W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ – wydłużamy termin

19.04.2021

Etap pierwszy konkursu ogłoszonego przez Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych „Młodzieżowy Delegat RP na 76. Sesję ZO ONZ” trwa. W związku z otrzymaniem licznych próśb o przedłużenie terminu na przesyłanie zgłoszeń, uzasadnianych trudnościami wynikającymi z sytuacji pandemicznej, postanowiono wyznaczyć ostateczny termin wpływu zgłoszenia do Kancelarii Premiera na 26 kwietnia 2021 r.

logo Rady

Na wyraźne apele osób chcących wziąć udział w konkursie, mających utrudnioną możliwość osobistego wniesienia zgłoszenia konkursowego przez izolację i objęcie kwarantanną, umożliwiamy przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 76. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur osoby będące obywatelami polskimi, urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 roku a 1 sierpnia 2003 roku, niekarane, korzystające z pełni praw publicznych, posługujące się biegle językiem polskim, a w stopniu umożliwiającym pracę w środowisku międzynarodowym także językiem angielskim, którego znajomość będzie sprawdzana podczas konkursu.

Formularz należy przesłać do dnia 26 kwietnia 2021 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021” lub złożyć na dziennik podawczy al. J. Ch. Szucha 14. Liczy się data wpływu zgłoszenia, nie data nadania. Formularze przesłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Na proces wyboru Młodzieżowego Delegata składają się 3 etapy:

Etap pierwszy – zgłoszenie przez formularz dostępny na stronie pozytek.gov.pl, po wydrukowaniu i wypełnieniu przesłany pocztą tradycyjną, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub złożony na dziennik podawczy KPRM z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021”.

Formularz składa się z czterech części, w których kandydat opisuje swoje wykształcenie, doświadczenie, motywację oraz załącza krótki esej na jeden z podanych tematów. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 12 kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie drugim - rozmowie kwalifikacyjnej w Warszawie lub w formule zdalnej. Informacja o kwalifikacji zostanie wybranym kandydatom przesłana za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielami organizacji młodzieżowych i partnerów programu, Komisja Konkursowa wybierze trzech kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w etapie trzecim.

Etap trzeci - kwalifikacja kandydata bądź kandydatów przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji na temat konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ” w Regulaminie.

 

Materiały

"Regulamin konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2021"
Regulamin​_Młodzieżowy​_Delegat​_ONZ​_poprawiony.pdf 0.49MB