W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

17.09.2019

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim był okazją do spotkania tysięcy pasjonatów nauki reprezentujących wszystkie pokolenia. Jego głównym celem była popularyzacja nauki oraz dyskusja o strategii polskich uczelni w tym zakresie. Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki otworzył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który wskazał, że rozwój nauki to rozwój całego państwa.

Kogres SON

– Uczony w laboratorium jest jak dziecko. Na pewno też uwielbiacie stawiać pytania, które wielu dorosłym w ogóle nawet nie przychodzą do głowy. Tymczasem dzięki takim niezwykłym pytaniom wszyscy stajemy się mądrzejsi. I wcale nie mówię tego ot tak. Sam kiedyś prowadziłem zajęcia dla małych, ciekawych świata uczniów. I wiem, jak bez przerwy potraficie pytać dorosłych: a dlaczego tak? A dlaczego? Dlaczego? To bardzo dobrze. Nigdy nie bójcie się ani wstydźcie się stawiać pytań. Bądźcie dociekliwi – jak prawdziwi naukowcy i odkrywcy – zwrócił się do najmłodszych uczestników wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W wydarzeniu wzięło udział niemal 5 tysięcy osób. Na uczestników czekali znakomici badacze.

Pierwszego dnia najmłodsi mogli uczestniczyć w wielu fascynujących, interaktywnych prelekcjach. Jeden z paneli poświęcony był eksploracji Czerwonej Planety. Tematykę podboju Marsa przybliżali trzej znani popularyzatorzy nauki - Łukasz Wilczyński, Piotr Kosek oraz dr Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy i twórca fanpage’a Nauka. To lubię. Na scenie pojawił się również łazik Impuls z Politechniki Świętokrzyskiej, zwycięzca tegorocznych zawodów ERC i URC. Interaktywne zajęcia przybliżyły dzieciom i młodzieży uwarunkowania lądowania na Marsie. Podczas kolejnego panelu najmłodsi mogli obejrzeć rekonstrukcję odkryć archeologicznych w 3D, wizualizację świątyni Hatszepsut w Egipcie oraz pozostałości po potopie szwedzkim. Uczestnicy mogli również zobaczyć walkę rzymskich legionistów, animowaną „Bitwę Warszawską 1920” i odbyć wirtualną wizytę w gabinecie Marszałka Piłsudskiego w Belwederze. Najmłodsi mieli okazję dowiedzieć się, jak wyhodować serce czy w jaki sposób zbudować domowy reaktor chemiczny.

60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

60 uczelni podpisało we wtorek w Krakowie Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana w 2017 r. Przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie, a w czasie tegorocznego Kongresu SON do grona sygnatariuszy dołączyło kolejnych 60.

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

W Deklaracji zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W każdej z zasad kierowane są oczekiwania wobec uczelni, sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń. Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

W polskim środowisku akademickim wzrasta poczucie odpowiedzialności za kształtowanie zrównoważonych postaw przyszłych pokoleń. Kapitał ludzki to bowiem krytyczny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jakość tego kapitału ludzkiego ma zatem wymiar makroekonomiczny. Polskie uczelnie i szkoły wyższe zmieniają swoje oblicze w wymiarze organizacyjnym, podnosząc sprawność funkcjonowania i otwartość na współpracę z partnerami zewnętrznymi. Wszystko to łącznie sprzyja rozwojowi nowoczesnej edukacji globalnej w Polsce, dojrzałej do konkurowania z wybitnymi, międzynarodowymi ośrodkami akademickimi.

– Społeczna Odpowiedzialność Nauki wprowadza podobną logikę do środowiska badawczego i akademickiego. Pomaga w identyfikowaniu szans i możliwości, inspiruje do dialogu między nauką a dziećmi, młodzieżą i seniorami. Angażuje szerokie grupy interesariuszy, aby skutecznie realizować Trzecią Misję Uczelni. Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki. Na najgłębszym poziomie powinny po prostu budzić poznawczą ciekawość. – wskazał Jarosław Gowin. Dodał również – Chciałbym szczerze podziękować wszystkim pasjonatom i popularyzatorom nauki. Dziękuję za Waszą działalność. Za Wasze pomysły. Za to, jak potraficie opowiadać o nauce.

W latach 2016-19 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki ok. 250 mln zł. W ramach inicjatywy Nauka dla Ciebie  mobilne laboratorium Naukobus i mobilne planetarium Planetobus dotarły do setek tysięcy dzieci w małych miejscowościach całej Polski. Programy Wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytet Młodego Odkrywcy, kontynuowane pod wspólną nazwą Trzecia Misja Uczelni, wprowadzały uczestników z różnych pokoleń w świat nauki i cieszyły się nie tylko ogromnym zainteresowaniem, ale z sukcesem spełniały też ważną integracyjną funkcję społeczną.

Zdjęcia (9)