W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Minister Wojciech Kaczmarczyk spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (International Ombudsman Institute – IOI)

26.07.2016

19 lipca 2016 roku Minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, spotkał się z przedstawicielami Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana: Dr Rafael Ribó I Massó, przewodniczący regionu europejskiego IOI, dyrektor w Zarządzie Światowym IOI, Rzecznik Praw Obywatelskich Katalonii, Peter Tyndall, drugi wiceprzewodniczący IOI dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Irlandii, Dr Ülle Madise, członek Zarządu Dyrektorów IOI dla regionu europejskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich Republiki Estonii, Dr Günther Kräuter, sekretarz generalny IOI, jeden z Rzeczników Praw Obywatelskich Republiki Austrii, Ulrike Grieshofer, dyrektor wykonawczy IOI, Judith Macaya, dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich Katalonii, członek sekretariatu dla regionu europejskiego IOI, a także przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Departamentu Spraw Obywatelskich KPRM. Misją IOI jest wspieranie idei niezależnego rzecznictwa na rzecz obywateli, m.in. poprzez badania, organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń między członkami IOI.

Podczas spotkania Minister Wojciech Kaczmarczyk przedstawił kompetencje oraz rolę Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Zwrócił uwagę, iż obecnie opracowywany Narodowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NPRSO) wspiera, poprzez planowane inicjatywy usprawniające działanie III sektora, gwarantowanie nienaruszalności praw obywatelskich w Polsce, takich jak np. prawa do zrzeszania się czy do możliwości uczestniczenia w życiu publicznym,

Pełnomocnik omówił 5 zasadniczych obszarów, które obejmować będzie Program, w tym. reformę instytucji dialogu społecznego, reformę systemu finansowania organizacji pozarządowych, zmniejszanie barier prawnych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz program rozwoju wolontariatu i edukacji obywatelskiej. W zakresie działań podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Minister Kaczmarczyk podkreślił, że rolą Pełnomocnika jest koordynowanie polityki rządu w zakresie równego traktowania. Poinformował, że z uwagi na kończący się okres realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, trwa jego ewaluacja. Kolejnym etapem będzie opracowanie jego kontynuacji.

Minister Kaczmarczyk przedstawił również priorytety w zakresie równego traktowania m.in.:

  • wsparcie kobiet na stanowiskach,
  • wsparcie rodziny,
  • oraz przeciwdziałanie marginalizacji grup mniejszościowych.

W trakcie dyskusji poruszono również temat współpracy Pełnomocnika z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce, kwestię budżetu i finansowania działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) oraz jego biura, dostępu do sądów, a także problematykę reformy mediów i związanych z tym krytycznych opinii wyrażanych przez niektóre organizacje pozarządowe.

W kwestii budżetu RPO Minister Kaczmarczyk podkreślił, iż finansowanie działalności Rzecznika z budżetu państwa gwarantowane jest ustawowo, i jako takie nie jest zagrożone. Wyjaśnił również, iż zmniejszenie budżetów dotknęło większość instytucji publicznych. Pełnomocnik wyraził nadzieję, iż nie będzie miało to negatywnego wpływu na skuteczność działań podejmowanych przez RPO. Pełnomocnik poinformował również, że w odniesieniu do reformy mediów w Polsce szeroko gwarantowana jest wolność słowa w radiu i telewizji, samodzielność dostawców usług medialnych, chroniony jest także interes odbiorców oraz zapewniony otwarty i pluralistyczny charakter telewizji publicznej.

Zdjęcia (4)