W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

24.05.2019

Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jej projekt przewiduje powołanie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. To organ opiniodawczo-doradczy Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Jego powołanie zapowiedział 23 maja br. Przewodniczący Komitetu – wicepremier Piotr Gliński.

Przewodniczący Komitetu uczestniczył w spotkaniu „TweetupMłodzi”, w którym udział wzięli przedstawiciele młodego pokolenia Polaków, organizacji pozarządowych oraz młodzieżowych rad gmin. Tematem organizowanego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkania był nowy model dialogu obywatelskiego z młodzieżą.

– Przygotowaliśmy projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który ma na celu utworzenie nowej instytucji, instytucji, ram, zasad i warunków do zaistnienia efektywnego, ustawowo umocowanego, bo to jest istotne, czyli bardzo poważnego dialogu, czy instytucji dialogu pomiędzy podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia – podkreślił wicepremier Piotr Gliński. 

Zapowiadając powołanie nowej Rady, Przewodniczący Komitetu podkreślił, że dzięki jej działalności możliwa będzie większa aktywizacja młodzieży z mniejszych ośrodków.

Powołanie Rady jest odpowiedzią na oczekiwania młodego pokolenia, młodych Polaków dotyczące utworzenia takiej instytucji, w ramach której przedstawiciele Państwa pokolenia mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władzy publicznej na tym najwyższym szczeblu – mówił. 

Następnie wicepremier Gliński poinformował, że w skład Rady wejdą z jednej strony przedstawiciele instytucji politycznych – prezydenta, prezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Rzecznika Praw Dziecka i innych instytucji czy resortów, a z drugiej strony będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i wreszcie z trzeciej strony wybrani spośród kandydatów zgłoszonych w otwartym naborze (…) przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin oraz parlamentu studentów RP.

Postulat powołania organu znalazł się programie „Wizja dla Młodego Pokolenia”, który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przedstawiła czołowym przedstawicielom życia publicznego. Powołanie Rady jest również odpowiedzią na rosnącą liczbę młodzieżowych rad powoływanych przy jednostkach samorządu terytorialnego.

Mam nadzieję, że dzisiejsza zapowiedź powołania Rady będzie też początkiem debaty, konsultacji społecznych nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy, za pomocą której chcemy to ciało powołać – zaznaczył Przewodniczący Komitetu.

Za zamiar powołania Rady Przewodniczącemu Komitetu podziękował Piotr Wasilewski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. Jego zdaniem, powołanie nowego organu to sukces i zwieńczenie postulatów podnoszonych od kilku lat przez młode pokolenie

Zdjęcia (6)