W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Spotkanie Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego z osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędach Marszałkowskich i Wojewódzkich

21.07.2016

W dniu 20 lipca 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego spotkał się z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Podczas spotkania Pełnomocnik przedstawił plany na obecną kadencję w zakresie opracowywanego Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Poinformował uczestników spotkania o stanie prac nad ustawą o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz o planowanych konferencjach tematycznych dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z ww. programem. Przedstawił ponadto informacje o konkursach realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach działania 2.16 programu POWER oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca barier, problemów i potrzeb związanych ze współpracą Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich z organizacjami pozarządowymi oraz sposobów upowszechniania informacji o ogłaszanych konkursach m.in. w ramach POWER.

Omówiono także możliwe formy współpracy Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego z Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na problem zróżnicowanego umocowania służbowego i kompetencyjnego osób odpowiedzialnych w urzędach za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Są nieliczne urzędy, gdzie powołani są pełnomocnicy Wojewodów odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, natomiast najczęściej funkcję tę pełnią pracownicy departamentów lub biur współpracujący z organizacjami pozarządowymi jednak realizujący na co dzień także inne zadania. Podsumowując spotkanie Minister Kaczmarczyk podkreślił, że intencją Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego jest, aby we wszystkich województwach powoływani byli pełnomocnicy odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi, którzy posiadają ujednolicone kompetencje i stanowią wsparcie dla Pełnomocnika w realizacji współpracy z organizacjami na poziomie lokalnym.

Zdjęcia (2)