W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań nie będą wprowadzone przed 15 listopada 2019 r.

30.10.2019

Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy bardzo licznie i ze znaczącym wkładem merytorycznym wzięli udział w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W ramach konsultacji pisemnych przeprowadzonych w dniach 2-18 października 2019 r. uwagi dotyczące poszczególnych załączników rozporządzenia złożyło 60 podmiotów wywodzących się  zarówno z sektora pozarządowego jak i spośród samorządów. 

Zgłoszone uwagi i stanowiska są wyrazem troski o tworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz o dobrą współpracę między administracją państwową i organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych. Materiał zebrany w procesie konsultacji jest obecnie przedmiotem analiz w ramach przygotowania raportu z konsultacji, na którym oparte zostaną decyzje odnośnie dalszych prac co do ostatecznego kształtu nowych rozwiązań.

Ze względu na ilość uwag, ich złożoność i różnorodność prezentowanych perspektyw dalsze prace nad doskonaleniem projektu oraz wydanie nowego rozporządzenia z wzorami nie będą mogły być zakończone w terminie do 15 listopada 2019 r. O nowym kształcie rozwiązań i terminie wejścia ich w życie poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem, niezwłocznie po zakończeniu prac uwzględniających wkład merytoryczny wniesiony w konsultacjach.