W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komunikat z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 marca 2019 r.

19.03.2019

12 marca 2019 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na trzecim posiedzeniu plenarnym, którym współprzewodniczyli reprezentujący stronę rządowo-samorządową Pan Adam Lipiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pan Wojciech Jachimowicz – reprezentujący stronę pozarządową.

Rada podjęła uchwały:

  • w sprawie powołania Zespołu problemowego ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych, a następnie dokonała ukonstytuowania zespołu i wyboru przewodniczącego,
  • w sprawie projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych,
  • w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego rządu RP dotyczącego roli ekonomii społecznej w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
  • w sprawie projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • w sprawie propozycji zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W związku ze skierowanym przez Senat RP do Współprzewodniczących Rady pismem dotyczącym ewentualnego nadania Radzie uprawnień do zgłaszania kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, sprawę skierowano do rozpatrzenia przez Zespół do spraw Społecznych, Rodziny i Dziedzictwa Narodowego.

Z inicjatywy członka RDPP i Zespołu ds. Gospodarki i Rozwoju na forum Rady odbyła się dyskusja na temat wprowadzonego obowiązku składania drogą elektroniczną sprawozdań finansowych za miniony rok obrotowy i możliwości podpisywania ich profilem zaufanym przez wszystkich członków zarządu organizacji. Członkowie Rady podkreślali problem braku informacji w lokalnych urzędach skarbowych, które przekazują sprzeczne instrukcje organizacjom. Zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej oraz Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów wyjaśnili zmiany w przepisach. Dyskutowano m.in. nad propozycją podjęcia prac nad wyłączeniem spod tego wymogu organizacji, które nie prowadzą działalności gospodarczej i ich przychód nie przekroczył 2 mln zł. 

Ponadto Rada wysłuchała informacji o organizowanych w czerwcu br. Międzynarodowych Targach Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej – Warsaw Humanitarian Expo, uznając potrzebę udziału przedstawicieli RDPP w wydarzeniu i rozpropagowania tej imprezy wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Rada dyskutowała nad kwestią udziału członków Konwentów Wojewódzkich RDPP w posiedzeniach Rady. Współprzewodniczący Wojciech Jachimowicz podkreślił, że o zapraszaniu gości na posiedzenia decydują każdorazowo współprzewodniczący RDPP i przewodniczący poszczególnych zespołów.

Następne posiedzenie plenarne Rady zaplanowano, zgodnie z uchwalonym Harmonogramem prac Rady, w dniach 17-18 maja br.