W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O IJHARS","url":"/web/ijhars/o-ijhars","pageId":20036393,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/ijhars/co-robimy","pageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/ijhars/aktualnosci","pageId":20036394,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/ijhars/zalatw-sprawe","pageId":20036397,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt","url":"/web/ijhars/kontakt","pageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne 2020 r.","url":"/web/ijhars/zamowienia-publiczne-2020-r2","pageId":20057833,"parentPageId":20045424,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plan zamówień publicznych na 2019 r.","url":"/web/ijhars/plan-zamowien-publicznych-na-2019-r","pageId":20053220,"parentPageId":20045424,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych na 2018 r.","url":"/web/ijhars/plan-zamowien-publicznych-na-2018-r","pageId":20053219,"parentPageId":20045424,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.","url":"/web/ijhars/plan-postepowan-o-udzielenie-zamowien-publicznych-na-2020-rok","pageId":20068655,"parentPageId":20045424,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Andrzej Romaniuk","url":"/web/ijhars/andrzej-romaniuk","pageId":20042931,"parentPageId":20042930,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Magdalena Świderska","url":"/web/ijhars/magdalena-swiderska2","pageId":20068508,"parentPageId":20042930,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ewa Krzyżewska-Kuran","url":"/web/ijhars/ewa-krzyzewska-kuran","pageId":20068510,"parentPageId":20042930,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI-BAD-231-1/20","url":"/web/ijhars/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-nr-sprawy-gi-bad-231-120","pageId":20053235,"parentPageId":20057841,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"System kontroli i certyfikacji","url":"/web/ijhars/system-kontroli-i-certyfikacji","pageId":20045557,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie działalności","url":"/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci2","pageId":20045558,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki certyfikujące","url":"/web/ijhars/jednostki-certyfikujace","pageId":20045559,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Import produktów ekologicznych","url":"/web/ijhars/import-produktow-ekologicznych","pageId":20045560,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego","url":"/web/ijhars/egzaminy-na-inspektorow-rolnictwa-ekologicznego","pageId":20045561,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane o rolnictwie ekologicznym","url":"/web/ijhars/dane-o-rolnictwie-ekologicznym","pageId":20045562,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udostępnianie informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym","url":"/web/ijhars/udostepnianie-informacji-o-producentach-w-rolnictwie-ekologicznym","pageId":20045563,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej","url":"/web/ijhars/odstepstwa-od-warunkow-produkcji-ekologicznej","pageId":20045564,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzory rejestrów dla producentów","url":"/web/ijhars/wzory-rejestrow-dla-producentow","pageId":20045565,"parentPageId":20045556,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kontroli Jakości Handlowej","url":"/web/ijhars/biuro-kontroli-jakosci-handlowej","pageId":20042937,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych","url":"/web/ijhars/biuro-rolnictwa-ekologicznego-i-produktow-regionalnych","pageId":20042938,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów","url":"/web/ijhars/biuro-orzecznictwa","pageId":20046270,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Współpracy Międzynarodowej","url":"/web/ijhars/biuro-wspolpracy-miedzynarodowej","pageId":20046271,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kontroli Wewnętrznej","url":"/web/ijhars/biuro-kontroli-wewnetrznej","pageId":20046272,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kontroli Ex-post","url":"/web/ijhars/biuro-kontroli-ex-post","pageId":20042939,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Administracji","url":"/web/ijhars/biuro-administracji","pageId":20042936,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Budżetowo - Rachunkowe","url":"/web/ijhars/biuro-budzetowo-rachunkowe","pageId":20046273,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kadr i Szkoleń","url":"/web/ijhars/biuro-kadr-i-szkolen","pageId":20046274,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. informacji niejawnych","url":"/web/ijhars/samodzielne-stanowisko-ds-informacji-niejawnych","pageId":20046275,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Audytor