W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

11.05.2022

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych prof. Zbigniewa Rau, MSZ kontynuuje współpracę z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem, której celem jest wspólne wyłonienie przedstawiciela polskiej młodzieży na forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

20220513_Gov_delegatRP

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z MSZ ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 77. Sesję ZO ONZ”. Jego celem jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1997 roku a 1 sierpnia 2004 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz należy przesłać do dnia 1 czerwca 2022 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2022”, złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14 lub w formie podpisanego skanu na adres elektronicznej skrzynki pocztowej sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Na proces wyboru Młodzieżowego Delegata składają się 3 etapy:

Etap pierwszy – zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie pozytek.gov.pl, po wydrukowaniu i wypełnieniu przesłany pocztą tradycyjną, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub złożony na dziennik podawczy KPRM z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2022”.

Formularz składa się z czterech części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz załącza krótki esej na jeden z podanych tematów. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim - rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Konkursową, która wybierze trzech kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie trzecim.

Etap trzeci - kwalifikacja kandydata bądź kandydatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” w Regulaminie.

Materiały

Regulamin
Regulamin​_Młodzieżowy​_Delegat​_ONZ​_2022.docx 0.02MB
Formularz zgłoszeniowy
Formularz​_zgłoszeniowy​_kandydata​_na​_Młodzieżowego​_Delegata​_RP​_na​_77.docx 0.03MB
Klauzula RODO
Klauzula​_RODO.docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}