W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

29.10.2018

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński podpisał akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła właśnie Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Rozporządzenia dotyczą:

  1. zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
  2. uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego;
  3. Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  4. przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego;
  5. gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego;
  6. wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
  7. wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego;
  8. wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

 

Głównym celem nowych rozwiązań jest uproszczenie procedur przy realizacji zadań publicznych, m. in. poprzez rezygnację z wymogu określania przez organizację pozarządową celu realizowanego zadania publicznego, uproszczenie tabel budżetowych czy wprowadzenie rozliczania zadania publicznego przez rezultaty.

Podczas konsultacji publicznych, które prowadzone były w formie  pisemnych lub elektronicznych uwag zgłaszanych przez zainteresowane podmioty, otwartych spotkań konsultacyjnych zorganizowanych w szesnastu miastach wojewódzkich oraz  szesnastu zogniskowanych wywiadów grupowych w centrum uwagi środowisk organizacji pozarządowych oraz samorządów były propozycje nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz liczni przedstawiciele tych środowisk zgłaszali obawy, że wprowadzanie zmian jeszcze tej jesieni, gdy samorządy już ogłaszają lub nawet ogłosiły konkursy ofert, może skutkować dużym zaburzeniem współpracy samorządów z organizacjami i utrudnić realizację zadań. Dlatego  Przewodniczący Komitetu podjął decyzję, że nowe wzory wejdą w życie od 1 marca 2019 roku.