W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O urzędzie","url":"/web/uw-opolski/urzad","pageId":20068619,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/uw-opolski/co-robimy","pageId":20068620,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci","pageId":20068622,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/uw-opolski/zalatw-sprawe","pageId":20068621,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/uw-opolski/kontakt","pageId":20077740,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-karty-doskonalenia-zawodowego-dla-ratownika-medycznego","pageId":20081970,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-karty-doskonalenia-dla-dyspozytora-medycznego","pageId":20082561,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zatwierdzenia programu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy","url":"/web/uw-opolski/uzyskanie-zatwierdzenia-programu-kursu-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy","pageId":20082563,"parentPageId":20081969,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raporty dnia","url":"/web/uw-opolski/raporty-dnia","pageId":20093675,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Decyzje i dokumenty wydane przez Wojewodę Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/decyzje-i-dokumenty-wydane-przez-wojewode-opolskiego","pageId":20093683,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikaty Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/komunikaty-wojewody-opolskiego","pageId":20093701,"parentPageId":20090422,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykresy","url":"/web/uw-opolski/wykresy","pageId":20089131,"parentPageId":20090422,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinych","url":"/web/uw-opolski/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinych","pageId":20082472,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne","url":"/web/uw-opolski/informacje-dla-skladajacych-wniosek-o-swiadczenia-rodzinne","pageId":20082874,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia rodzinne uzależnione od niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-rodzinne-uzaleznione-od-niepelnosprawnosci","pageId":20082875,"parentPageId":20082466,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 66050 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66050-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093243,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 66042 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66042-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093254,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 66039 z dnia 21 lipca 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-66039-z-dnia-21-lipca-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-wydziale-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20093261,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór nr 68006 z dnia 1 września 2020 r. na stanowisko starszego inspektora w Biurze Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/nabor-nr-68006-z-dnia-1-wrzesnia-2020-r-na-stanowisko-starszego-inspektora-w-biurze-obslugi-urzedu","pageId":20094006,"parentPageId":20082465,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki kontroli - wystąpienia pokontrolne","url":"/web/uw-opolski/Wyniki-kontroli-wystapienia-pokontrolne","pageId":20070029,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plany kontroli","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli","pageId":20072345,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim","url":"/web/uw-opolski/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-opolskim-urzedzie-wojewodzkim","pageId":20073214,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdawczość","url":"/web/uw-opolski/sprawozdawczosc","pageId":20073215,"parentPageId":20072998,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet Wojewody - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody---2020-r","pageId":20076295,"parentPageId":20074023,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadamianie o zgromadzeniach","url":"/web/uw-opolski/zawiadamianie-o-zgromadzeniach","pageId":20080638,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgromadzenia cykliczne","url":"/web/uw-opolski/zgromadzenia-cykliczne","pageId":20080640,"parentPageId":20076324,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolu","url":"/web/uw-opolski/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-w-opolu","pageId":20082998,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą","url":"/web/uw-opolski/rejestr-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza","pageId":20083003,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultanci Wojewódzcy w Ochronie Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/konsultanci-wojewodzcy-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083010,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz fizjoterapeutów","url":"/web/uw-opolski/ksztalcenie-podyplomowe-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-oraz-fizjoterapeutow","pageId":20083012,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"HIV AIDS","url":"/web/uw-opolski/hiv-aids","pageId":20083043,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinia o celowości inwestycji w sektorze zdrowia - IOWISZ","url":"/web/uw-opolski/opinia-o-celowosci-inwestycji-w-sektorze-zdrowia---iowisz","pageId":20083060,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rady Społeczne w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami","url":"/web/uw-opolski/rady-spoleczne-w-podmiotach-leczniczych-niebedacych-przedsiebiorcami","pageId":20083062,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapy Potrzeb Zdrowotnych","url":"/web/uw-opolski/mapy-potrzeb-zdrowotnych","pageId":20083073,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statystyka w ochronie zdrowia","url":"/web/uw-opolski/statystyka-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083049,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Narodowy Program Zdrowia NPZ","url":"/web/uw-opolski/narodowy-program-zdrowia-npz","pageId":20083058,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-dla-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20083061,"parentPageId":20082981,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności i komunikaty","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci-i-komunikaty2","pageId":20083247,"parentPageId":20082981,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20072792,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starostwa","url":"/web/uw-opolski/starostwa","pageId":20072794,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Urzędy Miast i Gmin","url":"/web/uw-opolski/urzedy-miast-i-gmin","pageId":20072797,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Administracja zespolona","url":"/web/uw-opolski/administracja-zespolona","pageId":20072748,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki podległe Wojewodzie","url":"/web/uw-opolski/jednostki-podlegle-wojewodzie","pageId":20073163,"parentPageId":20072746,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca szkoleniowe w jednostkach akredytowanych na terenie województwa opolskiego - kształcenie w systemie modułowym, stan na dzień 14.09.