W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Po dniu 1 marca 2019 roku wchodzą w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych

13.02.2019

W październiku 2018 roku wydane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku. W związku ze zbliżaniem się tego terminu poniżej zamieszczone są edytowalne wersje tychże nowych wzorów.

Materiały

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zał1
UPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx 0.04MB
uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zał2
UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx 0.03MB
oferta realizacji zadania publicznego zał1
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx 0.05MB
oferta realizacji zadania publicznego zał2
OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.docx 0.05MB
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał5
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-5.docx 0.04MB
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zał6
SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-6.docx 0.04MB
umowa o realizację zadania publicznego zał3
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.docx 0.05MB
umowa o realizację zadania publicznego zał4
UMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-4.docx 0.05MB
roczne sprawozdanie merytoryczne zał1
ROCZNE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załacznik-1.docx 0.06MB
roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne zał2
ROCZNE-UPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-MERYTORYCZNE-załącznik-2.docx 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}