W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komunikat z VIII posiedzenia plenarnego RDPP (14 stycznia 2020 r.)

21.01.2020

14 stycznia 2020 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji spotkała się na ósmym posiedzeniu plenarnym, któremu przewodniczył Wojciech Jachimowicz – współprzewodniczący ze strony pozarządowej.

Prace Rady skupiły się wokół projektów uchwał, które przygotował zespół ds. realizacji zadań publicznych i ekonomii społecznej.

Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczącej zespołu Justyny Ochędzan i przeprowadzeniu dyskusji na forum plenarnym, Rada przyjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
  • w sprawie wniosku Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra oraz zmian w ustawie o pomocy społecznej
  • w sprawie uproszczeń w prawie dla organizacji pozarządowych,
  • w sprawie kontynuacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Następnie przewodniczący zespołu ds. rozwoju dialogu obywatelskiego Krzysztof Balon przedstawił członkom Rady wstępną koncepcję utworzenia Rady Dialogu Obywatelskiego. Nowe ciało, o znacznie szerszych kompetencjach niż RDPP, miałoby w następnej kadencji zastąpić Radę Działalności Pożytku Publicznego. Dalsze prace nad dokumentem będą prowadzone na forum zespołu tak, by zgodnie z przyjętym harmonogramem prac do jesieni 2021 r. mogła zostać uchwalona ustawa o RDO.

W związku ze zgłaszaną przez członków Rady potrzebą usprawnienia prac plenarnych oraz zespołów problemowych, zespół ds. rozwoju dialogu obywatelskiego opracował projekt nowelizacji regulaminu RDPP, który przedstawił Krzysztof Balon.

Perspektywa rocznej pracy w poszczególnych zespołach roboczych Rady pozwoliła ich członkom przekonać się, na ile tematyka posiedzeń jest dla nich interesująca i czy są w stanie bez wpływu na frekwencję na posiedzeniach godzić obowiązki pracy w swoich rodzimych organizacjach z członkostwem w poszczególnych zespołach. Do przewodniczących wpływały zgłoszenia dotyczące zmian w przynależności do składów zespołów problemowych RDPP.

Na posiedzeniu Rady dokonano przeglądu tych wniosków, czego efektem stało się podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu zespołów roboczych RDPP.

Na posiedzeniu omówiono również kwestię przygotowania procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w kadencji 2020-2025. Temat przedstawił Radosław Podogrocki – sekretarz Rady, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Ogłoszenie o naborze kandydatów ukaże się 20 stycznia br. na stronie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl) oraz na BIP KPRM w zakładce Komitetu ds. Pożytku Publicznego z terminem na zgłaszanie kandydatur do 21 lutego br.

Ze względu na harmonogram prac nad wyłanianiem kandydatów do EKES termin następnego posiedzenia plenarnego Rady (w Planie prac Rady przewidziany na 10 marca 2020 r.) może ulec zmianie.