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/miejsca-szkoleniowe-w-jednostkach-akredytowanych-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego---ksztalcenie-w-systemie-modulowym-stan-na-dzien-14092020-r","pageId":20088941,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Liczba miejsc nieobjętych rezydenturą (pozarezydenckie) dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie 1-31 października 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/liczba-miejsc-nieobjetych-rezydentura-pozarezydenckie-dla-lekarzy-w-poszczegolnych-dziedzinach-medycyny-na-postepowanie-kwalifikacyjne-przeprowadzane-w-terminie-1-31-pazdziernika-2020-r","pageId":20088995,"parentPageId":20083247,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Wojewody Opolskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową za 2019 r.","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-dzialalnosci-lobbingowej-w-procesie-stanowienia-prawa-podejmowanej-wobec-wojewody-opolskiego-przez-podmioty-wykonujace-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa-za-2019-r","pageId":20081781,"parentPageId":20076319,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Organizacja pracy w Centrum Obsługi Cudzoziemca w czasie epidemii","url":"/web/uw-opolski/organizacja-pracy-w-centrum-obslugi-cudzoziemca-w-czasie-epidemii","pageId":20080136,"parentPageId":20080129,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego","url":"/web/uw-opolski/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego2","pageId":20082756,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie dla rodzin z dziećmi","url":"/web/uw-opolski/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi","pageId":20082417,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry","url":"/web/uw-opolski/rejestry","pageId":20082886,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna","url":"/web/uw-opolski/nieodplatna-pomoc-prawna-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-oraz-edukacja-prawna","pageId":20076392,"parentPageId":20081921,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc społeczna","url":"/web/uw-opolski/pomoc-spoleczna","pageId":20082894,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niepełnosprawność","url":"/web/uw-opolski/niepelnosprawnosc","pageId":20088516,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Za Życiem","url":"/web/uw-opolski/za-zyciem","pageId":20088747,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przemoc w rodzinie","url":"/web/uw-opolski/przemoc-w-rodzinie","pageId":20088538,"parentPageId":20081921,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt budżetu na rok 2020 III etap","url":"/web/uw-opolski/projekt-budzetu-na-rok-2020-iii-etap","pageId":20079794,"parentPageId":20076295,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Program Pomyśl zanim spróbujesz dotyczący profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019","url":"/web/uw-opolski/program-pomysl-zanim-sprobujesz-dotyczacy-profilaktyki-uzaleznien-dzieci-i-mlodziezy-do-18-roku-zycia-w-wojewodztwie-opolskim-na-lata-2016-2019","pageId":20083014,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach inicjatywy Cyberbezpieczny Uczeń na lata 2016-2019.","url":"/web/uw-opolski/cyberbezpieczny-uczen-na-lata-2016-2019","pageId":20083025,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program podniesienia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018-2020 Świadomy i bezpieczny Senior.","url":"/web/uw-opolski/program-podniesienia-swiadomosci-seniorow-w-obszarze","pageId":20083033,"parentPageId":20073223,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o zakresie działalności Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-zakresie-dzialalnosci-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego","pageId":20087060,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/uw-opolski/deklaracja-dostepnosci","pageId":20077710,"parentPageId":20074756,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Usługa dla osób mających trudności w komunikowaniu się","url":"/web/uw-opolski/usluga-dla-osob-majacych-trudnosci-w-komunikowaniu-sie","pageId":20072929,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wideoinfolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych","url":"/web/uw-opolski/wideoinfolinia-w-sprawie-koronawirusa-dla-osob-gluchych","pageId":20077711,"parentPageId":20074756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"20.09.2020 - Koronawirus w DPS Jędrzejów","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps-jedrzejow2","pageId":20093469,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus: Rośnie liczba punktów DriveThru","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-rosnie-liczba-punktow-drivethru3","pageId":20094267,"parentPageId":20093701,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie4","pageId":20093610,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020","url":"/web/uw-opolski/program-wieloletni-senior-na-lata-2015-2020","pageId":20083105,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SENIOR + 2017-2019","url":"/web/uw-opolski/senior--2017-2019","pageId":20093457,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"SENIOR+ 2020","url":"/web/uw-opolski/senior-2020","pageId":20093459,"parentPageId":20075275,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo urzędu","url":"/web/uw-opolski/kierownictwo-urzedu","pageId":20069987,"parentPageId":20068619,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/uw-opolski/wydzialy-i-biura","pageId":20070025,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Misja Urzędu","url":"/web/uw-opolski/misja-urzedu","pageId":20075957,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Prawne podstawy działania","url":"/web/uw-opolski/prawne-podstawy-dzialania","pageId":20072351,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw","url":"/web/uw-opolski/proba","pageId":20068818,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/uw-opolski/ochrona-danych-osobowych","pageId":20072910,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Administracja publiczna w województwie","url":"/web/uw-opolski/administracja-publiczna-w-wojewodztwie","pageId":20072746,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komisje i Zespoły działające przy Wojewodzie Opolskim","url":"/web/uw-opolski/komisje-i-zespoly-dzialajace-przy-wojewodzie-opolskim","pageId":20073199,"parentPageId":20068619,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry prowadzone w Urzędzie","url":"/web/uw-opolski/rejestry-prowadzone-w-urzedzie","pageId":20090088,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Majątek urzędu","url":"/web/uw-opolski/majatek-urzedu","pageId":20073695,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet Wojewody","url":"/web/uw-opolski/budzet-wojewody","pageId":20074023,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa","url":"/web/uw-opolski/dzialalnosc-lobbingowa-w-procesie-stanowienia-prawa","pageId":20076319,"parentPageId":20068619,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dostępność","url":"/web/uw-opolski/dostepnosc2","pageId":20089485,"parentPageId":20068619,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzupełnianie dokumentów","url":"/web/uw-opolski/uzupelnianie-dokumentow","pageId":20080209,"parentPageId":20080136,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System kolejkowy","url":"/web/uw-opolski/system-kolejkowy","pageId":20080224,"parentPageId":20080136,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/uw-opolski/aktualnosci-wiadomosci","pageId":20073330,"parentPageId":20068622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus","url":"/web/uw-opolski/koronawirus","pageId":20090422,"parentPageId":20068622,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Realizacja programu w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/realizacja-programu-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20083072,"parentPageId":20082447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe inwestycje 2020","url":"/web/uw-opolski/nowe-inwestycje-2020","pageId":20083077,"parentPageId":20082447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne---2020-r","pageId":20089259,"parentPageId":20076303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zamówienia publiczne - postępowania wszczęte przed dniem 15.09.2020 r.","url":"/web/uw-opolski/archiwum-zamowienia-publiczne---wszczete-przed-dniem-15092020-r","pageId":20088661,"parentPageId":20076303,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Programy rządowe","url":"/web/uw-opolski/progray-rzadowe","pageId":20070039,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Programy Wojewody","url":"/web/uw-opolski/programy-wojewody","pageId":20073223,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Solidarnościowy","url":"/web/uw-opolski/fundusz-solidarnosciowy","pageId":20076399,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole","url":"/web/uw-opolski/kontrole","pageId":20072998,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działalność nadzorcza","url":"/web/uw-opolski/dzialalnosc-nadzorcza","pageId":20074120,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Polityka Społeczna","url":"/web/uw-opolski/polityka-spoleczna","pageId":20081921,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zdrowie","url":"/web/uw-opolski/zdrowie","pageId":20082981,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzanie kryzysowe","url":"/web/uw-opolski/zarzadzanie-kryzysowe","pageId":20074414,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/panstwowe-ratownictwo-medyczne","pageId":20074415,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci2","pageId":20079789,"parentPageId":20068620,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zmiany