080306,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-wojewodzkiej-komisji-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych","pageId":20082949,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna Państwowej Straży Łowieckiej w Opolu","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-panstwowej-strazy-lowieckiej-w-opolu","pageId":20082822,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula Informacyjna dla przedstawiciela Wykonawcy w zakresie merytorycznego wykonania umowy","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-przedstawiciela-wykonawcy-w-zakresie-merytorycznego-wykonania-umowy","pageId":20082825,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna---przetwarzanie-danych-osobowych-w-postepowaniach-administracyjnych-w-sprawach-zalatwianych-milczaco","pageId":20082826,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna---dostep-do-informacji-publicznej","pageId":20083242,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula informacyjna przy ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-przy-ponownym-wykorzystaniu-informacji-sektora-publicznego","pageId":20083245,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":true},{"title":"Klauzula informacyjna -przy przekazywaniu wg właściwości","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna--przy-przekazywaniu-wg-wlasciwosci","pageId":20083246,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-wpis-do-rejestru-osrodkow-szkolenia-kierowcow-wykonujacych-przewoz-drogowy","pageId":20076750,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy","pageId":20076752,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Egzaminowanie kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy","url":"/web/uw-opolski/egzaminowanie-kandydatow-na-instruktorow-techniki-jazdy-i-instruktorow-techniki-jazdy","pageId":20081029,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false},{"title":"Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym","url":"/web/uw-opolski/egzaminowanie-kandydatow-na-instruktorow-i-instruktorow-oraz-kandydatow-na-wykladowcow-i-wykladowcow-szkolacych-osoby-ubiegajace-sie-o-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami-silnikowym","pageId":20081050,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bipChildren":false,"bip":false}]