W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Min. Mazurek zaprasza do udziału w konsultacjach ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady JST

04.01.2021

Środowiska młodzieżowe, rady przy jednostkach samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe mogą brać udział w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa. Głównym celem inicjatywy Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Młodzieżowej jest wzmocnienie roli młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego w taki sposób, aby młodzi ludzie mieli realny wpływ na lokalną rzeczywistość zarówno na poziomie gmin, powiatów, jak i województw.

Posiedzenie RDzMP

Zapisy przedstawionego projektu ustawy mają zapewnić sprawne funkcjonowanie młodzieżowym radom gminy, młodzieżowym radom powiatu, a także młodzieżowym sejmikom wojewódzkim. Te dwa ostatnie gremia nie miały do tej pory ustawowego umocowania.

W myśl przedstawionego projektu ustawy młodzieżowe rady zyskają  m.in. inicjatywę uchwałodawczą, a także staną się podmiotem mogącym opiniować projekty uchwał dotyczących młodzieży, monitorować realizację działań strategicznych gminy na rzecz młodzieży czy podejmować działania w interesie młodych mieszkańców lokalnych wspólnot.

Projekt wniesiony przez pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej Piotra Mazurka został wypracowany w ramach Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, a jego założenia są oparte o konsultacje prowadzone od dłuższego czasu m.in. w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy JST i Ogólnopolskich Kongresów Młodzieżowych Rad, które odbywają się corocznie od 2016 roku.

Wszystkie zainteresowane podmioty oraz osoby prosimy o zgłaszanie swoich uwag na adres konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (w tym również w wersji edytowalnej).

Proces konsultacji będzie trwał przez 14 dni.


Projekt jest dostępny w zakładce Konsultacje publiczne.

Zdjęcia (1)