granic administracyjnych","url":"/web/uw-opolski/zmiany-granic-administracyjnych","pageId":20093920,"parentPageId":20068620,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dostępność","url":"/web/uw-opolski/dostepnosc","pageId":20074756,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Karty Usług","url":"/web/uw-opolski/karty-uslug","pageId":20076641,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Lustracja","url":"/web/uw-opolski/lustracja2","pageId":20079291,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia Wojewody","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenia-wojewody","pageId":20075959,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/uw-opolski/ogloszenia","pageId":20076301,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego","url":"/web/uw-opolski/ogloszenia-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-majatku-ruchomego","pageId":20076302,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/uw-opolski/petycje","pageId":20076377,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Praca w Urzędzie","url":"/web/uw-opolski/praca-w-urzedzie","pageId":20076191,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw","url":"/web/uw-opolski/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw","pageId":20072861,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji publicznej","url":"/web/uw-opolski/udostepnianie-informacji-publicznej","pageId":20073344,"parentPageId":20068621,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-publiczne","pageId":20076303,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zgromadzenia publiczne","url":"/web/uw-opolski/zgromadzenia-publiczne","pageId":20076324,"parentPageId":20068621,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Programy polityki zdrowotnej","url":"/web/uw-opolski/programy-polityki-zdrowotnej","pageId":20083063,"parentPageId":20083058,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"1 sierpnia 2020 Opolanie wiecznie pamiętają","url":"/web/uw-opolski/1-sierpnia-2020-opolanie-wiecznie-pamietaja","pageId":20080287,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opole: Wojewódzkie i miejskie obchody święta policji","url":"/web/uw-opolski/opole-wojewodzkie-i-miejskie-obchody-swieta-policji","pageId":20080600,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Żyli prawem wilka. Pamiętamy o Żołnierzach „Bartka”","url":"/web/uw-opolski/zyli-prawem-wilka-pamietamy-o-zolnierzach-bartka","pageId":20088680,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewoda wspiera powodzian. Głuchołazy otrzymały środki w zaledwie dobę","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-wspiera-powodzian-glucholazy-otrzymaly-srodki-w-zaledwie-dobe","pageId":20088981,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wciąż poszukują zamordowanych Bohaterów","url":"/web/uw-opolski/wciaz-poszukuja-zamordowanych-bohaterow","pageId":20089430,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus – nowe obostrzenia na terenie pow. kluczborskiego i głubczyckiego","url":"/web/uw-opolski/koronawirus--nowe-obostrzenia-na-terenie-pow-kluczborskiego-i-glubczyckiego","pageId":20089663,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Kietrz: zasiłki celowe na remonty","url":"/web/uw-opolski/gmina-kietrz-zasilki-celowe-na-remonty","pageId":20089676,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"81. rocznica agresji sowieckiej na Polskę - uroczystości w Opolu","url":"/web/uw-opolski/81-rocznica-agresji-sowieckiej-na-polske---uroczystosci-w-opolu2","pageId":20089904,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koronawirus w DPS Jędrzejów","url":"/web/uw-opolski/koronawirus-w-dps-jedrzejow","pageId":20090158,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina Domaszowice otrzymała ponad pół mln zł dofinansowania rozbiórki wiaduktu nad linią kolejową nr 143 relacji Kalety-Wrocław Mikołajów w m. Strzelce","url":"/web/uw-opolski/gmina-domaszowice-otrzymala-srodki-na-dofinansowanie-rozbiorki-wiaduktu-nad-linia-kolejowa-nr-143-relacji-kalety-wroclaw-mikolajow-w-m-strzelce","pageId":20090310,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dożynki diecezjalne 2020: wicewojewoda podziękowała rolnikom","url":"/web/uw-opolski/dozynki-diecezjalne-2020-wicewojedoa-podziekowala-rolnikom","pageId":20090613,"parentPageId":20073330,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Realizacja od 2020","url":"/web/uw-opolski/realizacja-od-2020","pageId":20088650,"parentPageId":20076401,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Typy zezwoleń na pracę","url":"/web/uw-opolski/typy-zezwolen","pageId":20076668,"parentPageId":20076662,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Typ A, B, C, D, E","url":"/web/uw-opolski/przedluzenie-zezwolenia-na-prace-cudzoziemca-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej","pageId":20079450,"parentPageId":20076662,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ A","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-a","pageId":20076669,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ B","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-b","pageId":20076670,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ C","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-c","pageId":20076671,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ D","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-d","pageId":20076672,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na pracę cudzoziemca - Typ E","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prace-cudzoziemca---typ-e","pageId":20076673,"parentPageId":20076668,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"HIV/AIDS - dane epidemiologiczne","url":"/web/uw-opolski/dane-epidemiologiczne","pageId":20083065,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje Ogólne","url":"/web/uw-opolski/informacje-ogolne","pageId":20083066,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ciąża i dzieci","url":"/web/uw-opolski/ciaza-i-dzieci","pageId":20083067,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Leczenie","url":"/web/uw-opolski/leczenie","pageId":20083068,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tel. zaufania","url":"/web/uw-opolski/tel-zaufania","pageId":20083069,"parentPageId":20083043,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewoda Opolski","url":"/web/uw-opolski/wojewoda-opolski","pageId":20069990,"parentPageId":20069987,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wicewojewoda Opolski","url":"/web/uw-opolski/wicewojewoda","pageId":20070028,"parentPageId":20069987,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dyrektor Generalny","url":"/web/uw-opolski/dyrektor-generalny","pageId":20073255,"parentPageId":20069987,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Archiwum Zakładowe","url":"/web/uw-opolski/archiwum-zakladowe","pageId":20076719,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budownictwo, architektura oraz planowanie przestrzenne","url":"/web/uw-opolski/budownictwo-architektura-oraz-planowanie-przestrzenne","pageId":20076731,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cudzoziemcy","url":"/web/uw-opolski/cudzoziemcy","pageId":20076655,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Karta Polaka","url":"/web/uw-opolski/karta-polaka","pageId":20080580,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kościoły i związki wyznaniowe","url":"/web/uw-opolski/koscioly-i-zwiazki-wyznaniowe","pageId":20076732,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nieruchomości, odszkodowania, rekompensaty","url":"/web/uw-opolski/nieruchomosci-odszkodowania-rekompensaty","pageId":20076725,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obywatelstwo i repatriacja","url":"/web/uw-opolski/obywatelstwo-i-repatriacja","pageId":20076721,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ordery i odznaczenia państwowe","url":"/web/uw-opolski/ordery-i-odznaczenia-panstwowe","pageId":20076716,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Paszporty","url":"/web/uw-opolski/paszporty","pageId":20082259,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Transport i