W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – konsultacje projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego

10.06.2019

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza do udziału w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przygotowana nowelizacja zakłada utworzenie organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu, którego zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia czy inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

W skład Rady mają wejść przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego i nauki, Przewodniczącego Komitetu, Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak również jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i młodzieżowych rad gmin.

Postulat powołania organu znalazł się programie „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przedstawiła czołowym przedstawicielom życia publicznego. Powołanie Rady jest również odpowiedzią na rosnącą liczbę młodzieżowych rad powoływanych przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Minął czas na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji.

Materiały

Projekt dostępny jest w zakładce Konsultacje publiczne.