W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

RDPP przyjęła uchwałę w sprawie projektu rezolucji PE

02.06.2020

Parlament Europejski będzie debatował nad rezolucją w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady UE w sprawie stwierdzenia ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności. Rada Działalności Pożytku Publicznego uchwaliła stanowisko w sprawie pkt 40 wspomnianego dokumentu, w którym instytucje unijne wzywają polski rząd do zmiany ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

RDPP

Ideą przyświecającą potencjalnej korekcie polskiego prawa ma być zapewnienie poszczególnym grupom społeczeństwa obywatelskiego dostępu do finansowania z budżetu państwa oraz zagwarantowanie przejrzystego rozdziału środków publicznych dla III sektora w Polsce.

Rada Działalności Pożytku Publicznego uważa, że powyższy postulat opiera się na opinii Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, wydanej 22 sierpnia 2017, czyli jeszcze przed rozpoczęciem funkcjonowania NIW-u. Warto zaznaczyć, że w skład RDPP wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentujących różne nurty oraz zmieniający oddolnie polską rzeczywistość w wielu aspektach społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, a także przedstawiciele administracji rządowej i przedstawiciele samorządu terytorialnego. Opiniują oni projekty programów wspierających funkcjonowanie i rozwój III sektora w Polsce, których instytucją zarządzającą jest właśnie NIW-CRSO. Co więcej, RDPP deleguje osoby do komitetów nadzorujących realizację, a także rozliczanie takich inicjatyw wspierających społeczeństwo obywatelskie.

W swoim stanowisku RDPP podkreśliła, że ,,nie była konfrontowana z niesprawiedliwym, stronniczym czy też nieprzejrzystym rozdziałem środków publicznych będących w dyspozycji NIW – CRSO ani też z brakiem dostępu do środków kluczowych grup społeczeństwa obywatelskiego.”  Dlatego też wszelkie tezy lub domniemania zawarte w pkt 40 projektu rezolucji PE nie pokrywają się ze stanem rzeczywistym.

RDPP zwróciła się do wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o przekazanie polskim eurodeputowanym niniejszego stanowiska Rady.

Wszystkie uchwały Rady Działalności Pożytku Publicznego można znaleźć TUTAJ.

Zdjęcia (1)