komunikacja","url":"/web/uw-opolski/transport-i-komunikacja","pageId":20076748,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rolnictwo","url":"/web/uw-opolski/rolnictwo","pageId":20076759,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/panstwowe-ratownictwo-medyczne2","pageId":20081969,"parentPageId":20076641,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego","url":"/web/uw-opolski/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego","pageId":20076636,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego","url":"/web/uw-opolski/zrzeczenie-sie-obywatelstwa-polskiego","pageId":20076639,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nadanie obywatelstwa polskiego","url":"/web/uw-opolski/nadanie-obywatelstwa-polskiego","pageId":20076635,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uznanie za obywatela polskiego","url":"/web/uw-opolski/uznanie-za-obywatela-polskiego","pageId":20080615,"parentPageId":20076651,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów npp, npo, nm na obszarze województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/listy-organizacji-pozarzadowych-uprawnionych-do-prowadzenia-punktow-npp-npo-nm-na-obszarze-wojewodztwa-opolskiego","pageId":20082916,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim w 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wykaz-punktow","pageId":20088931,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzory oświadczeń dla dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.","url":"/web/uw-opolski/wzory-oswiadczen","pageId":20088962,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akty prawne dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej","url":"/web/uw-opolski/akty-prawne-dotyczace-nieodplatnej-pomocy-prawnej","pageId":20088964,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzory wniosków i oświadczeń dla organizacji pozarządowych ubiegających się o wpis na listę wojewody.","url":"/web/uw-opolski/wzory-wnioskow-i-oswiadczen-dla-organizacji","pageId":20088967,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raporty/statystyki/opracowania","url":"/web/uw-opolski/raportystatystykiopracowania2","pageId":20088971,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warunki wpisu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa oraz nieodpłatnej mediacji.","url":"/web/uw-opolski/warunki-wpisu-na-liste","pageId":20088972,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasady podmiotowe i przedmiotowe udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji.","url":"/web/uw-opolski/zasady-podmiotowe-i-przedmiotowe2","pageId":20088974,"parentPageId":20076392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odznaczenia \"Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia\"","url":"/web/uw-opolski/odznaczenia-za-zaslugi-w-ochronie-zdrowia","pageId":20083052,"parentPageId":20083049,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie cudzoziemca","url":"/web/uw-opolski/zaproszenie-cudzoziemca","pageId":20076588,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenia na pracę cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow","pageId":20076662,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej","url":"/web/uw-opolski/legalizacja-pobytu-obywateli-unii-europejskiej","pageId":20076675,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Legalizacja pobytu cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/legalizacja-pobytu-cudzoziemcow","pageId":20076688,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Brexit","url":"/web/uw-opolski/brexit","pageId":20080127,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Obsługi Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/centrum-obslugi-cudzoziemcow","pageId":20080129,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow","pageId":20080211,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużenie wizy","url":"/web/uw-opolski/przedluzenie-wizy","pageId":20080280,"parentPageId":20076655,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2019-2020","url":"/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2019-2020","pageId":20082940,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych edycja 2020","url":"/web/uw-opolski/uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych","pageId":20083018,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opieka wytchnieniowa edycja 2020","url":"/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa-edycja-2021","pageId":20083026,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centra opiekuńczo-mieszkalne","url":"/web/uw-opolski/centra-opiekunczo-mieszkalne2","pageId":20083035,"parentPageId":20076399,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System kolejkowy","url":"/web/uw-opolski/system-kolejkowy2","pageId":20082274,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rezerwacja wizyty","url":"/web/uw-opolski/rezerwacja-wizyty","pageId":20082281,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie utraty, zniszczenia dokumentu paszportowego","url":"/web/uw-opolski/zgloszenie-utraty-zniszczenia-dokumentu-paszportowego","pageId":20076642,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej","url":"/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-dla-osoby-pelnoletniej","pageId":20076645,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie paszportu dla osoby małoletniej","url":"/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-dla-osoby-maloletniej","pageId":20079755,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie paszportu tymczasowego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-tymczasowego","pageId":20079756,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"klauzula RODO","url":"/web/uw-opolski/klauzula-rodo","pageId":20082307,"parentPageId":20082259,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego do nr 89/2020","url":"/web/uw-opolski/Zarzadzenia-Wojewody-Opolskiego-do-nr-89-2020","pageId":20089862,"parentPageId":20090203,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferty pracy w służbie cywilnej","url":"/web/uw-opolski/aktualne-ogloszenia","pageId":20082432,"parentPageId":20082498,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oferty pracy poza korpusem służby cywilnej","url":"/web/uw-opolski/oferty-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej","pageId":20082443,"parentPageId":20082498,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Procedura naboru","url":"/web/uw-opolski/procedura-naboru","pageId":20093245,"parentPageId":20082498,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Procedura ubiegania się o świadczenia","url":"/web/uw-opolski/procedura-ubiegania-sie-oswiadczenia","pageId":20082813,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólne zasady - informacje dla Klienta","url":"/web/uw-opolski/ogolne-zasady---informacje-dla-klienta","pageId":20082812,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasady współpracy pomiędzy instytucjami","url":"/web/uw-opolski/zasady-wspolpracy-pomiedzy-instytucjami","pageId":20082814,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koordynacja-akty prawne","url":"/web/uw-opolski/koordynacja-akty-prawne","pageId":20082815,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia nienależnie pobrane-umorzenia, raty","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-nienaleznie-pobrane-umorzenia-raty","pageId":20082817,"parentPageId":20082756,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania - lista zaktualizowana nr 3","url":"/web/uw-opolski/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania---lista-zaktualizowana-nr-3","pageId":20088655,"parentPageId":20088650,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obywatelstwo","url":"/web/uw-opolski/obywatelstwo","pageId":20076651,"parentPageId":20076721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Repatriacja","url":"/web/uw-opolski/repatriacja","pageId":20076724,"parentPageId":20076721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenia Wojewody z 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenia-wojewody-z-2020-r","pageId":20075962,"parentPageId":20075959,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Archiwalne Obwieszczenia Wojewody","url":"/web/uw-opolski/archiwalne-obwieszczenia-wojewody","pageId":20075965,"parentPageId":20075959,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uznanie za repatrianta","url":"/web/uw-opolski/uznanie-za-repatrianta","pageId":20080569,"parentPageId":20076724,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc finansowa dla repatrianta","url":"/web/uw-opolski/pomoc-finansowa-dla-repatrianta","pageId":20080571,"parentPageId":20076724,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Potwierdzenie