Wewnętrzny","url":"/web/ijhars/audytor-wewnetrzny","pageId":20046276,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Radca Prawny","url":"/web/ijhars/radca-prawny","pageId":20046277,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy","url":"/web/ijhars/samodzielne-stanowisko-ds-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy","pageId":20046278,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. systemu zarządzania jakością","url":"/web/ijhars/samodzielne-stanowisko-ds-systemu-zarzadzania-jakoscia","pageId":20046279,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. mediów","url":"/web/ijhars/samodzielne-stanowisko-ds-mediow","pageId":20046280,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych","url":"/web/ijhars/samodzielne-stanowisko-ds-obronnych","pageId":20046281,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Laboratoria","url":"/web/ijhars/laboratoria-gijhars","pageId":20046283,"parentPageId":20042935,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Definicja jakości handlowej","url":"/web/ijhars/definicja-jakosci-handlowej","pageId":20045431,"parentPageId":20045430,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Schemat procedur kontroli","url":"/web/ijhars/schemat-procedur-kontroli","pageId":20045432,"parentPageId":20045430,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obrót krajowy","url":"/web/ijhars/obrot-krajowy","pageId":20045433,"parentPageId":20045430,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Import","url":"/web/ijhars/import","pageId":20045434,"parentPageId":20045430,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Eksport","url":"/web/ijhars/eksport","pageId":20045435,"parentPageId":20045430,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obowiązki przedsiębiorców","url":"/web/ijhars/obowiazki-przedsiebiorcow","pageId":20053585,"parentPageId":20045430,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem","url":"/web/ijhars/szczegolowy-zakres-zagadnien-objetych-egzaminem","pageId":20052464,"parentPageId":20045561,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Terminy egzaminów na poszczególne specjalizacje","url":"/web/ijhars/terminy-egzaminow-na-poszczegolne-specjalizacje","pageId":20052465,"parentPageId":20045561,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr inspektorów","url":"/web/ijhars/rejestr-inspektorow","pageId":20052467,"parentPageId":20045561,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje obowiązkowe","url":"/web/ijhars/informacje-obowiazkowe","pageId":20045439,"parentPageId":20045438,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dobrowolne","url":"/web/ijhars/informacje-dobrowolne","pageId":20045443,"parentPageId":20045438,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przewodniki","url":"/web/ijhars/przewodniki","pageId":20045444,"parentPageId":20045438,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Polskie produkty ChNP, ChOG, GTS – raporty i analizy","url":"/web/ijhars/polskie-produkty-chnp-chog-gts--raport-i-analizy","pageId":20045567,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System chronionych produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będące gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami","url":"/web/ijhars/system-chronionych-produktow","pageId":20045568,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akty prawne","url":"/web/ijhars/akty-prawne","pageId":20045569,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS","url":"/web/ijhars/kontrola-produktow-posiadajacych-zarejestrowane-nazwy-jako-chnp-chog-gts","pageId":20045570,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego ze specyfikacją","url":"/web/ijhars/wniosek-o-dokonanie-kontroli-zgodnosci-procesu-produkcji-produktu-regionalnego-ze-specyfikacja","pageId":20045571,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz upoważnionych jednostek certyfikujących","url":"/web/ijhars/wykaz-upowaznionych-jednostek-certyfikujacych","pageId":20045572,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz producentów ChNP, ChOG, GTS","url":"/web/ijhars/wykaz-producentow-chnp-chog-gts","pageId":20045573,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Użyteczne linki","url":"/web/ijhars/uzyteczne-linki","pageId":20045574,"parentPageId":20045566,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie roczne","url":"/web/ijhars/sprawozdanie-roczne","pageId":20045605,"parentPageId":20057697,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce","url":"/web/ijhars/raport-o-stanie-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce","pageId":20045606,"parentPageId":20057697,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuletyn „Wiedza i Jakość”","url":"/web/ijhars/biuletyn-wiedza-i-jakosc","pageId":20045604,"parentPageId":20057697,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla