W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konsultacje programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”

27.03.2020

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prowadzi konsultacje projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”.

Uniwersytet ludowy to pozaformalna niepubliczna placówka edukacyjno-wychowawcza dla osób dorosłych, która działa w środowiskach wiejskich lub małomiasteczkowych oraz tam, gdzie dostęp do innych form edukacji czy rozwoju jest utrudniony. Głównym celem jego działalności jest rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przez podnoszenie kompetencji zarówno kluczowych (szczególnie społecznych i obywatelskich), jak i zawodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich w oparciu o grundtvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności.

Uniwersytety ludowe – placówki o otwartej, przyjaznej, nastawionej na rozwój osobisty i aktywność społeczną specyfice i atmosferze – mogłyby dzięki swojemu potencjałowi przyciągnąć osoby dotychczas mało aktywne i dać im szansę zmiany życia na lepsze. Stwarzają one możliwość formacji osób i poszerzania ich wiedzy, przygotowując do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym i umożliwiając ich uczestnikom nabycie umiejętności radzenia sobie ze skomplikowanymi problemami współczesnej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej.

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych to kolejna nowa oferta dla sektora obywatelskiego. W ramach realizacji Programu planowane jest wsparcie rozwoju działalności programowej uniwersytetów ludowych w powiązaniu z rozwojem instytucjonalnym tych organizacji. Będzie ono realizowane w formie corocznych konkursów dotacyjnych.

Prezentowany projekt Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 (PWRUL) ma tę samą wieloletnią perspektywę, co uruchomione już dotychczas i wdrażane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Konsultacje programu trwają 14 dni – do 8 kwietnia 2020 r.

Materiały

Projekt jest dostępny w zakładce Konsultacje publiczne.