W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zakończenie konsultacji publicznych projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

01.06.2017

Konsultacje publiczne zostały ogłoszone w dniu 19 grudnia 2016 r. i zostały zakończone w dniu 31 stycznia 2017 r.

Ze względu na wolę projektodawcy umożliwienia jak największej liczbie organizacji obywatelskich dogłębnego zapoznania się z projektem, wzięcia udziału w cyklu regionalnych konferencji organizowanych we wszystkich województwach, konsultacje dokumentu zostały przedłużone do 6 tygodni, w miejsce wymaganych 21 dni. Zestawienie zebranych uwag zawarto w raporcie z konsultacji projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Projektodawcą i koordynatorem procesu konsultacji był Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego.
Raport składa się z czterech rozdziałów przedstawiających:

  • Informacje ogólne o projekcie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który był przedmiotem niniejszych konsultacji;
  • Informacje ogólne o przeprowadzonych konsultacjach;
  • Zwięzły raport z działań informacyjno-wyjaśniających, w ramach których zorganizowano cykl konferencji we wszystkich województwach oraz spotkania z ciałami dialogu obywatelskiego
  • Podsumowanie uwag zgłoszonych w procesie konsultacji.

Do raportu dołączono załączniki zawierające szczegółowy opis uwag i propozycji zmian do projektu ustawy zgłoszonych w procesie konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy wraz z wyjaśnieniami i komentarzami projektodawcy oraz szczegółowy opis uwag i propozycji zmian do projektu ustawy zgłoszonych w procesie opiniowania projektu ustawy wraz z wyjaśnieniami i komentarzami projektodawcy.

Raport został przygotowany przez Zespół Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Materiały

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r70764630898725,Projekt-ustawy-o-Narodowym-Instytucie-Wolnosci-Centrum-Rozwoju-Spoleczenstwa-Oby.html