W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Piotr Mazurek Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

23.09.2020

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 23 września 2020 roku powołał Piotra Mazurka – Współprzewodniczącego Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz dotychczasowego Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów – na urząd Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

minister Piotr Mazurek Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

Utworzenie urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej jest kolejnym działaniem Rady Ministrów, po m.in. powołaniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem w 2019 roku, odpowiadającym na postulaty zgłaszane przez środowiska młodzieżowe w celu zwiększania udziału młodego pokolenia w rządowych procesach decyzyjnych. Decyzja ta ma na celu stworzenie ośrodka koordynującego dialog pomiędzy administracją rządową a partnerami społeczno‑gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie inicjatyw polityki młodzieżowej. Wśród zadań pełnomocnika jest także m.in.: inicjowanie aktywności i współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na zwiększanie zaangażowania młodzieży w życie publiczne; monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach związanych z sytuacją młodzieży w Polsce; współpraca z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych oraz przedstawiania rekomendacji wobec działań organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących młodzieży oraz koordynowanie przygotowania i wdrożenia – w oparciu o konsultacje przeprowadzone z szerokim kręgiem interesariuszy – dokumentu strategicznego dotyczącego działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Piotr Mazurek jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia ze specjalizacjami animacja życia publicznego (licencjat) oraz administracja publiczna (magister nauk politycznych). Od 10 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, głównie o profilu młodzieżowym. Współorganizował m.in. wiele edycji Warszawskiego Marszu Rotmistrza Pileckiego oraz  Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W latach 2012-2013 współpracował z Kongresem Mediów Niezależnych. Od kwietnia 2011 do listopada 2013 koordynował projekt „Spotkania Czwartkowe” w Fundacji Republikańskiej. W latach 2011-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber. W 2012 roku został publicystą miesięcznika „Na Poważnie”, a od kwietnia 2013 roku jest stałym współpracownikiem miesięcznika „wSieci Historii”. Współpracował też m.in. z tygodnikiem „ABC” oraz portalami wpolityce.pl i blogpress.pl. W marcu 2015 roku został przyjęty w szeregi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” przyjętego w maju 2015 roku przez kandydata na urząd prezydenta RP Andrzeja Dudę jako jego oficjalny program dla młodych Polaków. Brał udział w roli prelegenta w licznych konferencjach m.in. Kongresie „Polska Wielki Projekt” oraz dwóch Kongresach Programowych Prawa i Sprawiedliwości „Myśląc Polska” (2015 i 2019). Od listopada 2015 roku pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pełnił funkcje: asystenta politycznego, doradcy oraz Szefa Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego. W lutym 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju. Przystąpił w jej ramach do Sekcji „Edukacja, Młode Pokolenie, Sport” oraz „Kultura, Polityka Historyczna, Tożsamość Narodowa”. W 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek powołał go do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W 2018 roku został członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wszedł także w skład Komitetów Sterująco-Monitorujących trzech programów rządowych wspierających trzeci sektor: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych (jako przewodniczący).

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany radnym Rady m.st. Warszawy. W Radzie objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury oraz członka Komisji Edukacji oraz Nazewnictwa. Był współtwórcą projektu ustawy powołującej Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. W październiku 2019 roku został członkiem tego organu, a następnie wybrano go jego współprzewodniczącym (ze strony rządowo-samorządowej).

Zdjęcia (1)