W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Spotkanie na temat Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

09.04.2016

W dniu 8 kwietnia br. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa obywatelskiego uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Spotkanie odbyło się w Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele organizacji, które systematycznie, w sposób metodyczny i na terenie całego kraju współpracują z wolontariuszami. Spotkanie poświęcone było zapoznaniu się z wizją Programu Polski Korpus Solidarności, który jest ma być składową Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W pierwszej części spotkania założenia PKS przedstawił Minister Wojciech Kaczmarczyk. Założenia te dostępne są w dokumencie „Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” część IV Promocja wolontariatu długotrwałego i solidarności międzypokoleniowej – Polski Korpus Solidarności (https://www.gov.pl/web/pozytek)

Następnie Łukasz Domagała przedstawiciel Sieci SPLOT zaprezentował działania realizowane w ramach programu Mapa Drogowa III Sektora, który to program również w jednym z partnerstw tematycznych dotyka kwestii wzmocnienia i rozwoju wolontariatu.

Uczestnicy byli zgodni, ze warto spróbować te dwie koncepcje / pola działań połączyć aby stworzyć jeden program rozwoju wolontariatu, zadowalający wszystkie środowiska i dający realne szanse na wzmocnienie działań ochotniczych w Polsce.

Po prezentacji uczestnicy wyrażali swoje opinie na temat założeń. Przeważały opinie aby taka szanse jaka stwarza rządowy program wykorzystać i pomyśleć o wsparciu wolontariatu w szerszym kontekście, nie zawężając go tylko do działań międzypokoleniowych.
Uczestnicy wskazali na duże zainteresowanie ze strony wolontariuszy działaniami akcyjnymi, krótkimi, które są dla nich możliwe do realizacji (ze względu np. na liczne obowiązki szkolne i pracownicze , brak czasu długotrwałe zaangażowanie się).

Podniesione kwestie związane z kształceniem organizatorów (koordynatorów) wolontariatu. Przedstawiono przykłady inicjatyw zmierzających do uruchomienia kierunków / specjalizacji WOLONTARIAT na UKSW w Warszawie.

Zwrócono uwagę jak istotna jest kwestia promocji wolontariatu, przełamywania stereotypu wolontariatu jako działalności służebnej, trudnej i wymagającej wielu wyrzeczeń.
Innym głosem w dyskusji był głos dotyczący złożonego procesu rekrutacji wolontariuszy, doboru właściwych osób do realizowanych działań.

W drugiej części spotkania (bez udziału p. ministra) uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób i w jakim zakresie mogą współpracować aby propozycje rządową uzupełnić o realne potrzeby środowiska. Zastanawiano się nad uzupełnieniem programu rządowego lub przygotowani propozycji własnej.

Ostatecznie zdecydowano o próbie połączenia koncepcji obydwu wizji. Uczestnicy zdecydowali się na współpracę nad wspólnym dokumentem, który będzie pkt. wyjścia do dalszych prac i rozmów ze strona rządową w ramach zespołów eksperckich powołanych w najbliższej przyszłości przez Pełnomocnika i pracujących nad poszczególnymi składowymi programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Zdecydowano o utworzeniu grupy pracującej nad dokumentem w sposób zdalny w Google Doc oraz ustalono datę następnego spotkania w dniu 19 kwietnia o godz. 13.00 w Centrum Wolontariatu w Warszawie.

(źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie)