W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przewodniczący Komitetu na Kongresie Poradnictwa: „Poradnictwo to fundamentalny element demokracji”

02.07.2019

1 lipca w gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa. Spotkanie zainicjowało proces integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. W Kongresie wzięli udział Prezydent RP Andrzej Duda oraz wicepremier Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Kongres rozpoczął się sesjami problemowymi, w czasie których uczestnicy poszukiwali rozwiązań dotyczących problematyki poradnictwa. Grupy robocze koncentrowały się na trzech zagadnieniach – wspólnych standardach usług poradniczych, dostępie do poradnictwa poprzez mapę poradnictwa oraz wsparciu dla organizacji poradniczych. Po podsumowaniu pracy grup roboczych w czasie sesji plenarnej nastąpiło oficjalne otwarcie Kongresu, w czasie którego głos zabrali Prezydent Duda oraz wicepremier Gliński.

Prezydent swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowania wolontariuszom udzielającym nieodpłatnej pomocy poradniczej w swoich społecznościach lokalnych. Andrzej Duda docenił zaangażowanie organizacji poradniczych oraz zwrócił uwagę na występujące problemy. Jego zdaniem ludzie w potrzebie często przychodzą po pomoc zbyt późno: Ludzie nie działają w sposób profilaktyczny. Brak jest powszechnej świadomości tego, że można przyjść wcześniej, gdy tylko pojawi się problem. Odnosząc się do swojego doświadczenia w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych poruszył kwestię finansowania poradnictwa, mówiąc, że w budżecie muszą się znaleźć środki na pomoc osobom potrzebującym.

Następnie głos zabrał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Gliński. Wicepremier wskazał, iż demokracja nie będzie funkcjonowała bez poradnictwa, również tego bezpłatnego. Uznał, iż reforma sektora pozarządowego jest potrzebna i właśnie trwa. Krokami milowymi zmian trzeciego sektora było, zdaniem wicepremiera Glińskiego, włączenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w skład Rady Ministrów oraz powołanie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przewodniczący Komitetu podkreślił, że reforma polega na podniesieniu rangi politycznej III sektora, aby ustawodawcy czy szeroko pojęta władza miała lepszy kontakt z jego przedstawicielami.

Kongres Poradnictwa zakończył panel na temat powszechnego dostępu do usług poradniczych. Jego uczestnikami byli przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Szczególnie aktywni w dyskusji byli przedstawiciele powiatów, które prowadzą centra usług społecznych.

Organizatorami Kongresu była Kancelaria Prezydenta RP wraz z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zdjęcie: Krzysztof Sitkowski, Kancelaria Prezydenta RP

Zdjęcia (1)