posiadania obywatelstwa dla repatrianta","url":"/web/uw-opolski/potwierdzenie-posiadania-obywatelstwa-dla-repatrianta","pageId":20088702,"parentPageId":20076724,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - mienie zabużańskie","url":"/web/uw-opolski/rekompensaty-z-tytulu-pozostawienia-nieruchomosci-poza-obecnymi-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-mienie-zabuzanskie","pageId":20076743,"parentPageId":20076725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warunki wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych oraz ogólne warunki sporządzania opinii i wynagradzania biegłych w postępowaniach administracyjnych","url":"/web/uw-opolski/warunki-wpisu-rzeczoznawcow-majatkowych-na-liste-kandydatow-na-bieglych-rzeczoznawcow-majatkowych-oraz-ogolne-warunki-sporzadzania-opinii-i-wynagradzania-bieglych-w-postepowaniach-administracyjnych","pageId":20088663,"parentPageId":20076725,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia zastępcze Wojewody - archiwum","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-zastepcze-wojewody---archiwum","pageId":20081991,"parentPageId":20076218,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa obwodnicy Olesna","url":"/web/uw-opolski/obwieszczenie-wojewody-opolskiego-o-w-sprawie-przystapienia-do-przeprowadzenia-ponownej-oceny-oddzialywania-przedsiewziecia-na-srodowisko-budowa-obwodnicy-olesna","pageId":20090275,"parentPageId":20075962,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych","url":"/web/uw-opolski/ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego--ustalenie-warunkow-zabudowy-na-terenach-zamknietych","pageId":20076733,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie warunków zabudowy na terenach zamkniętych","url":"/web/uw-opolski/ustalenie-warunkow-zabudowy-na-terenach-zamknietych","pageId":20076734,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na budowę","url":"/web/uw-opolski/pozwolenie-na-budowe","pageId":20076735,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenie na rozbiórkę","url":"/web/uw-opolski/pozwolenie-na-rozbiorke","pageId":20076736,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę","url":"/web/uw-opolski/zgloszenie-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe","pageId":20076737,"parentPageId":20076731,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze -2020 r.","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze--2020-r","pageId":20076220,"parentPageId":20076216,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze - archiwum","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze---archiwum","pageId":20081961,"parentPageId":20076216,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - archiwum","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze-dotyczace-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego---archiwum","pageId":20081972,"parentPageId":20076217,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Finansów i Budżetu -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-finansow-i-budzetu--2020","pageId":20079337,"parentPageId":20073662,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-polityki-spolecznej-i-zdrowia--2020","pageId":20080277,"parentPageId":20073662,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole w Wydziale Prawnym i Nadzoru -2020","url":"/web/uw-opolski/kontrole-w-wydziale-prawnym-i-nadzoru--2020","pageId":20080278,"parentPageId":20073662,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych","url":"/web/uw-opolski/dzialania-podejmowane-wobec-dluznikow-alimentacyjnych","pageId":20082877,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia z funduszu alimentacyjnego","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego","pageId":20082878,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla osób składających wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego","url":"/web/uw-opolski/informacja-dla-osob-skladajacych-wniosek-o-swiadczenie-z-funduszu-alimentacyjnego","pageId":20082879,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawowe dokumenty","url":"/web/uw-opolski/podstawowe-dokumenty","pageId":20082880,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kryteria dochodowe","url":"/web/uw-opolski/kryteria-dochodowe","pageId":20082881,"parentPageId":20082876,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzgodnienie trasy procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym odbywającej się na drogach publicznych","url":"/web/uw-opolski/uzgodnienie-trasy-procesji-pielgrzymki-lub-innej-imprezy-o-charakterze-religijnym-odbywajacej-sie-na-drogach-publicznych","pageId":20076755,"parentPageId":20076732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną lub/i o pełnieniu funkcji organu prawnego","url":"/web/uw-opolski/wydanie-zaswiadczenia-o-posiadaniu-osobowosci-prawnej-przez-koscielna-jednostke-organizacyjna-lubi-o-pelnieniu-funkcji-organu-prawnego","pageId":20076757,"parentPageId":20076732,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Czas pracy","url":"/web/uw-opolski/czas-pracy2","pageId":20088830,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dofinansowanie do wynagrodzeń","url":"/web/uw-opolski/dofinansowanie-do-wynagrodzen3","pageId":20088841,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uprawnienia pracodawcy","url":"/web/uw-opolski/uprawnienia-pracodawcy","pageId":20088844,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot kosztów szkolenia pracowników","url":"/web/uw-opolski/zwrot-kosztow-szkolenia-pracownikow","pageId":20088846,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy","url":"/web/uw-opolski/zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy","pageId":20088848,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot kosztów zatr. i szkol. osób pomagających","url":"/web/uw-opolski/zwrot-kosztow-zatr-i-szkol-osob-pomagajacych","pageId":20088854,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przydatne informacje","url":"/web/uw-opolski/przydatne-informacje","pageId":20088865,"parentPageId":20088738,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Chroniony rynek pracy","url":"/web/uw-opolski/czas-pracy","pageId":20088791,"parentPageId":20088739,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakłady aktywności zawodowej","url":"/web/uw-opolski/zaklady-aktywnosci-zawodowej2","pageId":20088956,"parentPageId":20088739,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakłady pracy chronionej","url":"/web/uw-opolski/zaklady-pracy-chronionej","pageId":20088958,"parentPageId":20088739,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualne oferty pracy","url":"/web/uw-opolski/aktualne-oferty-pracy","pageId":20082498,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nabory w toku","url":"/web/uw-opolski/nabory-w-toku","pageId":20082465,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wyniki naborów","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naborow","pageId":20076193,"parentPageId":20076192,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki naborów - archiwum","url":"/web/uw-opolski/wyniki-naborow---archiwum","pageId":20093249,"parentPageId":20076193,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Instytucje orzekające o niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/instytucje-orzekajace-o-niepelnosprawnosci","pageId":20088868,"parentPageId":20088743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stopnie niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/stopnie-niepelnosprawnosci2","pageId":20088873,"parentPageId":20088743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.","url":"/web/uw-opolski/przebudowa-budynku-nr-2-w-wojewodzkiej-bazie-sprzetu-obrony-cywilnej-w-luboszycach-etap-ii","pageId":20089273,"parentPageId":20089253,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O Programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie3","pageId":20088919,"parentPageId":20088747,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc i wsparcie Asystenta rodziny","url":"/web/uw-opolski/pomoc-i-wsparcie-asystenta-rodziny","pageId":20088920,"parentPageId":20088747,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednorazowe świadczenie ","url":"/web/uw-opolski/jednorazowe-swiadczenie","pageId":20088923,"parentPageId":20088747,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg nieograniczony","url":"/web/uw-opolski/przetarg-nieograniczony","pageId":20089253,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg