W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020 – 31 stycznia 2018 r.

01.02.2018

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Przedmiotem obrad Komitetu był projekt Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2018. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności przedstawił Komitetowi główne zmiany w Regulaminie w stosunku do edycji 2017, a następnie odbyła się otwarta dyskusja na temat przedmiotowego projektu.

Do głównych zmian w edycji FIO należeć będą m.in.: wydłużenie terminu realizacji projektów do 20 miesięcy, podwyższenie możliwej do uzyskania kwoty dotacji do 200 tys. zł rocznie, wprowadzenie możliwości ponoszenia kosztów związanych z instytucjonalnym rozwojem organizacji (do 20% wartości dotacji), nowe kryteria strategiczne, całkowita rezygnacja obowiązku dołączania załączników do Oferty, a także uproszczenie procedury oceny formalnej oraz zmiana formularza karty oceny merytorycznej.

Ostatecznie, po naniesieniu kilku drobnych poprawek, przedstawiony dokument uzyskał aprobatę Komitetu Sterująco-Monitorującego. Podjęta została zgodna decyzja, aby następnie projekt Regulaminu został skierowany do dwutygodniowych konsultacji społecznych.

Zdjęcia (1)