W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 – luty 2018

09.02.2018

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym wykazem organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018, zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817).

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817) Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po dniu 30 listopada roku podatkowego wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego (organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego). W związku z powyższym, z wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w roku 2018 usuniętych zostało 30 organizacji, które nie spełniają warunków określonych w art. 27a ust. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1495) z poprzedniego wykazu, który zawierał 8 876 organizacji należy usunąć, oprócz 30 wskazanych podmiotów o których mowa powyżej, dodatkowo łącznie 9 organizacji, w tym 8 organizacji, które na dzień przygotowania wykazu są postawione w stan likwidacji oraz jedną organizację, która została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na podstawie art. 27a ust. 3a ww. ustawy należy uwzględnić 25 organizacje, które zamieściły sprawozdania po terminie z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

Ostatecznie, wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. zawiera 8862 organizacje.

Organizację uprawnioną do otrzymywania środków z 1% podatku można wyszukać w otwartym pliku za pomocą klawiszy Ctrl+F. Pojawi się wtedy okno, w którym należy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji i nacisnąć klawisz „Znajdź następny”. Gdy za pierwszym razem funkcja wyszukiwania nie znajdzie szukanej organizacji należy ponowić wyszukiwanie klawiszem „Znajdź następny”, ponieważ możliwe jest aby część numeru KRS lub część nazwy powtarzała się w przypadku innych organizacji.