W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Gala „Dla dobra Wspólnego” 2017

10.11.2017

W czwartek 9 listopada 2017 r. odbyła się finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, w której uczestniczyli m.in. prof. Piotr Gliński – Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, członek Kapituły Nagrody.

W czwartek 9 listopada 2017 r. odbyła się finałowa Gala II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, w której uczestniczyli m.in. prof. Piotr Gliński – Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM, członek Kapituły Nagrody. Nagroda ta promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego w formie uhonorowania szczególnie zaangażowanych osób, organizacji pozarządowych i wartościowych przedsięwzięć społecznych budujących wspólnotę obywatelską. Celem jej przyznawania jest wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego; zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: człowiek – lider, instytucja – organizacja, dzieło – przedsięwzięcie, projekt.

Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje po uprzedniej rekomendacji kandydatów przez członków Kapituły Nagrody. Spośród nominowanych przez Kapitułę kandydatów decyzją Prezydenta RP laureatami II edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” zostali:

W kategorii „Człowiek” – Jacek Robert Bury komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, pracujący z tzw. trudną młodzieżą, zaangażowany w budowanie patriotycznych postaw oraz wspólnotowych więzi z młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych i wymagającej szczególnej opieki.

W kategorii „Instytucja” – Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic, działające na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej choroby, podeszłego wieku, biedy czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji.

W kategorii „Dzieło” – Stowarzyszenie Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, którego członkowie jako wolontariusze niosą pomoc chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej, wspierają też rodziny chorych zarówno w czasie choroby bliskich, jak i w okresie żałoby.

Przyznana została w obecnej edycji także nagroda specjalna, którą Prezydent uhonorował wolontariuszy „Łączki” za ich pracę dla przywrócenia pamięci o bohaterach oraz realizację niespełnionej przez dziesięciolecia powinności Państwa Polskiego w postaci oddania im należnej czci.

W czasie uroczystości Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej i nowoczesne państwo nie może funkcjonować bez aktywności obywatelskiej oraz wyjścia naprzeciw tym najbardziej potrzebującym pomocy. Obywatele zrzeszając się w stowarzyszeniach i realizując dzieła istotne z punktu widzenia dobra wspólnego zapełniają przestrzeń aktywności obywatelskiej. Rolą państwa jest wspierać tę aktywność tam gdzie jest to niezbędne.