W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego powołał dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

21.11.2017

W dniu 20 listopada 2017 roku Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powołał Wojciecha Kaczmarczyka, dotychczasowego dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W trakcie konferencji prasowej związanej z dokonaną nominacją Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego podziękował Dyrektorowi Kaczmarczykowi za dwuletnią współpracę w tworzeniu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności oraz przygotowywaniu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zadaniem powołanego Dyrektora będzie kierowanie działalnością Narodowego Instytutu Wolności, w szczególności podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla jego Rady. Zgodnie z brzmieniem ustawy Dyrektor przygotowuje miedzy innymi: projekt rocznego planu finansowego, projekt rocznego planu działalności, roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Instytutu Wolności. Na mocy zmian kompetencyjnych zapisanych w ustawie z dnia 15 września o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności przejmuje także część zadań wykonywanych dotychczas przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego wobec organizacji pożytku publicznego.

To on prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.