kandydatów","url":"/web/ijhars/informacje-dla-kandydatow","pageId":20048092,"parentPageId":20045414,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego","url":"/web/ijhars/ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego","pageId":20056641,"parentPageId":20045609,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo urzędu","url":"/web/ijhars/kierownictwo","pageId":20042930,"parentPageId":20036393,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komórki organizacyjne","url":"/web/ijhars/komorki-organizacyjne1","pageId":20042935,"parentPageId":20036393,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zadania Inspekcji","url":"/web/ijhars/zadania-inspekcji2","pageId":20047481,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Praca","url":"/web/ijhars/praca","pageId":20045414,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przeciwdziałania korupcji","url":"/web/ijhars/przeciwdzialania-korupcji","pageId":20045415,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System zarządzania jakością","url":"/web/ijhars/system-zarzadzania-jakoscia","pageId":20045416,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona danych osobowych","url":"/web/ijhars/ochrona-danych-osobowych","pageId":20045419,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o majątku","url":"/web/ijhars/informacja-o-majatku","pageId":20045420,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/ijhars/zamowienia-publiczne","pageId":20045424,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Usługi społeczne","url":"/web/ijhars/uslugi-spoleczne2","pageId":20057841,"parentPageId":20036393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Deklaracja dostępności IJHARS","url":"/web/ijhars/deklaracja-dostepnosci-ijhars","pageId":20045425,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje niejawne","url":"/web/ijhars/informacje-niejawne","pageId":20045426,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetu państwa","url":"/web/ijhars/informacja-o-udzielonych-umorzeniach-niepodatkowych-naleznosci-budzetu-panstwa","pageId":20045427,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ankieta satysfakcji klienta","url":"/web/ijhars/ankieta-satysfakcji-klienta","pageId":20045429,"parentPageId":20036393,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram dyżurów","url":"/web/ijhars/harmonogram-dyzurow","pageId":20047085,"parentPageId":20045608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Certyfikat","url":"/web/ijhars/certyfikat","pageId":20045417,"parentPageId":20045416,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Polityka jakości","url":"/web/ijhars/polityka-jakosci","pageId":20045418,"parentPageId":20045416,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych","url":"/web/ijhars/gijhars","pageId":20045611,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Laboratoria","url":"/web/ijhars/laboratoria2","pageId":20045612,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych","url":"/web/ijhars/wijhars","pageId":20045613,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Punkt Kontaktowy KKŻ","url":"/web/ijhars/punkt-kontaktowy-kkz","pageId":20045614,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/ijhars/redakcja-bip","pageId":20045615,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dla mediów","url":"/web/ijhars/dla-mediow","pageId":20045616,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla obywatela","url":"/web/ijhars/informacja-dla-obywatela","pageId":20045617,"parentPageId":20036392,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI-BAD-231-6/20","url":"/web/ijhars/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-nr-sprawy-gi-bad-231-620","pageId":20068425,"parentPageId":20057833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI-BAD-231-3/20","url":"/web/ijhars/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-nr-sprawy-gi-bad-231-320","pageId":20067599,"parentPageId":20057833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI-BAD-231-5/20","url":"/web/ijhars/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-nr-sprawy-gi-bad-231-520","pageId":20066436,"parentPageId":20057833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI-BAD-231-4/20","url":"/web/ijhars/postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-nr-sprawy-gi-bad-231-420","pageId":20066359,"parentPageId":20057833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy GI-BAD-231-2/20","url":"/web/ijhars/gi-bad-231-220","pageId":20057835,"parentPageId":20057833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/ijhars/wiadomosci","pageId":20057686,"parentPageId":20036394,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opracowania i