W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego nt. powołania zespołów eksperckich i ich składu osobowego

02.06.2016

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za szerokie zainteresowanie udziałem w pracach zespołów eksperckich, powołanych przez Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w ramach wykonywanych obowiązków oraz realizacji polityki państwa w powierzonym obszarze na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego (Dz. U. z 2016 r. poz. 37).

Liczba osób zainteresowanych współpracą była bardzo duża. Niestety, ze względu na konieczność zapewnienia efektywności pracy nie było możliwe włączenie do zespołów wszystkich zgłaszających się osób. Przy podejmowaniu decyzji o składzie osobowym poszczególnych zespołów Pełnomocnik starał się uwzględnić możliwie szeroką reprezentację różnych środowisk pozarządowych, i co za tym idzie, maksymalną różnorodność punktów widzenia. Dopiero wysłuchanie i przeanalizowanie szerokiego spektrum opinii umożliwi Pełnomocnikowi przygotowanie przemyślanego i zakorzenionego w doświadczeniu wielu różnych środowisk Narodowego Programu Wspierania* Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Pełnomocnik chciałby stworzyć możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem również tym osobom, które nie weszły w skład zespołów eksperckich. Dlatego na stronie Pełnomocnika uruchomiony zostanie formularz, który umożliwi wszystkim zainteresowanym zgłaszanie rekomendacji i uwag. Należy także dodać, że tworzona koncepcja Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będzie przedmiotem konsultacji społecznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu skład osobowy 5-u zespołów eksperckich. Skład zespołów może ulec zmianie. Dotychczas odbyły się inauguracyjne posiedzenia Zespołów, z których relacje przedstawiamy poniżej.

*) Oficjalna nazwa Programu funkcjonująca w dokumentach rządowych to: Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, jednak po sugestiach wielu z Państwa zamierzamy ją zmienić na Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Materiały

Zespoły eksperckie