W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

29.11.2018

21 listopada 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Akty powołania nowym członkom Rady wręczył Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

W swoim wystąpieniu Prof. Piotr Gliński pogratulował nowo wybranym członkom RDPP oraz przypomniał zakres obowiązków i zadania stojące przed Radą. Za szczególnie ważne w obecnej kadencji zadanie Rady, poza pełnieniem przez nią funkcji doradczej i aktywizującej, Premier uznał pełnienie roli „pasa transmisyjnego” dla organizacji pozarządowych. Zdaniem Premier, okres VI kadencji Rady to czas dużych zmian. Wdrażane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego programy stworzą nowe możliwości dla realizacji postulatów organizacji pozarządowych. Wśród filarów działań na rzecz rozwoju III sektora Prof. Piotr Gliński wymienił media obywatelskie, organizacje eksperckie i watchdogi.

Pan Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zwrócił się do nowo powołanych członków Rady o aktywną postawę i bycie bardziej kreatorem oraz silnym wsparciem dla Przewodniczącego Komitetu niż tylko recenzentem poszczególnych aktów prawnych. Nowa Rada mogłaby wypracować wewnątrz siebie pomysły na nową instytucję dialogu społecznego o szerszych kompetencjach i większej reprezentatywności niż RDPP.

Pani Agnieszka Rymsza, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, pełniąca funkcję Sekretarza Rady przekazała podstawowe informacje na temat funkcjonowania sekretariatu Rady.

Strony rządowo-samorządowa oraz pozarządowa, które spotkały się na odrębnych spotkaniach przed posiedzeniem plenarnym, wybrały spośród swoich przedstawicieli współprzewodniczących Rady, Pana Adama Lipińskiego – Sekretarza Stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego oraz ds. równego traktowania – ze strony rządowo-samorządowej oraz Pana Wojciecha Jachimowicza – przedstawiciela Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego – ze strony pozarządowej. Wszyscy członkowie Rady VI kadencji dokonali prezentacji swojej dotychczasowej działalności i dokonań.

Na I posiedzeniu podjęto dyskusję nad kształtem regulaminu RDPP, decydując, że do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian Rada będzie pracowała na podstawie dotychczas obowiązującego regulaminu. Ponadto dyskutowano na temat zespołów problemowych Rady i tematów, którymi Rada powinna się zająć w tej kadencji.

Nowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zdjęcia (3)