publikacje","url":"/web/ijhars/opracowania-i-publikacje2","pageId":20057697,"parentPageId":20036394,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/ijhars/skargi-i-wnioski2","pageId":20045608,"parentPageId":20036397,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskaj informację publiczną","url":"/web/ijhars/uzyskaj-informacje-publiczna","pageId":20045609,"parentPageId":20036397,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Uzyskaj patronat","url":"/web/ijhars/uzyskaj-patronat","pageId":20045610,"parentPageId":20036397,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach mienia","url":"/web/ijhars/ogloszenia-o-zbednych-i-zuzyty-skladnikach-mienia","pageId":20045421,"parentPageId":20045420,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o przekazanych składnikach mienia","url":"/web/ijhars/informacje-o-przekazanych-skladnikach-mienia","pageId":20045422,"parentPageId":20045420,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Środki poprawy efektywności energetycznej","url":"/web/ijhars/srodki-poprawy-efektywnosci-energetycznej","pageId":20045423,"parentPageId":20045420,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa","pageId":20045445,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"EUROP klasyfikacja tusz wołowych i wieprzowych","url":"/web/ijhars/europ-klasyfikacja-tusz-wolowych-i-wieprzowych","pageId":20045455,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rolnictwo ekologiczne","url":"/web/ijhars/rolnictwo-ekologiczne","pageId":20045556,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Produkty tradycyjne i regionalne","url":"/web/ijhars/produkty-tradycyjne-i-regionalne","pageId":20045566,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Laboratoria","url":"/web/ijhars/laboratoria","pageId":20045575,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Współpraca międzynarodowa","url":"/web/ijhars/wspolpraca-miedzynarodowa","pageId":20045578,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Współpraca transgraniczna","url":"/web/ijhars/wspolpraca-transgraniczna","pageId":20045594,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola ex-post","url":"/web/ijhars/kontrola-ex-post","pageId":20045595,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiany w prawie/legislacja","url":"/web/ijhars/zmiany-w-prawielegislacja","pageId":20045597,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Brexit","url":"/web/ijhars/brexit","pageId":20045596,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wzory dokumentów","url":"/web/ijhars/wzory-dokumentow","pageId":20045577,"parentPageId":20036396,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry","url":"/web/ijhars/rejestry","pageId":20047823,"parentPageId":20036396,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Kodeksu Żywnościowego","url":"/web/ijhars/informacje-o-kkz","pageId":20045586,"parentPageId":20045585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Punkt Kontaktowy Komisji Kodeksu Żywnościowego","url":"/web/ijhars/punkt-kontaktowy-komisji-kodeksu-zywnosciowego","pageId":20066421,"parentPageId":20045585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kalendarz sesji","url":"/web/ijhars/kalendarz-sesji","pageId":20045587,"parentPageId":20045585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zadania komitetów KKŻ","url":"/web/ijhars/zadania-komitetow","pageId":20045588,"parentPageId":20045585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do współpracy","url":"/web/ijhars/zaproszenie-do-wspolpracy","pageId":20045589,"parentPageId":20045585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Normy i inne dokumenty KKŻ","url":"/web/ijhars/normy-i-inne-dokumenty-kkz","pageId":20066428,"parentPageId":20045585,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Głównego Inspektora JHARS o odwołaniu egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego","url":"/web/ijhars/komunikat-glownego-inspektorat-jhars-o-odwolaniu-egzaminu-na-inspektora-rolnictwa-ekologicznego","pageId":20057698,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podawanie informacji o pochodzeniu składnika podstawowego w kontekście wymagań rozporządzenia (UE) nr 2018/775","url":"/web/ijhars/podawanie-informacji-o-pochodzeniu","pageId":20054149,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wytyczne w sprawie pochodzenia podstawowego składnika","url":"/web/ijhars/wytyczne-w-sprawie-pochodzenia-podstawowego-skladnika","pageId":20054150,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zalecenia dla konsumentów i przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19","url":"/web/ijhars/zalecenia-dla-konsumentow-i-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-pandemia-covid-19","pageId":20057699,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tarcza