ograniczony","url":"/web/uw-opolski/przetarg-ograniczony","pageId":20089256,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Negocjacje z ogłoszeniem","url":"/web/uw-opolski/negocjacje-z-ogloszeniem","pageId":20089261,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dialog konkurencyjny","url":"/web/uw-opolski/dialog-konkurencyjny","pageId":20089262,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Licytacja elektroniczna","url":"/web/uw-opolski/licytacja-elektroniczna","pageId":20089263,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi","pageId":20089264,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia poniżej 30 000 euro NIE współfinansowane z UE","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-ponizej-30-000-euro-nie-wspolfinansowane-z-ue","pageId":20089265,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia poniżej 30 000 euro współfinansowane z UE","url":"/web/uw-opolski/zamowienia-ponizej-30-000-euro-wspolfinansowane-z-ue","pageId":20089266,"parentPageId":20089259,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turnusy rehabilitacyjne","url":"/web/uw-opolski/turnusy-rehabilitacyjne","pageId":20088823,"parentPageId":20088744,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Warsztaty terapii zajęciowej","url":"/web/uw-opolski/warsztaty-terapii-zajeciowej","pageId":20088826,"parentPageId":20088744,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turnusy rehabilitacyjne - przydatne informacje","url":"/web/uw-opolski/turnusy-rehabilitacyjne---przydatne-informacje","pageId":20088948,"parentPageId":20088744,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zadania Pełnomocnika","url":"/web/uw-opolski/zadania-pelnomocnika","pageId":20088818,"parentPageId":20088745,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20080896,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regionalny System Ostrzegania","url":"/web/uw-opolski/regionalny-system-ostrzegania","pageId":20080925,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Alert RCB","url":"/web/uw-opolski/alert-rcb2","pageId":20080958,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje WCZK","url":"/web/uw-opolski/informacje-wczk","pageId":20081650,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Decyzje i polecenia Wojewody Opolskiego w sprawie COVID-19 - archiwum","url":"/web/uw-opolski/decyzje-i-polecenia-wojewody-opolskiego-w-sprawie-covid-19---archiwum","pageId":20082388,"parentPageId":20074414,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego","url":"/web/uw-opolski/procedury-postepowania-na-wypadek-wystapienia-zdarzenia-mnogiegomasowego","pageId":20080092,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dobre praktyki postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć","url":"/web/uw-opolski/dobre-praktyki-postepowania-w-szpitalnych-oddzialach-ratunkowych-i-w-izbach-przyjec","pageId":20080104,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu","url":"/web/uw-opolski/dobre-praktyki-postepowania-dyspozytorow-medycznych-i-zespolow-ratownictwa-medycznego-z-pacjentem-z-podejrzeniem-udaru-mozgu","pageId":20080106,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zalecenia Wojewody Opolskiego z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie postępowania z pacjentem ze stwierdzonym zawałem mięśnia sercowego lub rozpoznaniem udaru mózgu dla podmiotów realizujących zadania w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa opolskiego","url":"/web/uw-opolski/zalecenia-wojewody-opolskiego-z-dnia-22-lutego-2010-roku-w-sprawie-postepowania-z-pacjentem-ze-stwierdzonym-zawalem-miesnia-sercowego-lub-rozpoznaniem-udaru-mozgu-dla-podmiotow-realizujacych","pageId":20080107,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dobre Praktyki Leczenia Bólu","url":"/web/uw-opolski/dobre-praktyki-leczenia-bolu","pageId":20080108,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pliki do pobrania","url":"/web/uw-opolski/pliki-do-pobrania","pageId":20080109,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego - obowiązujący od 1 kwietnia 2019 r","url":"/web/uw-opolski/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-opolskiego---obowiazujacy-od-1-kwietnia-2019-r","pageId":20080110,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tabele do planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - wzory plików do pobrania","url":"/web/uw-opolski/tabele-do-planu-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne---pliki-do-pobrania","pageId":20080112,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/rejestr-jednostek-wspolpracujacych-z-systemem-panstwowe-ratownictwo-medyczne","pageId":20080115,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ewidencja jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne","url":"/web/uw-opolski/ewidencja-jednostek-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne","pageId":20080116,"parentPageId":20074415,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt z urzędem","url":"/web/uw-opolski/kontakt-z-urzedem","pageId":20077742,"parentPageId":20077740,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja GOV.PL","url":"/web/uw-opolski/redakcja-govpl","pageId":20080773,"parentPageId":20077740,"type":"CARD","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawa prawna","url":"/web/uw-opolski/podstawa-prawna","pageId":20080118,"parentPageId":20076690,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzule RODO","url":"/web/uw-opolski/klauzule-rodo","pageId":20080119,"parentPageId":20076690,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pouczenia","url":"/web/uw-opolski/pouczenia","pageId":20080120,"parentPageId":20076690,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pobyt czasowy","url":"/web/uw-opolski/pobyt-czasowy","pageId":20076689,"parentPageId":20076688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Pobyt stały","url":"/web/uw-opolski/pobyt-staly","pageId":20076690,"parentPageId":20076688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue","pageId":20076699,"parentPageId":20076688,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podstawa prawna","url":"/web/uw-opolski/podstawa-prawna2","pageId":20080270,"parentPageId":20076689,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzule RODO","url":"/web/uw-opolski/klauzule-rodo2","pageId":20080271,"parentPageId":20076689,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pouczenia","url":"/web/uw-opolski/Pouczenia","pageId":20080272,"parentPageId":20076689,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne opublikowane do września 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-opublikowane-do-wrzesnia-2020-r","pageId":20082391,"parentPageId":20080278,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Karta Dużej Rodziny","url":"/web/uw-opolski/karta-duzej-rodziny","pageId":20073413,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program osłonowy MRPiPS \"Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie\".","url":"/web/uw-opolski/program-oslonowy-mrpips-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie","pageId":20073416,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dobry Start Posiłek w szkole i w domu","url":"/web/uw-opolski/posilek-w-szkole-i-w-domu","pageId":20075236,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Maluch+","url":"/web/uw-opolski/maluch","pageId":20082147,"parentPageId":20070039,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Senior +","url":"/web/uw-opolski/senior-","pageId":20075275,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz dróg samorządowych","url":"/web/uw-opolski/fundusz-drog-samorzadowych","pageId":20076401,"parentPageId":20070039,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Fundusz Inwestycji Lokalnych","url":"/web/uw-opolski/fundusz-inwestycji-lokalnych","pageId":20077781,"parentPageId":20070039,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plany kontroli 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-2020-r","pageId":20080365,"parentPageId":20072345,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oferty pracy","url":"/web/uw-opolski/oferty-pracy","pageId":20076192,"parentPageId":20076191,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Praktyki","url":"/web/uw-opolski/praktyki","pageId":20076197,"parentPageId":20076191,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pobyt stały dla obywateli UE i członków ich