W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Trwają spotkania Pełnomocnika ze środowiskami pozarządowymi

17.02.2016

Od pierwszych dni pełnienia swojej funkcji Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi intensywne, robocze konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk sektora pozarządowego. Trwają także prace nad przygotowaniem konferencji, w trakcie której chętne organizacje pozarządowe będą mogły odnieść się do konkretnych propozycji programowych, przedstawionych przez Pełnomocnika, zaprezentować swoje opinie, a także zgłosić akces do problemowych zespołów eksperckich, których powołanie planowane jest po konferencji.

W rozmowie z przedstawicielami Strategicznej Mapy Drogowej Minister Kaczmarczyk sondował m.in. możliwość wykorzystania w pracach nad zapowiadanymi reformami sektora dużego dorobku zgromadzonego przy pracach nad Mapą i zaangażowania do nich partnerstw tematycznych. Ciekawymi uwagami na temat programów wsparcia III sektora i identyfikacji przeszkód utrudniających działalność charytatywną w Polsce podzieliło się z Pełnomocnikiem Forum Darczyńców. Z kolei – m.in. w kontekście RDPP – konieczności opracowania rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wsparcie małych, lokalnych organizacji oraz ich pełniejszej reprezentacji w dialogu wewnątrz sektora poświęcone było spotkanie z przedstawicielami Fundacji OPOR, Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz Fundacji Jeden Muranów.

Pełnomocnik rozmawiał też z przedstawicielami nowo zawiązującej się Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, skupiającej m.in. takie organizacje jak: Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie Pokolenie, Fundacja Niepodległości, Stowarzyszenie Studenci dla RP czy Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Omawiane były zagadnienia federalizacji sektora, możliwości, jakie daje wspólne działanie organizacji pozarządowych, a także perspektywy zwiększenia priorytetu nadawanego edukacji obywatelskiej. Tematyka edukacji obywatelskiej i namysłu nad tym, jak sprawić, by szkoła lepiej przygotowywała do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym była też przedmiotem spotkania z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ta sama problematyka, w kontekście wiedzy młodzieży o systemach wyborczych, poruszona była w rozmowie ze Stowarzyszeniem JOW. O możliwości współpracy w zakresie informacji i komunikacji Pełnomocnik rozmawiał także podczas spotkania z redakcją portalu ngo.pl.

Podczas rozmów z Obywatelskim Forum Legislacji dominującym tematem były konsultacje społeczne i problem niedostatecznej, zdaniem przedstawicieli forum, otwartości procesu legislacyjnego na uwagi obywateli. Minister zadeklarował, że urząd Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego będzie miejscem otwartym na kreowanie debaty publicznej. Zdaniem Pełnomocnika, Rada Działalności Pożytku Publicznego, gdyby stała się w przyszłości reprezentacją całego sektora, mogłaby być miejscem intensywnego dialogu obywatelskiego.

Kwestii wsparcia najmniejszych, lokalnych inicjatyw obywatelskich dotyczyła rozmowa z reprezentacją Klubów Gazety Polskiej, Solidarnych 2010, Ruchu Kontroli Wyborów i Klubu Ronina. Rozmawiano także o wartości, jaką stanowią lokalne media społecznościowe i potrzebie rozwijania programów ich wzmacniania i ochrony.

Spotkanie z Siecią Centrów Wolontariatu otworzyło przestrzeń do rozmów nad kształtem programu Polskiego Korpusu Solidarności. Pełnomocnik podkreślił, że prace nad programem muszą być prowadzone w jak najściślejszym porozumieniu z organizacjami, które posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie wolontariatu.

Dzięki wizycie przedstawicieli Grupy Zagranica, Pełnomocnik poznał główne postulaty organizacji pracujących w obszarze współpracy rozwojowej, takich jak np. dalsze ułatwienia w realizacji projektów wieloletnich. Poruszono także kwestię możliwości włączania elementów edukacji globalnej do programów edukacji obywatelskiej.

Minister Kaczmarczyk spotkał się także z organizacjami, prowadzącymi działania rzecznicze, reprezentowanymi przez Fundację Courtwatch, Sieć Obywatelską Watchdog Polska, Fundację Wolności, Instytut Spraw Obywatelskich i Fundację Stańczyka. Tematem rozmowy było m.in. wzmocnienie systemowego wsparcia narzędzi kontroli obywatelskiej w Polsce – zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Poruszono również kwestie dotyczące ochrony prawnej sygnalistów oraz zwrócono uwagę, by w projektowanych programach wsparcia organizacji strażniczych zagwarantowano im niezależność od władzy oraz nacisków innych grup interesu.

Wszystkie organizacje i środowiska chętne do rozmów z Pełnomocnikiem zapraszamy do kontaktu, jednocześnie już teraz zachęcając do udziału w konferencji, której termin zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.