antykryzysowa","url":"/web/ijhars/tarcza-antykryzysowa","pageId":20054036,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”","url":"/web/ijhars/kupuj-swiadomie--produkt-polski","pageId":20059237,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prywatne przechowywanie wołowiny odkostnionej – nadzór IJHARS","url":"/web/ijhars/prywatne-przechowywanie-wolowiny-odkostnionej--nadzor-ijhars","pageId":20067422,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"68. sesja Sekcji Branżowej ds. Świeżych Owoców i Warzyw Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych","url":"/web/ijhars/68-sesja-sekcji-branzowej-ds-swiezych-owocow-i-warzyw-grupy-roboczej-ekgonz-ds-norm-jakosciowych-dla-produktow-rolnych","pageId":20067733,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strategia Farm to Fork","url":"/web/ijhars/strategia-farm-to-fork","pageId":20067740,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa napojów bezalkoholowych","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa-napojow-bezalkoholowych","pageId":20067763,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa piwa","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa-piwa","pageId":20067765,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa-swiezych-owocow-i-warzyw","pageId":20067766,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczeństwo żywności leży w naszym wspólnym interesie!","url":"/web/ijhars/bezpieczenstwo-zywnosci-lezy-w-naszym-wspolnym-interesie","pageId":20068503,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa pieczywa","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa-pieczywa2","pageId":20068631,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa tłuszczów do smarowania","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa-tluszczow-do-smarowania","pageId":20070944,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakość handlowa przetworów warzywnych","url":"/web/ijhars/jakosc-handlowa-przetworow-warzywnych2","pageId":20070952,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od 1 lipca 2020 roku","url":"/web/ijhars/inspekcja-jakosci-handlowej-artykulow-rolno-spozywczych-od-1-lipca-2020-roku","pageId":20072124,"parentPageId":20057686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Zasad Ogólnych (CCGP)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-zasad-ogolnych-ccgp","pageId":20066713,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Substancji Dodatkowych do Żywności (CCFA)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-substancji-dodatkowych-do-zywnosci-ccfa","pageId":20066714,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Zanieczyszczeń Żywności (CCCF)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-zanieczyszczen-zywnosci-cccf","pageId":20066716,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Higieny Żywności (CCFH)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-higieny-zywnosci-ccfh","pageId":20066717,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Znakowania Żywności (CCFL)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-znakowania-zywnosci-ccfl","pageId":20066718,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Kontroli Żywności w Imporcie i Eksporcie oraz Systemów Certyfikacji (CCFICS)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-kontroli-zywnosci-w-imporcie-i-eksporcie-oraz-systemow-certyfikacji-ccfics","pageId":20066720,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Pozostałości Pestycydów (CCPR)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-pozostalosci-pestycydow-ccpr","pageId":20066723,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Pozostałości Leków Weterynaryjnych w Żywności (CCRVDF)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-pozostalosci-lekow-weterynaryjnych-w-zywnosci-ccrvdf","pageId":20066729,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Metod Analiz i Próbkobrania (CCMAS)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-metod-analiz-i-probkobrania-ccmas","pageId":20066733,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Żywienia oraz Żywności Przeznaczonej do Specjalnych Celów Żywieniowych (CCNFSDU)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-zywienia-oraz-zywnosci-przeznaczonej-do-specjalnych-celow-zywieniowych-ccnfsdu","pageId":20066735,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Świeżych Owoców i Warzyw (CCFFV)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-swiezych-owocow-i-warzyw-ccffv","pageId":20066736,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Przetworzonych Owoców i Warzyw (CCPFV)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-przetworzonych-owocow-i-warzyw-ccpfv","pageId":20066737,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Przypraw i Ziół Kulinarnych (CCSCH)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-przypraw-i-ziol-kulinarnych-ccsch","pageId":20066738,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Tłuszczów