rodzin","url":"/web/uw-opolski/pobyt-staly-dla-obywateli-UE-i-czlonkow-ich-rodzin","pageId":20076694,"parentPageId":20076675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarejestrowanie pobytu","url":"/web/uw-opolski/zarejestrowanie-pobytu","pageId":20076695,"parentPageId":20076675,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze","pageId":20076216,"parentPageId":20074120,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/uw-opolski/rozstrzygniecia-nadzorcze-dotyczace-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20076217,"parentPageId":20074120,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia zastępcze Wojewody","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-zastepcze-wojewody","pageId":20076218,"parentPageId":20074120,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/uw-opolski/oddzial-organizacji-i-zarzadzania-dokumentami","pageId":20070032,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Finansów i Budżetu","url":"/web/uw-opolski/wydzial-finansow-i-budzetu","pageId":20072475,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Infrastruktury i Nieruchomości","url":"/web/uw-opolski/wydzial-infrastruktury-i-nieruchomosci","pageId":20072359,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Prawny i Nadzoru","url":"/web/uw-opolski/wydzial-prawny-i-nadzoru","pageId":20072616,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców","url":"/web/uw-opolski/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow","pageId":20072468,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia","url":"/web/uw-opolski/wydzial-polityki-spolecznej-i-zdrowia","pageId":20072464,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Wojewody","url":"/web/uw-opolski/biuro-wojewody2","pageId":20072456,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Obsługi Urzędu","url":"/web/uw-opolski/dyrekcja","pageId":20070030,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych","url":"/web/uw-opolski/zespol-do-spraw-ochrony-informacji-niejawnych","pageId":20072685,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zespół Audytu Wewnętrznego","url":"/web/uw-opolski/zespol-audytu-wewnetrznego","pageId":20072635,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności","url":"/web/uw-opolski/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20072644,"parentPageId":20070025,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne-2020-r","pageId":20073662,"parentPageId":20070029,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wystąpienia pokontrolne -archiwum","url":"/web/uw-opolski/wystapienia-pokontrolne--archiwum","pageId":20080279,"parentPageId":20070029,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kąpieliska 2020","url":"/web/uw-opolski/kapieliska-2020","pageId":20081663,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tlenek węgla - cichy zabójca","url":"/web/uw-opolski/tlenek-wegla---cichy-zabojca","pageId":20081664,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Hydrologia","url":"/web/uw-opolski/hydrologia","pageId":20081675,"parentPageId":20081650,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Rodzina 500+","url":"/web/uw-opolski/program-rodzina-500","pageId":20082423,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Dobry Start","url":"/web/uw-opolski/program-dobry-start","pageId":20082444,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Maluch+","url":"/web/uw-opolski/program-maluch","pageId":20082447,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3","url":"/web/uw-opolski/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-3","pageId":20082450,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia rodzinne","url":"/web/uw-opolski/swiadczenia-rodzinne","pageId":20082466,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz alimentacyjny","url":"/web/uw-opolski/fundusz-alimentacyjny","pageId":20082876,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Piecza zastępcza","url":"/web/uw-opolski/piecza-zastepcza","pageId":20082897,"parentPageId":20082417,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - archiwum","url":"/web/uw-opolski/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-opolskim-urzedzie-wojewodzkim---archiwum","pageId":20082395,"parentPageId":20073214,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dokumenty kontrolne i sprawozdania opublikowane do września 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/dokumenty-kontrolne-i-sprawozdania-opublikowane-do-wrzesnia-2020-r","pageId":20082393,"parentPageId":20073215,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie2","pageId":20082188,"parentPageId":20082147,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Maluch+ 2021","url":"/web/uw-opolski/maluch-2021","pageId":20082148,"parentPageId":20082147,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Maluch+ 2020","url":"/web/uw-opolski/maluch-2020","pageId":20082149,"parentPageId":20082147,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Maluch+ 2017-2019","url":"/web/uw-opolski/maluch-2017-2019","pageId":20082150,"parentPageId":20082147,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski i opinie wydane do 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/wnioski-i-opinie-wydane-do-2020-r","pageId":20093925,"parentPageId":20093920,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z trwałości","url":"/web/uw-opolski/sprawozdania-z-trwalosci","pageId":20082425,"parentPageId":20082150,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/maluch-2021---o-programie","pageId":20082189,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje","url":"/web/uw-opolski/konsultacje","pageId":20082789,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs","url":"/web/uw-opolski/konkurs","pageId":20082151,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 1","url":"/web/uw-opolski/modul-5","pageId":20082361,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 2","url":"/web/uw-opolski/modul-6","pageId":20083205,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 3","url":"/web/uw-opolski/modul-8","pageId":20083207,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 4","url":"/web/uw-opolski/modul-11","pageId":20090184,"parentPageId":20082148,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dobry start - realizacja w 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/dobry-start---realizacja-w-2020-r","pageId":20089980,"parentPageId":20075236,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiłek w szkole i w domu","url":"/web/uw-opolski/opolskie-gminy-przylaczyly-sie-do-programu-posilek-w-domu-i-w-szkole","pageId":20089983,"parentPageId":20075236,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"O programie","url":"/web/uw-opolski/o-programie","pageId":20082162,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs","url":"/web/uw-opolski/konkurs2","pageId":20082163,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 1","url":"/web/uw-opolski/modul-1","pageId":20082164,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 2","url":"/web/uw-opolski/modul-2","pageId":20082165,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 3","url":"/web/uw-opolski/modul-3","pageId":20082166,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Moduł 4","url":"/web/uw-opolski/modul-4","pageId":20082167,"parentPageId":20082149,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport 21.09.2020 - Koronawirus województwo opolskie","url":"/web/uw-opolski/raport-21092020","pageId":20090432,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport 22.09.2020 - Koronawirus województwo opolskie","url":"/web/uw-opolski/raport-22092020---koronawirus-wojewodztwo-opolskie","pageId":20093281,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport 23.09.2020 - Koronawirus w województwie opolskim","url":"/web/uw-opolski/raport-23092020---koronawirus-w-wojewodztwie-opolskim","pageId":20093896,"parentPageId":20093675,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wojewody Opolskiego","url":"/web/uw-opolski/zarzadzenia-wojewody-opolskiego","pageId":20090203,"parentPageId":20090088,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wystąpienia pokontrolne - Wydział Finansów i Budżetu","url":"/web/uw-opolski/kontrola-problemowa-przeprowadzona-w-opolskiej-regionalnej-organizacji-turystycznej","pageId":20079735,"parentPageId":20079337,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plany kontroli - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-wojewodzka-inspekcja-geodezyjna-i-kartograficzna","pageId":20080366,"parentPageId":20080365,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plany