W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2019

30.10.2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019 możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Zachęcamy do zaopiniowania zaproponowanych zmian w Regulaminie, do których, w stosunku do edycji 2018, w szczególności należą:

  • Wydłużenie terminu realizacji zadań: od 1 stycznia 2019 do 30 listopada 2020 w celu dopuszczenia jak najdłuższego możliwego okresu realizacji projektów.
  • Obniżenie maksymalnej kwoty rocznej do 150 tys. zł na każdy rok – w celu zwiększenia liczby dofinansowanych Ofert.
  • Wprowadzenie wymogu udziału min. 10 tys. zł w kosztach zadania przez każdego Oferentów w przypadku Oferty wspólnej – w celu urealnienia współpracy podmiotów składających Oferty wspólne.
  • Uznanie za podmioty nieuprawnione organizacji realizujących projekty 2-letnie w ramach FIO 2018 (z wyłączeniem podmiotów realizujących zadania w Priorytecie 1) – w celu zwiększenia szans na otrzymanie dotacji dla podmiotów nierealizujących projektów 2-letnich w ramach FIO 2018.
  • Wprowadzenie wymogu dostarczenia umowy partnerskiej wraz z umową, w przypadku partnerstwa formalnego – w celu urealnienia współpracy partnerskiej między Oferentami a partnerami.
  • Dopuszczenie możliwości wydatkowania środków po za granicami Polski.
  • Dodanie nowego kryterium oceny: ogólnej oceny pomysłu – w celu docenienia poprzez nowe, całościowe kryterium oceny ogólnej idei projektu. Nowe kryterium pozwoli na odejście od systemu oceny premiującego oferty bezbłędnie napisane na rzecz ofert o wartościowym pomyśle.
  • Wprowadzenie nowego logotypu.

W ramach FIO 2019 zaproponowane zostały następujące kryteria:

Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja Podmiot weryfikujący kryterium
1 Oferta realizowana przez organizację, której roczny przychód za 2017 roku nie przekracza 100 tys. zł. 3 NIW-CRSO
2 Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. 3 Eksperci/NIW-CRSO
Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakżenie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 1 Eksperci/NIW-CRSO
3 Oferta złożona w ramach oferty wspólnej (minimum dwóch oferentów) realizowana w ramach partnerstwa formalnego z przedsiębiorstwem prywatnym, przy czym partnerstwo to znajduje merytoryczne uzasadnienie w Ofercie 5 Eksperci/NIW-CRSO
4 Oferta złożona przez podmiot, który nie otrzymał dotychczas dotacji w ramach P FIO 2014-2020[1]. 3 NIW-CRSO

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@NIW.gov.pl, do dnia 15 listopada 2018 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

[1] Nie dotyczy mikrograntów udzielonych w ramach Priorytetu 1.

Materiały

Formularz Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2019
Formularz-konsultacyjny-FIO-2019.docx 0.01MB
Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2019
Regulamin-FIO-2019-projekt.docx 0.34MB