W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak uzupełniać wzory uproszczonych ofert składanych od dnia 1 marca 2019 r.?

27.08.2019

Od dnia 29 października 2018 r. obowiązują nowe wzory uproszczonych oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego – ustalone rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055) wydanym na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Rozporządzenie to wprowadziło szereg zmian w odniesieniu do poprzednio obowiązujących wzorów uproszczonych oferty  i sprawozdania (wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego; Dz. U. poz. 570).

Nowe wzory dotyczą zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, o których mowa w art. 19a ust. 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizowanych w wyniku ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 r. Wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. wspomnianego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r.

W związku z wątpliwościami potencjalnych Oferentów co do wypełniania szarych pól formularzy nowych uproszczonych ofert czy sprawozdań dotyczących kosztów realizacji zadania – wskazując na zawarte we wzorach tychże dokumentów ustalonych ww. rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. pouczenie co do sposobu wypełniania – przypominamy, że dokumenty te Oferenci powinni wypełniać tylko w białych polach, szare mają pozostać nieuzupełnione.