kontroli opublikowane do września 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/plany-kontroli-opublikowane-do-wrzesnia-2020-r","pageId":20082392,"parentPageId":20080365,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prowadzenie-placowki-opiekunczo-wychowawczej","pageId":20082898,"parentPageId":20082897,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych","url":"/web/uw-opolski/szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-i-dzialach-specjalnych-produkcji-rolnej-spowodowanych-skutkami-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych","pageId":20076761,"parentPageId":20076759,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udzielanie dotacji podmiotowych dla spółek wodnych ","url":"/web/uw-opolski/spolki-wodne","pageId":20080397,"parentPageId":20076759,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Inwestycji Lokalnych-2020r.","url":"/web/uw-opolski/fundusz-inwestycji-lokalnych-2020-r","pageId":20080093,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór do Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2020 r.","url":"/web/uw-opolski/nabor-do-rzadowego-programu-funduszu-inwestycji-lokalnych","pageId":20083037,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły do opolskich samorządów","url":"/web/uw-opolski/pieniadze-z-funduszu-inwestycji-lokalnych-trafily-do-opolskich-samorzadow","pageId":20088514,"parentPageId":20077781,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akty prawne","url":"/web/uw-opolski/akty-prawne","pageId":20088770,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raporty/statystyki/opracowania","url":"/web/uw-opolski/raportystatystykiopracowania","pageId":20088771,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osoby dotknięte przemocą","url":"/web/uw-opolski/osoby-dotkniete-przemoca","pageId":20088774,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osoby stosujące przemoc","url":"/web/uw-opolski/osoby-stosujace-przemoc","pageId":20088776,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Służby zajmujące się przemocą w rodzinie","url":"/web/uw-opolski/sluzby","pageId":20088778,"parentPageId":20088538,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Majątek Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (stan na dzień 01.01.2020 r.)","url":"/web/uw-opolski/majatek-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu-stan-na-dzien-01012020-r","pageId":20082904,"parentPageId":20073695,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr domów pomocy społecznej","url":"/web/uw-opolski/rejestr-domow-pomocy-spolecznej","pageId":20082887,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku","url":"/web/uw-opolski/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku","pageId":20082892,"parentPageId":20082886,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zatrudnienie osób niepełnosprawnych","url":"/web/uw-opolski/zatrudnienie-osob-niepelnosprawnych","pageId":20088738,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zatrudnienie na chronionym rynku pracy","url":"/web/uw-opolski/zatrudnienie-na-chronionym-rynku-pracy","pageId":20088739,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Status osoby niepełnosprawnej","url":"/web/uw-opolski/status-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20088743,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rehabilitacja osób niepełnosprawnych","url":"/web/uw-opolski/rehabilitacja-osob-niepelnosprawnych","pageId":20088744,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych","url":"/web/uw-opolski/pelnomocnik-ds-osob-niepelnosprawnych","pageId":20088745,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niepełnosprawność w liczbach","url":"/web/uw-opolski/niepelnosprawnosc-w-liczbach","pageId":20088746,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz Solidarnościowy","url":"/web/uw-opolski/fundusz-solidarnosciowy2","pageId":20088748,"parentPageId":20088516,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej","url":"/web/uw-opolski/zezwolenie-na-prowadzenie-domu-pomocy-spolecznej","pageId":20082895,"parentPageId":20082894,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula Informacyjna dla klientów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-klientow-opolskiego-urzedu-wojewodzkiego-w-opolu","pageId":20072914,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o monitorowaniu siedziby Opolskiego Urzędu","url":"/web/uw-opolski/informacja-o-monitorowaniu-siedziby-opolskiego-urzedu","pageId":20082819,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna w związku z monitorowaniem koronawirusa","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-w-zwiazku-z-monitorowaniem-koronawirusa","pageId":20082821,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla uczestników spotkań i wydarzeń w OUW","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-uczestnikow-spotkan-i-wydarzen-w-ouw","pageId":20083254,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-osob-fizycznych-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20083264,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna - Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna---koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego","pageId":20083267,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla klientów Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-klientow-wojewodzkiego-zespolu-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci","pageId":20082389,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie powiadamiania ratunkowego","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-systemie-powiadamiania-ratunkowego","pageId":20080302,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w systemie SWD PRM","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dot-przetwarzania-danych-osobowych-w-systemie-swd-prm","pageId":20080306,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna dla Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-wojewodzkiej-komisji-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych","pageId":20082949,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna Państwowej Straży Łowieckiej w Opolu","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-panstwowej-strazy-lowieckiej-w-opolu","pageId":20082822,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula Informacyjna dla przedstawiciela Wykonawcy w zakresie merytorycznego wykonania umowy","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-dla-przedstawiciela-wykonawcy-w-zakresie-merytorycznego-wykonania-umowy","pageId":20082825,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna---przetwarzanie-danych-osobowych-w-postepowaniach-administracyjnych-w-sprawach-zalatwianych-milczaco","pageId":20082826,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna - dostęp do informacji publicznej","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna---dostep-do-informacji-publicznej","pageId":20083242,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna przy ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna-przy-ponownym-wykorzystaniu-informacji-sektora-publicznego","pageId":20083245,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna -przy przekazywaniu wg właściwości","url":"/web/uw-opolski/klauzula-informacyjna--przy-przekazywaniu-wg-wlasciwosci","pageId":20083246,"parentPageId":20072910,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-wpis-do-rejestru-osrodkow-szkolenia-kierowcow-wykonujacych-przewoz-drogowy","pageId":20076750,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy","url":"/web/uw-opolski/wniosek-o-wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-doskonalenia-techniki-jazdy","pageId":20076752,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Egzaminowanie kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy","url":"/web/uw-opolski/egzaminowanie-kandydatow-na-instruktorow-techniki-jazdy-i-instruktorow-techniki-jazdy","pageId":20081029,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Egzaminowanie kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców, szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym","url":"/web/uw-opolski/egzaminowanie-kandydatow-na-instruktorow-i-instruktorow-oraz-kandydatow-na-wykladowcow-i-wykladowcow-szkolacych-osoby-ubiegajace-sie-o-uprawnienia-do-kierowania-pojazdami-silnikowym","pageId":20081050,"parentPageId":20076748,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]