i Olejów (CCFO)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-tluszczow-i-olejow-ccfo","pageId":20066739,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet do spraw Zbóż i Roślin Strączkowych (CCPL)","url":"/web/ijhars/komitet-do-spraw-zboz-i-roslin-straczkowych-ccpl","pageId":20066740,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ds. Oporności na Leki Przeciwdrobnoustrojowe (TFAMR)","url":"/web/ijhars/miedzyrzadowa-grupa-zadaniowa-ds-opornosci-na-leki-przeciwdrobnoustrojowe-tfamr","pageId":20066741,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komitet Regionalny dla Europy (CCEURO)","url":"/web/ijhars/komitet-regionalny-dla-europy-cceuro","pageId":20066742,"parentPageId":20045588,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Prawo krajowe","url":"/web/ijhars/prawo-krajowe","pageId":20045598,"parentPageId":20045597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Internetowy System Aktów Prawnych","url":"/web/ijhars/internetowy-system-aktow-prawnych","pageId":20045601,"parentPageId":20045597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Baza aktów prawnych UE","url":"/web/ijhars/baza-aktow-prawnych-ue","pageId":20045600,"parentPageId":20045597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola jakości handlowej","url":"/web/ijhars/kontrola-jakosci-handlowej","pageId":20045430,"parentPageId":20045445,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie działalności","url":"/web/ijhars/zgloszenie-dzialalnosci","pageId":20045436,"parentPageId":20045445,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości","url":"/web/ijhars/ocena-jakosci","pageId":20045437,"parentPageId":20045445,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Znakowanie żywności","url":"/web/ijhars/znakowanie-zywnosci","pageId":20045438,"parentPageId":20045445,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Owoce i warzywa","url":"/web/ijhars/owoce-i-warzywa","pageId":20045447,"parentPageId":20045445,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wymagania jakościowe","url":"/web/ijhars/wymagania-jakosciowe","pageId":20045449,"parentPageId":20045447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Normy handlowe","url":"/web/ijhars/normy-handlowe","pageId":20045451,"parentPageId":20045447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Znakowanie","url":"/web/ijhars/znakowanie","pageId":20045452,"parentPageId":20045447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obowiązki handlowców owoców i warzyw","url":"/web/ijhars/obowiazki-handlowcow-owocow-i-warzyw","pageId":20045453,"parentPageId":20045447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalne oznakowania opakowań","url":"/web/ijhars/specjalne-oznakowania-opakowan","pageId":20045454,"parentPageId":20045447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Import i eksport","url":"/web/ijhars/import-i-eksport","pageId":20047941,"parentPageId":20045447,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kodeks Żywnościowy","url":"/web/ijhars/kodeks-zywnosciowy","pageId":20045585,"parentPageId":20045578,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Normy jakości handlowej EKG/ONZ","url":"/web/ijhars/ekgonz","pageId":20045582,"parentPageId":20045578,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"System OECD dla owoców i warzyw","url":"/web/ijhars/oecd","pageId":20045583,"parentPageId":20045578,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Instytucje UE","url":"/web/ijhars/organy-ue","pageId":20045584,"parentPageId":20045578,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze","url":"/web/ijhars/zafalszowane-artykuly-rolno-spozywcze","pageId":20047826,"parentPageId":20047823,"type":"REGISTER","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zafałszowane artykuły rolno-spożywcze archiwum","url":"/web/ijhars/zafalszowane-artykuly-rolno-spozywcze-archiwum3","pageId":20045576,"parentPageId":20047823,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przepisy","url":"/web/ijhars/przepisy","pageId":20045549,"parentPageId":20045455,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obowiązki ubojni","url":"/web/ijhars/obowiazki-ubojni","pageId":20045550,"parentPageId":20045455,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opis systemu klasyfikacji","url":"/web/ijhars/opis-systemu-klasyfikacji","pageId":20045551,"parentPageId":20045455,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rzeczoznawcy","url":"/web/ijhars/rzeczoznawcy","pageId":20045552,"parentPageId":20045455,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadzór IJHARS nad system klasyfikacji","url":"/web/ijhars/nadzor-ijhars-nad-system-klasyfikacji","pageId":20045553,"parentPageId":20045455,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true